Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Velayetin Değiştirilmesi Davası Yetkili Mahkeme

velayetin değiştirilmesi davası yetkili mahkeme, velayetin değiştirilmesi davasında yetkili mahkeme, velayet davalarında yetkili mahkeme

Velayetin Değiştirilmesi Davası Yetkili Mahkeme

Velayetin Değiştirilmesi Davası Yetkili Mahkeme

YARGITAY KARARI:VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI YETKİLİ MAHKEME

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/18442 Karar: 2015/1 Karar Tarihi: 12.01.2015

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI - UYUŞMAZLIĞIN AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANMASI - DAVANIN AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANMASI GEREĞİ

ÖZET: Uyuşmazlığın aile hukukundan kaynaklanması nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir. Görev, kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun, 5133 s. Kanunla değişik 4 üncü maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (m.118-395) kaynaklanan bütün davaların, aile mahkemeleri kurulan yerlerde bu mahkemelerce bakılacağını; aynı Yasanın 2 nci maddesi de, aile mahkemesi kurulmayan yerlerde bu kanun kapsamına giren dava ve işlerin asliye hukuk (aile) mahkemelerinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Şu halde Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. 16.11.2005 tarih ve 2/673-617 sayılı kararı) Bu açıklama karşısında; davaya “Aile Mahkemesi” sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA...  

Velayetin Değiştirilmesi Davası Yetkili Mahkeme

YARGITAY KARARI:VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI YETKİLİ MAHKEME

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/18442 Karar: 2015/1 Karar Tarihi: 12.01.2015

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI - UYUŞMAZLIĞIN AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANMASI - DAVANIN AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANMASI GEREĞİ

ÖZET: Uyuşmazlığın aile hukukundan kaynaklanması nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir. Görev, kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun, 5133 s. Kanunla değişik 4 üncü maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (m.118-395) kaynaklanan bütün davaların, aile mahkemeleri kurulan yerlerde bu mahkemelerce bakılacağını; aynı Yasanın 2 nci maddesi de, aile mahkemesi kurulmayan yerlerde bu kanun kapsamına giren dava ve işlerin asliye hukuk (aile) mahkemelerinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Şu halde Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. 16.11.2005 tarih ve 2/673-617 sayılı kararı) Bu açıklama karşısında; davaya “Aile Mahkemesi” sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA...  
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin