Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası, Soybağının Reddi Davası Nasıl Açılır, Soybağının Reddi Davası Nasıl Görülür, Soybağının Reddi Davası Dilekçesi

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılır.  Soybağının Reddi Davasında davalı, ana ve çocuktur. Çocuk da Soybağının Reddi Davası açabilir. Soybağının Reddi Davası, ana ve kocaya karşı açılır.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR GÖRÜLÜR

Soybağının Reddi Davasının süresinde açılıp açılmadığı araştırılır. Dava süresinde açılmamışsa, red edilir. Davacının, çocuğu açıkça veya kapalı olarak tanıyıp, tanımadığı araştırılır. Soybağının Reddi Davasında Davacı, davasını her türlü delille ispat edebilir. Ana, baba ve çocuğun kan gurupları tespit ettirilir. Çünkü her çocuk mutlaka ananın veya babanın guruplarından birine girer. Toplanan delillere ve kanaate göre karar verilir. Soybağının reddi, konu itibariyle, çocuk ile ana ve babası arasındaki hısımlık ilişkisinin ortadan kaldırılmak istenmesini irdelediği için aile ve dolayısıyla toplum üzerinde önemli etkilere sahiptir, zira, hem aile içinde yani ana, baba ve çocuklar açısından yarattığı sonuçlar hem de aile dışındaki kişiler, özellikle mirasçılar bakımından taşıdığı önem izahtan varestedir . Soybağının reddi, yenilik doğurucu bir dava olan soy bağının reddi davası açılmak suretiyle adi bir karine niteliği taşıyan babalık karinesinin çürütülmesini ve bu sayede çocuk ile baba arasındaki soy bağının ortadan kaldırılmasını ifade eder

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINI KİMLER AÇAR

Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesine göre ‘koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir’ denmiş ve devamında ‘çocuk da dava hakkına sahiptir’ diyerek çocuğun davacı sıfatına sahip olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca babanın mirasçıları olan kimseler, soybağının reddini gerektirir bir durum söz konusu ise soybağının reddi şartlarının varlığı halinde soybağının reddi davasını açabilirler. Babanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi; dava açma süresinin geçmesinden önce babanın ölmesi, gaipliğine karar verilmesi veya sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde soybağının reddi davasını açmak zorundadır. Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl  içinde soybağının reddi davasını açar.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇMA SÜRESİ

Soybağının Reddi Davası, Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır. Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Yargıtay Kararı - Soybağının Reddi Davası

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2009/14492 Karar: 2009/20080 Karar Tarihi: 18.11.2009

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI - ÇOCUĞUN NESEBİNİN DÜZELTİLMESİNİN TALEP EDİLMESİ - DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİNDEN ÖNCE KOCANIN ÖLMÜŞ VEYA GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ BULUNMASI - SOYBAĞININ REDDİNİ İSTEMİNİN REDDİ

ÖZET: Davacı N…, küçük M…'nin babası olduğunu ileri sürerek çocuğun nesebinin düzeltilmesini talep ettiğine göre, dava; N… yönünden babalık değil, baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılan soybağının reddi isteğine ilişkindir. Bu kişinin soybağının reddi davası açabilmesi için, dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bulunması yahut da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması gerekir. Küçükle soybağı ilişkisi olan davalı Ş…, sağdır ve ayırtetme gücünü kaybettiği de iddia edilmemiştir. Yasal şartlar bulunmadıkça davacı N…'ın, çocuğun babası olduğunu ileri sürerek soybağının reddini isteme hakkı yoktur. Bu bakımdan davanın reddi açıklanan sebeplerle sonucu itibariyle doğrudur.

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılır.  Soybağının Reddi Davasında davalı, ana ve çocuktur. Çocuk da Soybağının Reddi Davası açabilir. Soybağının Reddi Davası, ana ve kocaya karşı açılır.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR GÖRÜLÜR

Soybağının Reddi Davasının süresinde açılıp açılmadığı araştırılır. Dava süresinde açılmamışsa, red edilir. Davacının, çocuğu açıkça veya kapalı olarak tanıyıp, tanımadığı araştırılır. Soybağının Reddi Davasında Davacı, davasını her türlü delille ispat edebilir. Ana, baba ve çocuğun kan gurupları tespit ettirilir. Çünkü her çocuk mutlaka ananın veya babanın guruplarından birine girer. Toplanan delillere ve kanaate göre karar verilir. Soybağının reddi, konu itibariyle, çocuk ile ana ve babası arasındaki hısımlık ilişkisinin ortadan kaldırılmak istenmesini irdelediği için aile ve dolayısıyla toplum üzerinde önemli etkilere sahiptir, zira, hem aile içinde yani ana, baba ve çocuklar açısından yarattığı sonuçlar hem de aile dışındaki kişiler, özellikle mirasçılar bakımından taşıdığı önem izahtan varestedir . Soybağının reddi, yenilik doğurucu bir dava olan soy bağının reddi davası açılmak suretiyle adi bir karine niteliği taşıyan babalık karinesinin çürütülmesini ve bu sayede çocuk ile baba arasındaki soy bağının ortadan kaldırılmasını ifade eder

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINI KİMLER AÇAR

Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesine göre ‘koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir’ denmiş ve devamında ‘çocuk da dava hakkına sahiptir’ diyerek çocuğun davacı sıfatına sahip olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca babanın mirasçıları olan kimseler, soybağının reddini gerektirir bir durum söz konusu ise soybağının reddi şartlarının varlığı halinde soybağının reddi davasını açabilirler. Babanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi; dava açma süresinin geçmesinden önce babanın ölmesi, gaipliğine karar verilmesi veya sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde soybağının reddi davasını açmak zorundadır. Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl  içinde soybağının reddi davasını açar.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇMA SÜRESİ

Soybağının Reddi Davası, Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır. Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Yargıtay Kararı - Soybağının Reddi Davası

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2009/14492 Karar: 2009/20080 Karar Tarihi: 18.11.2009

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI - ÇOCUĞUN NESEBİNİN DÜZELTİLMESİNİN TALEP EDİLMESİ - DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİNDEN ÖNCE KOCANIN ÖLMÜŞ VEYA GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ BULUNMASI - SOYBAĞININ REDDİNİ İSTEMİNİN REDDİ

ÖZET: Davacı N…, küçük M…'nin babası olduğunu ileri sürerek çocuğun nesebinin düzeltilmesini talep ettiğine göre, dava; N… yönünden babalık değil, baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılan soybağının reddi isteğine ilişkindir. Bu kişinin soybağının reddi davası açabilmesi için, dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bulunması yahut da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması gerekir. Küçükle soybağı ilişkisi olan davalı Ş…, sağdır ve ayırtetme gücünü kaybettiği de iddia edilmemiştir. Yasal şartlar bulunmadıkça davacı N…'ın, çocuğun babası olduğunu ileri sürerek soybağının reddini isteme hakkı yoktur. Bu bakımdan davanın reddi açıklanan sebeplerle sonucu itibariyle doğrudur.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin