Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı

Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı, trafik kazasında uzuv kaybı tazminatı, trafik kazasında uzuv kaybı, trafik kazasında boyun kırılması,

Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı

Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı

YARGITAY KARARI : TRAFİK KAZASI CEZA DAVASININ TAZMİNATA ETKİSİ

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2013/12537 Karar: 2014/5210 Karar Tarihi: 03.03.2014

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU - SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINA YAZILMADIĞI - ASLİ KUSUR - KATILANIN BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEMEYECEK NİTELİKTE YARALANDIĞI - TEMEL CEZA BELİRLENİRKEN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREĞİ

ÖZET: Suçun işlendiği zaman diliminin gerekçeli karar başlığına yazılması gerekir. Ayrıca sanığın asli kusurlu eylemi ile katılanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralanmasına neden olduğunun anlaşılması karşısında, temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerekir. Adli Tıp Kurumu Küçükçekmece Şube Müdürlüğünce düzenlenen 20.11.2009 tarihli raporunda; trafik kazası nedeniyle getirilen hastanın yapılan muayenesinde; üst çene ön dişlerde diş kökünden itibaren sallandığı, diş etinde kanama olduğu, KBB notunda; alt ön dişlerde subluksasyon olduğu, hastane kayıtlarında Diş Hekimi Hakan Tirit'in raporunda; 05.08.2008 tarihinde yapılan ilk muayenesinde; üst çene dudak bölgesi ve yan bölgelerinde süturlu bölgeler ve buna bağlı ödem ile başvurduğu, alt çene ön bölge 1-2-2-1 (31-32+41-42) kırıklar, ön 11 de darbeye bağlı extrüzyon, labialde konumlanma, transpozisyon, sol üst 2 nolu (22) diş kaybı, 13-14-15 ve 23-24-25 lerde yer yer kırıklarla karekterize travma görüldüğü, yaralanmasının, kişide yaşamsal tehlike yaratmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilmesine karşın uzuv veya organ zaafı, tatili yönünden herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği anlaşılmakla, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan “Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi ve Adli Rapor Tanzimi İçin Rehber” isimli çalışmaya göre dişlerde meydana gelen yaralanmanın niteliğine göre, katılanın duyularından veya organlarından birinde zaaf veya işlev yitirilmesi olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

YARGITAY KARARI: TARFİK KAZASINDA UZUV KAYBI TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2009/9862 Karar: 2011/6736 Karar Tarihi: 02.06.2011

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ DAVALILARIN ARACINDA YOLCU İKEN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANDIĞI - DAVACININ EMNİYET KEMERİNİ TAKIP TAKMADIĞININ TESPİTİ - YARALANMALARA ETKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESPİTİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Dava trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanma nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacının, davalıların ilgilisi olduğu araçta yolcu olarak bulunduğu sırada oluşan trafik kazası sonucu yaralandığı, kazada davalı sürücünün tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Davacının kaza sırasında emniyet kemerini takmadığının tespiti halinde bu durumun kazanın meydana geliş şekli göz önüne alınmak suretiyle davacının kaza sonucu oluşan yaralanma ve kalıcı sakatlıklarına bir etkisinin bulunup bulunmadığının bilirkişi kurulundan alınacak rapor uyarınca değerlendirilmesi gerekir. meydana gelen kaza nedeniyle davacının %61 oranında iş gücünü kaybettiği, sağ gözünün uzuv zaafı olarak nitelendirilecek şekilde yaralandığı, sol gözündeki görme oranının %50 azaldığı, davacının oluşan maddi zararından davalıların sorumlu olduğu, kazadan dolayı davacının manevi zarara da uğradığı, davalılar-karşı davacılar E. Y. ve A. Y.'ın davacının tedavisinin karşılanması kapsamında 3.500,00 TL harcama yaptıklarından karşı davanın da kabulünün gerektiği sonucuna varılarak, davacı İ. A.'nın maddi zararı olan 48.355,39 TL'nin B. Sigorta A.Ş. 'nin poliçe limiti ile sınırlı kalmak şartıyla 17.03.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, 8.000,00 TL manevi tazminatın 17.03.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar E. Y. ve A. Y.'dan tahsiline, davalılar A. Y. ve E. Y.'ın açtıkları davanın kabulü ile 1.500,00 TL'nin 31.10.1999, 2.000,00 TL'nin 16.12.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İ. A.'dan tahsiline karar verilmiştir.

YARGITAY KARARI: TARFİK KAZASINDA UZUV KAYBI TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2008/5759 Karar: 2009/1115 Karar Tarihi: 26.01.2009

TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - BEDEN GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU ÜÇÜNCÜ İHTİSAS KURULUNDAN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLULUĞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, trafik kazasından doğan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacının, rapor ile; uzuv tatili, pottravmatik kognitif bozukluk ve kalıcı akıl hastalığına bağlı olarak yaşına göre %65 oranında maluliyetinin olduğu saptanmıştır. Davalı tarafından anılan rapora itiraz edilmiş ancak mahkemece bu rapor hükme esas alınmıştır. Olayın oluşu, maluliyet raporuna davalı tarafından itiraz edilmiş olması, davacının yaşı ve işi dikkate alınarak, beden gücü kaybının tespiti için adli tıp kurumu üçüncü ihtisas kurulundan görüş alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.  

Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı

YARGITAY KARARI : TRAFİK KAZASI CEZA DAVASININ TAZMİNATA ETKİSİ

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2013/12537 Karar: 2014/5210 Karar Tarihi: 03.03.2014

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU - SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINA YAZILMADIĞI - ASLİ KUSUR - KATILANIN BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEMEYECEK NİTELİKTE YARALANDIĞI - TEMEL CEZA BELİRLENİRKEN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREĞİ

ÖZET: Suçun işlendiği zaman diliminin gerekçeli karar başlığına yazılması gerekir. Ayrıca sanığın asli kusurlu eylemi ile katılanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralanmasına neden olduğunun anlaşılması karşısında, temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerekir. Adli Tıp Kurumu Küçükçekmece Şube Müdürlüğünce düzenlenen 20.11.2009 tarihli raporunda; trafik kazası nedeniyle getirilen hastanın yapılan muayenesinde; üst çene ön dişlerde diş kökünden itibaren sallandığı, diş etinde kanama olduğu, KBB notunda; alt ön dişlerde subluksasyon olduğu, hastane kayıtlarında Diş Hekimi Hakan Tirit'in raporunda; 05.08.2008 tarihinde yapılan ilk muayenesinde; üst çene dudak bölgesi ve yan bölgelerinde süturlu bölgeler ve buna bağlı ödem ile başvurduğu, alt çene ön bölge 1-2-2-1 (31-32+41-42) kırıklar, ön 11 de darbeye bağlı extrüzyon, labialde konumlanma, transpozisyon, sol üst 2 nolu (22) diş kaybı, 13-14-15 ve 23-24-25 lerde yer yer kırıklarla karekterize travma görüldüğü, yaralanmasının, kişide yaşamsal tehlike yaratmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilmesine karşın uzuv veya organ zaafı, tatili yönünden herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği anlaşılmakla, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan “Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi ve Adli Rapor Tanzimi İçin Rehber” isimli çalışmaya göre dişlerde meydana gelen yaralanmanın niteliğine göre, katılanın duyularından veya organlarından birinde zaaf veya işlev yitirilmesi olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

YARGITAY KARARI: TARFİK KAZASINDA UZUV KAYBI TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2009/9862 Karar: 2011/6736 Karar Tarihi: 02.06.2011

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ DAVALILARIN ARACINDA YOLCU İKEN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANDIĞI - DAVACININ EMNİYET KEMERİNİ TAKIP TAKMADIĞININ TESPİTİ - YARALANMALARA ETKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESPİTİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Dava trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanma nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacının, davalıların ilgilisi olduğu araçta yolcu olarak bulunduğu sırada oluşan trafik kazası sonucu yaralandığı, kazada davalı sürücünün tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Davacının kaza sırasında emniyet kemerini takmadığının tespiti halinde bu durumun kazanın meydana geliş şekli göz önüne alınmak suretiyle davacının kaza sonucu oluşan yaralanma ve kalıcı sakatlıklarına bir etkisinin bulunup bulunmadığının bilirkişi kurulundan alınacak rapor uyarınca değerlendirilmesi gerekir. meydana gelen kaza nedeniyle davacının %61 oranında iş gücünü kaybettiği, sağ gözünün uzuv zaafı olarak nitelendirilecek şekilde yaralandığı, sol gözündeki görme oranının %50 azaldığı, davacının oluşan maddi zararından davalıların sorumlu olduğu, kazadan dolayı davacının manevi zarara da uğradığı, davalılar-karşı davacılar E. Y. ve A. Y.'ın davacının tedavisinin karşılanması kapsamında 3.500,00 TL harcama yaptıklarından karşı davanın da kabulünün gerektiği sonucuna varılarak, davacı İ. A.'nın maddi zararı olan 48.355,39 TL'nin B. Sigorta A.Ş. 'nin poliçe limiti ile sınırlı kalmak şartıyla 17.03.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, 8.000,00 TL manevi tazminatın 17.03.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar E. Y. ve A. Y.'dan tahsiline, davalılar A. Y. ve E. Y.'ın açtıkları davanın kabulü ile 1.500,00 TL'nin 31.10.1999, 2.000,00 TL'nin 16.12.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İ. A.'dan tahsiline karar verilmiştir.

YARGITAY KARARI: TARFİK KAZASINDA UZUV KAYBI TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2008/5759 Karar: 2009/1115 Karar Tarihi: 26.01.2009

TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - BEDEN GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU ÜÇÜNCÜ İHTİSAS KURULUNDAN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLULUĞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, trafik kazasından doğan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacının, rapor ile; uzuv tatili, pottravmatik kognitif bozukluk ve kalıcı akıl hastalığına bağlı olarak yaşına göre %65 oranında maluliyetinin olduğu saptanmıştır. Davalı tarafından anılan rapora itiraz edilmiş ancak mahkemece bu rapor hükme esas alınmıştır. Olayın oluşu, maluliyet raporuna davalı tarafından itiraz edilmiş olması, davacının yaşı ve işi dikkate alınarak, beden gücü kaybının tespiti için adli tıp kurumu üçüncü ihtisas kurulundan görüş alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.  
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin