Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır

Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır, Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Talep Edilir, Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır Harç

Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır

Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE TAPUYA HACİZ NASIL KONUR?

İcra müdürlüğünde açılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun borcunu ödememesi nedeniyle alacaklı taraf borçlunun üzerine kayıtlı tapu kayıtlarına haciz şerhi koyabilir. Haciz şerhi işlenmesi için icra müdürlüğü tarafından ilgili Tapu müdürlüğüne müzekkere yazılarak tapuya haciz şerhinin işlenmesi istenir. Tapuya Haciz şerhinin konulması demek, borçlu bu haciz işleminden dolayı tapu ile ilgili satış işlemi yapamaz. İcra müdürlüğünde icra takibi alacaklısı, dosyasından borçlu adına yapılan takipte, borçlu adına kayıtlı olması halinde … ili … ilçesi … mevkii … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazın ve yapılacak araştırma neticesi bulunacak borçlu adına kayıtlı diğer taşınmazların kaydına haciz konulmasına, şeklindedir.

TAPU ÜZERİNDEKİ HACİZ NASIL KALKAR?

İcra takibi borçlusu aracından tapu üzerindeki haczin kaldırması için borcun tamamen ödenmesi gerekmektedir. Borcun ödenmesi üzerine alacaklı asil veya alacaklı vekili (avukat) borç ödendiğine dair icra dosyasına talepte bulunması gerekmektedir. Borç ödendikten sonrada dosya tahsil harcını ödenmesi gerekir. Bu işlemler yapıldıktan sonra tapu müdürlüğüne haczinin kaldırıldığına dair müzekkere yazılması durumunda haciz işlemi kalkar. Zamanaşım süreleri bu yazımızda belirtilmemiştir.

Tapu Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE TAPUYA HACİZ NASIL KONUR?

İcra müdürlüğünde açılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun borcunu ödememesi nedeniyle alacaklı taraf borçlunun üzerine kayıtlı tapu kayıtlarına haciz şerhi koyabilir. Haciz şerhi işlenmesi için icra müdürlüğü tarafından ilgili Tapu müdürlüğüne müzekkere yazılarak tapuya haciz şerhinin işlenmesi istenir. Tapuya Haciz şerhinin konulması demek, borçlu bu haciz işleminden dolayı tapu ile ilgili satış işlemi yapamaz. İcra müdürlüğünde icra takibi alacaklısı, dosyasından borçlu adına yapılan takipte, borçlu adına kayıtlı olması halinde … ili … ilçesi … mevkii … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazın ve yapılacak araştırma neticesi bulunacak borçlu adına kayıtlı diğer taşınmazların kaydına haciz konulmasına, şeklindedir.

TAPU ÜZERİNDEKİ HACİZ NASIL KALKAR?

İcra takibi borçlusu aracından tapu üzerindeki haczin kaldırması için borcun tamamen ödenmesi gerekmektedir. Borcun ödenmesi üzerine alacaklı asil veya alacaklı vekili (avukat) borç ödendiğine dair icra dosyasına talepte bulunması gerekmektedir. Borç ödendikten sonrada dosya tahsil harcını ödenmesi gerekir. Bu işlemler yapıldıktan sonra tapu müdürlüğüne haczinin kaldırıldığına dair müzekkere yazılması durumunda haciz işlemi kalkar. Zamanaşım süreleri bu yazımızda belirtilmemiştir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin