Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır, tapu iptal davası açma süresi, tapu iptal davası dilekçe örneği, tapu iptal davası zamanaşımı,

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır

Tapu İptal Davası açılırken, kime karşı açılacağı husumet kime karşı açılacağı önemli husulardandır. Tapu İptal Davası açılırken, Tapu İptal Davası Tapuda adına tescil yapılmış kişiye karşı Tapu iptal davası açılır. Tapu iptaliyle birlikte “Tescil” de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yöneltilerek bu kurumlara karşı Tapu iptal davası açılır.

Yargıtay Kararı - Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır?

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6852 Karar: 2015/7094 Karar Tarihi: 12.05.2015 TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ - MİRAS BIRAKANIN EHLİYETLİ OLMASI HALİNDE PAY ORANINDA İSTEKTE BULUNULABİLECEĞİ GÖZETİLEREK MURİS MUVAZAASI İDDİASI BAKIMINDAN İNCELEME YAPILMASI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayalı tapu kaydının iptali mümkün olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir. Öncelikle temlik tarihinde mirasbırakanın ehliyetli olup olmadığının Adli Tıp 4. İktisas Kurulundan alınacak raporla saptanması, ehliyetli olmadığının anlaşılması halinde davaya katılmayan mirasçıların olurlarının alınması ya da miras şirketine TMK'nun maddesi uyarınca atanacak temsilci aracılığı ile davanın sürdürülmesi ayrıca davada sadece iptal isteğinde bulunulduğu gözetilerek davacıya tescil istekli dava açması için imkan verilmesi açıldığı taktirde eldeki dava ile birleştirilmesi, taraf teşkili sağlandıktan ve tescil davası açılıp eldeki dava ile birleştirildikten sonra davanın kabul edilmesi, miras bırakanın ehliyetli olması halinde pay oranında istekte bulunulabileceği gözetilerek muris muvazaası iddiası bakımından inceleme yapılması ve varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yetinilerek karar verilmiş olması doğru değildir.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2013/19163 Karar: 2014/5995 Karar Tarihi: 19.03.2014

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TENKİS DAVASI - MURİS MUVAZAASI - KAYIT MALİKİ MİRASBIRAKANIN DAVA DIŞI MİRASÇISININ BULUNDUĞU - KAYIT MALİKİNİN DOSYADA TARAF OLARAK YER ALMADIĞI - DAVACILARA KAYIT MALİKİNE KARŞI DAVA AÇMALARI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Kayıt maliki mirasbırakanın dava dışı mirasçısının bulunduğu, mirasçı kayıt malikinin dosyada taraf olarak yer almadığı görülmektedir. Hal böyle olunca, usul ekonomisi ilkesi gözetilerek, davacılara kayıt malikine karşı dava açmaları için süre verilmesi, dava açmaları halinde eldeki dava ile birleştirilmesi, ondan sonra işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır

Tapu İptal Davası açılırken, kime karşı açılacağı husumet kime karşı açılacağı önemli husulardandır. Tapu İptal Davası açılırken, Tapu İptal Davası Tapuda adına tescil yapılmış kişiye karşı Tapu iptal davası açılır. Tapu iptaliyle birlikte “Tescil” de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yöneltilerek bu kurumlara karşı Tapu iptal davası açılır.

Yargıtay Kararı - Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır?

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6852 Karar: 2015/7094 Karar Tarihi: 12.05.2015 TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ - MİRAS BIRAKANIN EHLİYETLİ OLMASI HALİNDE PAY ORANINDA İSTEKTE BULUNULABİLECEĞİ GÖZETİLEREK MURİS MUVAZAASI İDDİASI BAKIMINDAN İNCELEME YAPILMASI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayalı tapu kaydının iptali mümkün olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir. Öncelikle temlik tarihinde mirasbırakanın ehliyetli olup olmadığının Adli Tıp 4. İktisas Kurulundan alınacak raporla saptanması, ehliyetli olmadığının anlaşılması halinde davaya katılmayan mirasçıların olurlarının alınması ya da miras şirketine TMK'nun maddesi uyarınca atanacak temsilci aracılığı ile davanın sürdürülmesi ayrıca davada sadece iptal isteğinde bulunulduğu gözetilerek davacıya tescil istekli dava açması için imkan verilmesi açıldığı taktirde eldeki dava ile birleştirilmesi, taraf teşkili sağlandıktan ve tescil davası açılıp eldeki dava ile birleştirildikten sonra davanın kabul edilmesi, miras bırakanın ehliyetli olması halinde pay oranında istekte bulunulabileceği gözetilerek muris muvazaası iddiası bakımından inceleme yapılması ve varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yetinilerek karar verilmiş olması doğru değildir.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2013/19163 Karar: 2014/5995 Karar Tarihi: 19.03.2014

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TENKİS DAVASI - MURİS MUVAZAASI - KAYIT MALİKİ MİRASBIRAKANIN DAVA DIŞI MİRASÇISININ BULUNDUĞU - KAYIT MALİKİNİN DOSYADA TARAF OLARAK YER ALMADIĞI - DAVACILARA KAYIT MALİKİNE KARŞI DAVA AÇMALARI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Kayıt maliki mirasbırakanın dava dışı mirasçısının bulunduğu, mirasçı kayıt malikinin dosyada taraf olarak yer almadığı görülmektedir. Hal böyle olunca, usul ekonomisi ilkesi gözetilerek, davacılara kayıt malikine karşı dava açmaları için süre verilmesi, dava açmaları halinde eldeki dava ile birleştirilmesi, ondan sonra işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin