Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Tanıma Ve Tenfiz Davası, Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır, Yurtdışında boşanma Tanıma Ve Tenfiz Davası, Tanıma Ve Tenfiz Davası Avukatları Ankara

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve geçerli olması için aile mahkemelerine açılan bir davadır. Yurtdışında yaşayan Türk vadandaşlarının yurtdışında yaşadıkları mahkemeden boşanma kararı alınmıştır, yani Türkiye'de tekrar Tanıma ve tenfiz davası niçin açmalıyım gibi sorular sorulmaktadır. Yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye de geçerliği yoktur. Uluslararası hukuk kurallarına göre bir ülkede verilen mahkeme kararının başka bir ülkede geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.  Yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye de niçin geçerli olması gerekiyor diye sorulacak olursak, Türk vatandaşlarının Türkiye de Nüfus kayıtlarında hala evli görünmesi sebebiyle tekrar Türk kanunlarına göre evlenmeleri mümkün değildir.

Ancak boşanma kararının Türk mahkemelerinde tanımave tenfiz edilmesi durumunda nüfus kayıtları yurtdışında alınan mahkeme kararına göre düzeltilmiş olacaktır. Yurtdışında herangibir boşanma kararı bulunmayan vatandaşların Türkiyede boşanma davası açması gerekmektedir.Yurtdışında Boşanma ve Ayrılık davaları ile ilgili aşağıda geniş olarak anlatılmıştır. Türkiyede açılacak Tanıma ve Tenfiz Davası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

TANIMA DAVASI
 • Yabancı bir mahkeme kararının, boşanmanın tanınması, onun Türkiye' de geçerli hale gelmesi anlamına gelir. Tanınmamış yabancı mahkeme kararı, her hangi bir davada ispat aracı olmaktan öteye geçemez yani Türkiye' de bir geçerliliği olmaz.
 • Türkiyede açılarak alınan Tanıma kararı, boşanmanın nüfus kayıtlarına bekar olarak işlenmesi için yeterlidir.

TENFİZ DAVASI

 • Yabancı boşanma kararlarının tenfiz edilmesi ancak usulüne uygun biçimde açılmış bir dava varsa olanaklıdır. Başka bir anlatımla dava olmadan tenfiz kararıda verilemez.
 • Yabancı ülkeden örneğin Almanya, Fransa, Mahkeme boşanma kararının tenfizi istenmesi durumunda, icra edilebilirliği anlamına gelmektedir. Kararda icrası mümkün olan hükümlerin icrası için gereklidir (Velayet, Nafaka v.b). Boşanma kararında bu anlamda istenen sadece boşanma kararının Türk Nüfusu' na geçirilmesi ise tenfiz davasına  gerek olmayıp, tanıma davası ile de bu mümkündür.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI İLE İLGİLİ SORULAR

1. YURTDIŞINDA BOŞANMIŞ BİR KİŞİ TÜRKİYEDE BOŞANMIŞ SAYILIR MI?

Yurtdışında boşanmış bir kişinin Türkiyede boşanmış sayılmaz.  Yurtdışında alınan boşanma kararının geçerli olması  ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurtdışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurtdışından aldığı boşanma kararı ile  boşanmış sayılmaz ve Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür. Tanıma, özetle kararın Türkiye’de geçerliliğinin kabulü; tenfiz ise kararın icra edilebilirliğini anlamını taşımaktadır.

2. BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLMASI İÇİN HANGİ DAVA AÇILIR?

Yurtdışında  boşanma kararı verilen eşlerin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmesi için yabancı mahkeme kararının tanınmasına yönelik Türkiyede tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Bazı ülkelerde Belediyelerce veya Valilikçe boşanma kararı veriliyorsa da Türkiye’de geçerli bir boşanmanın yapılması yabancı ülke mahkemelerince verilmiş olan karara bağlıdır. Kararda ayrıca apostille şerhi bulunmalı ve kararın kesinleştiği tarih ayrı bir belgede (ki bu belgede de apostille şerhi olmalı) ya da kararda belirtilmelidir.

3. TANIMA VE TENFİZ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Tanıma Ve Tenfiz Davası, karşı davalının ikametgâhı mahkemesinde ikametgâhı yok ise Türkiye’de sakin olduğu yer mahkemesinde açılır. Adreside bulunmuyorsa  Ankara, İstanbul, İzmir Aile Mahkemesi’nde (Aile Mahkemesi’ nin bulunmadığı durumda Aile Mahkemesi sıfatını haiz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde) açılır.

4. TANIMA VE TENFİZ DAVASI AÇILMASI İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MIDIR?

Tanıma ve tenfiz davası 10 yıllık zamanaşımına tabiidir; ancak karşı tarafça itiraz edilmediği sürece hâkim tarafından re ’sen değerlendirilmez.

5. TANIMA VE TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER?

Tanıma ve Tenfiz Davasında  en büyük sorun tebligat işlemlerinin yapılmasının zor ve uzun sürmesidir. Yurtdışında boşanmış olan kişi genelde eski eşiyle görüşmemekte ve bu da öncelikle eşin doğru adresinin tespitinde sorun oluşturmaktadır. Bununla birlikte yurtdışı tebligatları Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bürokrasi nedenlerle 1 tebligat 2-3 ay sürmektedir. Tanıma ve tenfiz davasında ise en az 2 tebligat yapılması gerekmektedir. Tebligat süreci nedeniyle tanıme ve tenfiz 1 yıla kadar uzamasına neden olmaktadır. Tanıma ve tenfiz davasının en kısa sürede çözüme ulaştırılması eski eşin başka bir avukata vekâlet vermesine yahut Türkiye’de geçerli bir tebligat adresinin olmasına bağlıdır. Şayet eski eş de davayı kabul için Türkiye’de başka bir avukata vekâlet verirse yahut Türkiye’de geçerli adresine tebligat yapılabilirse davanın sonuçlanması Mahkemelere göre değişmekle birlikte maksimum 2-3 ay da tamamlanmaktadır.

6. TANIMA VE TENFİZ DAVASI NASIL İSPATLANIR?

Yabancı mahkeme kararı ve kararın kesinleştiğini gösterir belge asılları; bu belgelerin yeminli tercümanca yapılmış ve noter yahut konsoloslukça tasdik edilmiş çevirileriyle dava ispat edilir. Tercüme işlemleri Türkiye’de noter anlaşmalı tercüman ile yapılabileceği gibi yabancı ülkede de Konsolosluk aracılığıyla yapılabilir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?
 • Yurtdışı Boşanma Kararı için açılacak davalarda; Tanıma ve tenfiz davası taraflar itiraz etmedikçe heryer Aile mahkemelerinde göürlebilir. Aksi halde  davacının Türkiye' deki kametgahında göürlür.
 • Davacının ya da davalının Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, Sakin olduğu yer mevcut değilse ANKARA, İstanbul, İzmir mahkemelerinden herhangi birinde dava açılabilir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 • Tanıma ve Tenfiz isteminde bulunmak için, eşlerden biri tarafından verilen dilekçe ile dava açılır.
 • Tanıma ve Tenfiz isteyen taraf ile, karşı tarafın ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad soyad ve adresleri dilekçenin başlık kısımlarına yazılır.
 • Tanıma ve Tenfiz konusu hükmün hangi devlet (Almanya, fransa, hollanda, abd) mahkemesinden verilmiş olduğu belirtilerek, mahkemenin adı ile ilamın tarih ve numarası ve hüküm özeti yazılır.
 • Tanıma ve Tenfiz davasında hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu talep bölümünde belirtilir.
 • Tanıma ve Tenfiz dava dilekçesine yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği, ve onanmış tercümesi (Genel olarak dava açılırken avukat tarafından noterce yapılır)
 • İlamın kesinleştiğini gösteren usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Yabancı Mahkeme İlamının aslı veya Örneği,
 • Yabancı mahkeme İlamının Apostille Şerhi olmalıdır.
 • Yabancı Mahkeme İlamının Onanmış Tercümesi (Noter veya Konsolosluk Onayı Olmalı)
 • Yabancı Mahkeme İlamının kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ve belge.
 • Yabancı Mahkeme İlamının kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ve belgenin Tercümesi.
TANIMA VE TENFİZ DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?
 • Yabancı mahkeme Kararı bulunmalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalıdır.
 • Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER

 • Yurtdışında ( Almanya, İngiltere , Fransa ) yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma kararının Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında TEBLİGAT en çok zaman alan konulardandır.
 • Tanıma ve Tenfiz Davasında Karşı Davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına tebligat 3-4 ay süre almaktadır. Dava içerisinde de karşı tarafa 2 kez tebligat yapılması gerekmektedir.
 • Tebligatın uzun zaman almamasının çözümü ise tarafların her ikisinin de Türkiye’den ayrı birerer avukata vekaletname vermesidir.Tebligatların vekil sıfatıyla avukata yapılacağından yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, dava kısa sürede sonuçlanacaktır. Bu durumda dava bir ayın içerisinde veya daha kısa sürede sonuçlanacaktır.
TANIMA VE TENFİZ DAVASI ARASINDAKİ FARK NEDİR ?
 • Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulune uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir.
 • Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulune uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.Tanımada böyle bir şart yoktur.
 • Tanıma ve Tenfiz yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile , tenfiz edilecek mahkeme kararının verildiği ülke arasında Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme gereklidir.
TANIMA VE TENFİZ DAVASI AVUKAT VE VEKALET BİLGİLERİ

Avukat İlkay UYAR KABA Ankara Barosu Baro Sicili:18613 Adres: Strazburg Caddesi Kat:3 No:10/9-10-11-12  Sıhhıye Çankaya/ANKARA Maltepe Vergi Dairesi T.C: 

Tanıma Ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve geçerli olması için aile mahkemelerine açılan bir davadır. Yurtdışında yaşayan Türk vadandaşlarının yurtdışında yaşadıkları mahkemeden boşanma kararı alınmıştır, yani Türkiye'de tekrar Tanıma ve tenfiz davası niçin açmalıyım gibi sorular sorulmaktadır. Yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye de geçerliği yoktur. Uluslararası hukuk kurallarına göre bir ülkede verilen mahkeme kararının başka bir ülkede geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.  Yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye de niçin geçerli olması gerekiyor diye sorulacak olursak, Türk vatandaşlarının Türkiye de Nüfus kayıtlarında hala evli görünmesi sebebiyle tekrar Türk kanunlarına göre evlenmeleri mümkün değildir.

Ancak boşanma kararının Türk mahkemelerinde tanımave tenfiz edilmesi durumunda nüfus kayıtları yurtdışında alınan mahkeme kararına göre düzeltilmiş olacaktır. Yurtdışında herangibir boşanma kararı bulunmayan vatandaşların Türkiyede boşanma davası açması gerekmektedir.Yurtdışında Boşanma ve Ayrılık davaları ile ilgili aşağıda geniş olarak anlatılmıştır. Türkiyede açılacak Tanıma ve Tenfiz Davası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

TANIMA DAVASI
 • Yabancı bir mahkeme kararının, boşanmanın tanınması, onun Türkiye' de geçerli hale gelmesi anlamına gelir. Tanınmamış yabancı mahkeme kararı, her hangi bir davada ispat aracı olmaktan öteye geçemez yani Türkiye' de bir geçerliliği olmaz.
 • Türkiyede açılarak alınan Tanıma kararı, boşanmanın nüfus kayıtlarına bekar olarak işlenmesi için yeterlidir.

TENFİZ DAVASI

 • Yabancı boşanma kararlarının tenfiz edilmesi ancak usulüne uygun biçimde açılmış bir dava varsa olanaklıdır. Başka bir anlatımla dava olmadan tenfiz kararıda verilemez.
 • Yabancı ülkeden örneğin Almanya, Fransa, Mahkeme boşanma kararının tenfizi istenmesi durumunda, icra edilebilirliği anlamına gelmektedir. Kararda icrası mümkün olan hükümlerin icrası için gereklidir (Velayet, Nafaka v.b). Boşanma kararında bu anlamda istenen sadece boşanma kararının Türk Nüfusu' na geçirilmesi ise tenfiz davasına  gerek olmayıp, tanıma davası ile de bu mümkündür.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI İLE İLGİLİ SORULAR

1. YURTDIŞINDA BOŞANMIŞ BİR KİŞİ TÜRKİYEDE BOŞANMIŞ SAYILIR MI?

Yurtdışında boşanmış bir kişinin Türkiyede boşanmış sayılmaz.  Yurtdışında alınan boşanma kararının geçerli olması  ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurtdışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurtdışından aldığı boşanma kararı ile  boşanmış sayılmaz ve Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür. Tanıma, özetle kararın Türkiye’de geçerliliğinin kabulü; tenfiz ise kararın icra edilebilirliğini anlamını taşımaktadır.

2. BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLMASI İÇİN HANGİ DAVA AÇILIR?

Yurtdışında  boşanma kararı verilen eşlerin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmesi için yabancı mahkeme kararının tanınmasına yönelik Türkiyede tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Bazı ülkelerde Belediyelerce veya Valilikçe boşanma kararı veriliyorsa da Türkiye’de geçerli bir boşanmanın yapılması yabancı ülke mahkemelerince verilmiş olan karara bağlıdır. Kararda ayrıca apostille şerhi bulunmalı ve kararın kesinleştiği tarih ayrı bir belgede (ki bu belgede de apostille şerhi olmalı) ya da kararda belirtilmelidir.

3. TANIMA VE TENFİZ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Tanıma Ve Tenfiz Davası, karşı davalının ikametgâhı mahkemesinde ikametgâhı yok ise Türkiye’de sakin olduğu yer mahkemesinde açılır. Adreside bulunmuyorsa  Ankara, İstanbul, İzmir Aile Mahkemesi’nde (Aile Mahkemesi’ nin bulunmadığı durumda Aile Mahkemesi sıfatını haiz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde) açılır.

4. TANIMA VE TENFİZ DAVASI AÇILMASI İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MIDIR?

Tanıma ve tenfiz davası 10 yıllık zamanaşımına tabiidir; ancak karşı tarafça itiraz edilmediği sürece hâkim tarafından re ’sen değerlendirilmez.

5. TANIMA VE TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER?

Tanıma ve Tenfiz Davasında  en büyük sorun tebligat işlemlerinin yapılmasının zor ve uzun sürmesidir. Yurtdışında boşanmış olan kişi genelde eski eşiyle görüşmemekte ve bu da öncelikle eşin doğru adresinin tespitinde sorun oluşturmaktadır. Bununla birlikte yurtdışı tebligatları Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bürokrasi nedenlerle 1 tebligat 2-3 ay sürmektedir. Tanıma ve tenfiz davasında ise en az 2 tebligat yapılması gerekmektedir. Tebligat süreci nedeniyle tanıme ve tenfiz 1 yıla kadar uzamasına neden olmaktadır. Tanıma ve tenfiz davasının en kısa sürede çözüme ulaştırılması eski eşin başka bir avukata vekâlet vermesine yahut Türkiye’de geçerli bir tebligat adresinin olmasına bağlıdır. Şayet eski eş de davayı kabul için Türkiye’de başka bir avukata vekâlet verirse yahut Türkiye’de geçerli adresine tebligat yapılabilirse davanın sonuçlanması Mahkemelere göre değişmekle birlikte maksimum 2-3 ay da tamamlanmaktadır.

6. TANIMA VE TENFİZ DAVASI NASIL İSPATLANIR?

Yabancı mahkeme kararı ve kararın kesinleştiğini gösterir belge asılları; bu belgelerin yeminli tercümanca yapılmış ve noter yahut konsoloslukça tasdik edilmiş çevirileriyle dava ispat edilir. Tercüme işlemleri Türkiye’de noter anlaşmalı tercüman ile yapılabileceği gibi yabancı ülkede de Konsolosluk aracılığıyla yapılabilir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?
 • Yurtdışı Boşanma Kararı için açılacak davalarda; Tanıma ve tenfiz davası taraflar itiraz etmedikçe heryer Aile mahkemelerinde göürlebilir. Aksi halde  davacının Türkiye' deki kametgahında göürlür.
 • Davacının ya da davalının Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, Sakin olduğu yer mevcut değilse ANKARA, İstanbul, İzmir mahkemelerinden herhangi birinde dava açılabilir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 • Tanıma ve Tenfiz isteminde bulunmak için, eşlerden biri tarafından verilen dilekçe ile dava açılır.
 • Tanıma ve Tenfiz isteyen taraf ile, karşı tarafın ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad soyad ve adresleri dilekçenin başlık kısımlarına yazılır.
 • Tanıma ve Tenfiz konusu hükmün hangi devlet (Almanya, fransa, hollanda, abd) mahkemesinden verilmiş olduğu belirtilerek, mahkemenin adı ile ilamın tarih ve numarası ve hüküm özeti yazılır.
 • Tanıma ve Tenfiz davasında hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu talep bölümünde belirtilir.
 • Tanıma ve Tenfiz dava dilekçesine yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği, ve onanmış tercümesi (Genel olarak dava açılırken avukat tarafından noterce yapılır)
 • İlamın kesinleştiğini gösteren usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Yabancı Mahkeme İlamının aslı veya Örneği,
 • Yabancı mahkeme İlamının Apostille Şerhi olmalıdır.
 • Yabancı Mahkeme İlamının Onanmış Tercümesi (Noter veya Konsolosluk Onayı Olmalı)
 • Yabancı Mahkeme İlamının kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ve belge.
 • Yabancı Mahkeme İlamının kesinleştiğini gösteren onanmış yazı ve belgenin Tercümesi.
TANIMA VE TENFİZ DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?
 • Yabancı mahkeme Kararı bulunmalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalıdır.
 • Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalıdır.
 • Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER

 • Yurtdışında ( Almanya, İngiltere , Fransa ) yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma kararının Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında TEBLİGAT en çok zaman alan konulardandır.
 • Tanıma ve Tenfiz Davasında Karşı Davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına tebligat 3-4 ay süre almaktadır. Dava içerisinde de karşı tarafa 2 kez tebligat yapılması gerekmektedir.
 • Tebligatın uzun zaman almamasının çözümü ise tarafların her ikisinin de Türkiye’den ayrı birerer avukata vekaletname vermesidir.Tebligatların vekil sıfatıyla avukata yapılacağından yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, dava kısa sürede sonuçlanacaktır. Bu durumda dava bir ayın içerisinde veya daha kısa sürede sonuçlanacaktır.
TANIMA VE TENFİZ DAVASI ARASINDAKİ FARK NEDİR ?
 • Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulune uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir.
 • Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulune uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.Tanımada böyle bir şart yoktur.
 • Tanıma ve Tenfiz yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile , tenfiz edilecek mahkeme kararının verildiği ülke arasında Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme gereklidir.
TANIMA VE TENFİZ DAVASI AVUKAT VE VEKALET BİLGİLERİ

Avukat İlkay UYAR KABA Ankara Barosu Baro Sicili:18613 Adres: Strazburg Caddesi Kat:3 No:10/9-10-11-12  Sıhhıye Çankaya/ANKARA Maltepe Vergi Dairesi T.C: 
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin