Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Açığa imzanın kötü niyetli olarak değerlendirilmesi suçu, yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209.maddesi içerisinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209/1 maddesi kapsamında belirli bir tarzda doldurulup kullanıma dair, kendisine teslim edilen imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir gaye ile dolduran kişi, şikayet üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması kararı veriliyor.

Senedin Sonradan Doldurulmasında Yetkili Mahkeme

Açığa atılan bir imzanın kötüye kullanılması suçu ile ilgili olarak görevli mahkemenin Sulh Ceza Mahkemesi olduğu belirtiliyor. Bir şahıs, imzalı, kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olacak biçimde ele geçirerek, doldurulduğu durumlarda ne olacağı merak ediliyor.

Bu tip bir sorunun yanıtı da yine yeni Türk Ceza Kanunu’nun 209. Maddesi 2.fıkrası içerisinde imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdın, hukuka uygun olmayacak biçimde ele geçirip ya da elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak biçimde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezası uygulanıyor. Boş kağıdı hukuka uygun olmayan biçimde ele geçirme halinde kişi cezalandırılmaktadır. Bu noktada iki somut örnek ile bu konuya ilişkin detaylı bir açıklama getirilebiliyor Bu örnekler;

1-Şahsın, kayıp edilmiş boş senedi bulması

2-Şahsın, boş senedi hukuka aykırı yolla ele geçirmesi, çalması şeklindedir.

Bu durumda şahıs, kaybolmuş boş senedi bulması ya da çalması ve ardından içini doldurması halinde artık suç açığa imzanın kötüye kullanılması suçu olmaktan çıkar ve evrakta sahtecilik suçu olarak kabul edilmeye başlanır. Bono ve çek gibi mecburi hususları tamamlanmış ticari senetler, resmi senet şeklinde kabulü gerçekleştirilir. Bu sebep ile kaybolan bir senedi bularak ya da çalarak ele geçirmiş bir kişi, eğer senet çek ya da bono değerinde ise, büyük bir olasılık ile resmi senette sahtecilik yapma  suçu dolayısı ile yargılanarak, cezai uygulama ile karşı karşıya kalır.

Boş senedin kişinin kendi rızası ile tesliminin gerçekleştirilmiş olması durumunda açığa imzanın kötüye kullanımı suçu meydana gelir. Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun araştırılması ve kovuşturmaya tabi tutulması, doğrudan kişinin şikayetine bağlıdır. Bu kapsam mahkeme tarafından açığa imzanın kötüye kullanımını resen, kendiliğinden değerlendirme altına alamaz.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, 765 sayılı eski Ceza Kanunu çerçevesinde karşılık maddesi olan 509. Maddesi 1. Fıkrası şeklinde belirtilir. Yeni Türk Ceza Kanunu’nun açığa imzanın kötüye kullanımına suçu halinde 3 aydan başlayarak 1 yıla kadar hapis cezası veriyor. Bu konuya ilişkin olarak herhangi bir para cezası verilmesi ise söz konusu olmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 592. Maddesi çerçevesinde açık bono ve çek düzenlemesi gerçekleştirilebilir. Alacaklı, icraya koyulmasından önce bonoyu ve çeki tamamı ile doldurarak icraya koyabiliyor. Açık bononun düzenlenmesinin ardından, icraya koyulmasından önce tamamı ile doldurulması durumu sahtecilik suçu teşkil etmez.