Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Tasarrufun İptali Davası Yargılama Usulü

tasarrufun iptali davası yargılama usulü, tasarrufun iptali davası yetki, tasarrufun iptali davasında yargılama usulü, tasarrufun iptali davasında yetki

Tasarrufun İptali Davası Yargılama Usulü

Tasarrufun İptali Davası Yargılama Usulü

YARGITAY KARARI: TASARRUFUN İPTALİ DAVASI YARGILAMA USULÜ

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/12924 Karar: 2014/10789 Karar Tarihi: 07.07.2014

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - İPTAL DAVALARININ AYNİ HAKKA DEĞİL KİŞİSEL HAKKA DAYANAN DAVALAR OLDUĞU - TAŞINMAZLARA İLİŞKİN KESİN YETKİ KURALLARINI DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN UYGULANMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İptal davaları aynî hakka değil, kişisel hakka dayanan davalardır. Bu nedenle davanın konusu taşınmaz olsa bile taşınmazlara ilişkin kesin yetki kurallarını düzenleyen HMK'nin ilgili maddesi hükmü bu davalarda uygulanmaz. Hal böyle olunca davaya devam edilerek taraf delileri toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine karar verilmesi doğru değildir. Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Tasarrufun iptali davalarında, HMK'nin 5 ve devamı maddelerinde düzenlenen yetki kuralları geçerlidir. İptal davaları ayni hakka değil, kişisel hakka dayanan davalardır. Bu nedenle davanın konusu taşınmaz olsa bile taşınmazlara ilişkin kesin yetki kurallarını düzenleyen HMK'nin 12. maddesi hükmü bu davalarda uygulanmaz. Hal böyle olunca davaya devam edilerek taraf delileri toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin ve davalı ...... AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA  

Tasarrufun İptali Davası Yargılama Usulü

YARGITAY KARARI: TASARRUFUN İPTALİ DAVASI YARGILAMA USULÜ

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/12924 Karar: 2014/10789 Karar Tarihi: 07.07.2014

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - İPTAL DAVALARININ AYNİ HAKKA DEĞİL KİŞİSEL HAKKA DAYANAN DAVALAR OLDUĞU - TAŞINMAZLARA İLİŞKİN KESİN YETKİ KURALLARINI DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN UYGULANMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İptal davaları aynî hakka değil, kişisel hakka dayanan davalardır. Bu nedenle davanın konusu taşınmaz olsa bile taşınmazlara ilişkin kesin yetki kurallarını düzenleyen HMK'nin ilgili maddesi hükmü bu davalarda uygulanmaz. Hal böyle olunca davaya devam edilerek taraf delileri toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine karar verilmesi doğru değildir. Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Tasarrufun iptali davalarında, HMK'nin 5 ve devamı maddelerinde düzenlenen yetki kuralları geçerlidir. İptal davaları ayni hakka değil, kişisel hakka dayanan davalardır. Bu nedenle davanın konusu taşınmaz olsa bile taşınmazlara ilişkin kesin yetki kurallarını düzenleyen HMK'nin 12. maddesi hükmü bu davalarda uygulanmaz. Hal böyle olunca davaya devam edilerek taraf delileri toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin ve davalı ...... AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA  
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin