Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler,tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler, tanıma ve tenfiz davası için gerekli evraklar,

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler hazırlanırken, Tanıma ve tenfiz davası açılırken usulüne uygun dilekçe hazırlanır. Tanıma ve Tenfiz dilekçesi konu ve şartların farklı olması sebebiyle örnek yazılan dilekçelerden alınan alıntılar dava esnasında sıkıntı yaşanmasına sebep olabilir. Usulüne uygun  yazılan dava dilekçesine aşağıda belirteceğimiz gerekli belgelerin ek olarak eklenmesi gerekmektedir.

 • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya onanmış  örneği,
 • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya onanmış  örneğinin noter veya konsolosluk onaylı tercümesi.
 • Mahkeme İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge,
 • Mahkeme İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belgenin noter veya konsolosluk onaylı tercümesi.
 • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) apostil şerhi olmalıdır.
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Davanın avukat ile takip edilmesi gerekiyorsa,  resimli boşanma vekâletnamesi ve vekâletnamede ‘’yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki’’ ibaresi yazdırılmalıdır.
 • Avukata konsolosluk aracılığı değilde,  o ülke noterinden vekalet veriliyorsa, verilen vekaletnamenin aslı ve onaylı tercümesi.
 • Tanıma ve tenfiz davasında karşı tarafın yani davalı olan kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve tebligat nedeniyle açık adres bilgisi belirtilmelidir.
 • TANIMA DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yurtdışında yapılan boşanma davaları ile ilgili olarak, Türkiyede Boşanma ve ayrılık davalarına ilişkin yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma davalarında aile mahkemesi görevlidir. Tanıma davası yurtdışı mahkemelerince verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkindir. Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler başında yurtdışında verilen kararın kesinleşmiş olması ve kararda kesinleşme şerhi bulunmalıdır.

  TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir. Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgelerin başında yurtdışında verilen kararın kesinleşmiş olması ve kararda kesinleşme şerhi bulunmalıdır. Taraflar Türk olmasalar bile yabancı mahkeme kararının tenfizini veya tanınmasını isteyebilirler. Yeter ki hukuki menfaatlerinin bulunduğunu kanıtlamış olsunlar.

  TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER SONUÇ BÖLÜMÜ

  Yukarda anlatıldığı üzere, tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler hazırlanırken avukatlık ve hukuki destek alınmasını tavsiye diyoruz. Ne kadar gerekli belgeleri geniş olarak anlatmış olsakda, kısaca evrakların hazırlanması esnasında şunu öneriyoruz. Yurtdışında verilen mahkeme kararanın onanmış aslı,mahkemenin kesinleşme şerhi ve  apostil şerhi alındıktan sonra hazırlanan evrakların, eğer  avukata vekalet verilmesi durumunda, diğer tercüme işlemleri avukatın çalışmış olduğu noter tarafından yapılacağından, karar ve apostil dışında hazırlanması Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler dışında yapması gereken fazla bir işlem bulunmamaktadır.

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

  Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler hazırlanırken, Tanıma ve tenfiz davası açılırken usulüne uygun dilekçe hazırlanır. Tanıma ve Tenfiz dilekçesi konu ve şartların farklı olması sebebiyle örnek yazılan dilekçelerden alınan alıntılar dava esnasında sıkıntı yaşanmasına sebep olabilir. Usulüne uygun  yazılan dava dilekçesine aşağıda belirteceğimiz gerekli belgelerin ek olarak eklenmesi gerekmektedir.

  • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya onanmış  örneği,
  • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya onanmış  örneğinin noter veya konsolosluk onaylı tercümesi.
  • Mahkeme İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge,
  • Mahkeme İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belgenin noter veya konsolosluk onaylı tercümesi.
  • Yabancı mahkeme ilamının (kararının) apostil şerhi olmalıdır.
  • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Davanın avukat ile takip edilmesi gerekiyorsa,  resimli boşanma vekâletnamesi ve vekâletnamede ‘’yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki’’ ibaresi yazdırılmalıdır.
  • Avukata konsolosluk aracılığı değilde,  o ülke noterinden vekalet veriliyorsa, verilen vekaletnamenin aslı ve onaylı tercümesi.
  • Tanıma ve tenfiz davasında karşı tarafın yani davalı olan kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve tebligat nedeniyle açık adres bilgisi belirtilmelidir.

  TANIMA DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yurtdışında yapılan boşanma davaları ile ilgili olarak, Türkiyede Boşanma ve ayrılık davalarına ilişkin yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma davalarında aile mahkemesi görevlidir. Tanıma davası yurtdışı mahkemelerince verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkindir. Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler başında yurtdışında verilen kararın kesinleşmiş olması ve kararda kesinleşme şerhi bulunmalıdır.

  TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir. Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgelerin başında yurtdışında verilen kararın kesinleşmiş olması ve kararda kesinleşme şerhi bulunmalıdır. Taraflar Türk olmasalar bile yabancı mahkeme kararının tenfizini veya tanınmasını isteyebilirler. Yeter ki hukuki menfaatlerinin bulunduğunu kanıtlamış olsunlar.

  TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER SONUÇ BÖLÜMÜ

  Yukarda anlatıldığı üzere, tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler hazırlanırken avukatlık ve hukuki destek alınmasını tavsiye diyoruz. Ne kadar gerekli belgeleri geniş olarak anlatmış olsakda, kısaca evrakların hazırlanması esnasında şunu öneriyoruz. Yurtdışında verilen mahkeme kararanın onanmış aslı,mahkemenin kesinleşme şerhi ve  apostil şerhi alındıktan sonra hazırlanan evrakların, eğer  avukata vekalet verilmesi durumunda, diğer tercüme işlemleri avukatın çalışmış olduğu noter tarafından yapılacağından, karar ve apostil dışında hazırlanması Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler dışında yapması gereken fazla bir işlem bulunmamaktadır.
  İlgili Anketimiz

  Sizde Bir Yorum Bırakın
  Bizimle İletişime Geçin