Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Suçluyu Kayırma Suçu

Suçluyu Kayırma Suçu,suçluyu kayırma suçu, suçluyu kayırma suçu cezası, suçluyu kayırmak suçu, suçluyu kayırma suçu yargıtay kararları

Suçluyu Kayırma Suçu

Suçluyu Kayırma Suçu

YARGITAY: ALKOLLÜ SÜRÜCÜYLE YER DEĞİŞTİREN YOLCU, SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 13394 Karar: 2013 / 763 Karar Tarihi: 24.01.2013

ŞİKAYET DAVASI - ŞİKAYETİN ESASI İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HER İKİ İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURANLARIN FARKLI KİŞİLER OLDUĞU - ÖNCEKİ DAVANIN DERDEST OLDUĞUNA YÖNELİK GEREKÇEYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, her iki İcra Mahkemesine başvuranların farklı kişiler olduğu gözetilmeksizin önceki davanın derdest olduğuna yönelik gerekçeyle hüküm kurulması isabetsizdir.

YARGITAY: KAÇIRILAN KIZI EVİNDE SAKLAYAN KİŞİ, SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 1915 Karar: 2013 / 9062 Karar Tarihi: 12.06.2013

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU - SANIĞIN ÖNCEKİ MAHKUMİYETLERİNİN ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞTUĞU - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ SANIK HAKKINDA UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanığın önceki mahkumiyetlerinin adli sicilden silinme koşullarının oluştuğu da gözetilerek, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan C.M.K.nın Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair maddesinin sanık hakkında uygulanıp uygulanamayacağının karar yerinde tartışılmaması kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 11377 Karar: 2013 / 2861 Karar Tarihi: 25.02.2013

HAKARET SUÇU - HAKARET SUÇUNDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞUN ESER SAHİBİNİN BELLİ OLMAMASI NEDENİYLE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNE AİT OLACAĞI - OLAYDA SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI - SANIĞIN MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Sanığın ... gazetesinde müstear ismi ile yazılan ve katılana yönelik hakaret içeren yazının eser sahibini Cumhuriyet savcılığına bildirmeme şeklindeki eyleminde, hakaret suçundan doğan cezaî sorumluluğun eser sahibinin belli olmaması nedeniyle yazı işleri müdürüne ait olacağı, bu nedenle olayda suçluyu kayırma suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın yüklenen suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizdir.

Suçluyu Kayırma Suçu

YARGITAY: ALKOLLÜ SÜRÜCÜYLE YER DEĞİŞTİREN YOLCU, SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 13394 Karar: 2013 / 763 Karar Tarihi: 24.01.2013

ŞİKAYET DAVASI - ŞİKAYETİN ESASI İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HER İKİ İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURANLARIN FARKLI KİŞİLER OLDUĞU - ÖNCEKİ DAVANIN DERDEST OLDUĞUNA YÖNELİK GEREKÇEYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, her iki İcra Mahkemesine başvuranların farklı kişiler olduğu gözetilmeksizin önceki davanın derdest olduğuna yönelik gerekçeyle hüküm kurulması isabetsizdir.

YARGITAY: KAÇIRILAN KIZI EVİNDE SAKLAYAN KİŞİ, SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 1915 Karar: 2013 / 9062 Karar Tarihi: 12.06.2013

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU - SANIĞIN ÖNCEKİ MAHKUMİYETLERİNİN ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞTUĞU - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ SANIK HAKKINDA UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanığın önceki mahkumiyetlerinin adli sicilden silinme koşullarının oluştuğu da gözetilerek, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan C.M.K.nın Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair maddesinin sanık hakkında uygulanıp uygulanamayacağının karar yerinde tartışılmaması kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 11377 Karar: 2013 / 2861 Karar Tarihi: 25.02.2013

HAKARET SUÇU - HAKARET SUÇUNDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞUN ESER SAHİBİNİN BELLİ OLMAMASI NEDENİYLE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNE AİT OLACAĞI - OLAYDA SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI - SANIĞIN MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Sanığın ... gazetesinde müstear ismi ile yazılan ve katılana yönelik hakaret içeren yazının eser sahibini Cumhuriyet savcılığına bildirmeme şeklindeki eyleminde, hakaret suçundan doğan cezaî sorumluluğun eser sahibinin belli olmaması nedeniyle yazı işleri müdürüne ait olacağı, bu nedenle olayda suçluyu kayırma suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın yüklenen suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizdir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin