Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması,yabancı mahkeme kararlarının türkiye'de tanınması, yabancı mahkeme kararlarının tanıma davası nasıl açılır

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR VE ÖRNEĞİ

Yabancı Mahkeme KararlarınınTürkiyede tanınması için tanıma davası açılırken dava dilekçesinde hususlar bulunur. Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,  Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA DAVASI NASIL GÖRÜLÜR?

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’ un 54. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. (Bu çerçevede; Yetkili mahkeme tanıma kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:

  1. Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması , Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
  2. Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması  Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
  3. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması
  4. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir.
  5. Yabancı mahkeme kararlarına  tanınması ilama dayanılarak Türkiye'de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır

Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.  

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR VE ÖRNEĞİ

Yabancı Mahkeme KararlarınınTürkiyede tanınması için tanıma davası açılırken dava dilekçesinde hususlar bulunur. Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,  Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA DAVASI NASIL GÖRÜLÜR?

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’ un 54. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. (Bu çerçevede; Yetkili mahkeme tanıma kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:

  1. Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması , Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
  2. Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması  Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
  3. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması
  4. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir.
  5. Yabancı mahkeme kararlarına  tanınması ilama dayanılarak Türkiye'de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır

Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.  
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin