Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nedir, Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Yargıtay kararı

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Tarafların anlaşmasıyla doğar. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Tapu Siciline şerh verildiği takdirde; bu şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır.

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden 10 yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır.

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Tarafların anlaşmasıyla doğar. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Tapu Siciline şerh verildiği takdirde; bu şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır.

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden 10 yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin