Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Şirket Hukuku Ve Danışmanlık

Şirket Avukatı Ankara, Şirket Avukatları Ankara, Şirket İcra Avukatı Ankara, Şirket İş Hukuku Avukatı Ankara, şirket avukatlık ve danışmanlık ankara

Şirket Avukatı Ankara

İLKAY HUKUK BÜROSU AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

İlkay Hukuk Bürosu, şirket çalışma alanları olarak  ilaç, sağlık ürünleri, biyo-teknoloji, elektrik ürünleri, perakende ve gıda, otomotiv ve motor, maden, yayın, reklamcılık ve inşaat sektörlerinde lider konumdaki yerli ve yabancı şirketlerine hukuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İlkay Hukuk bürosu olarak, şirketlerin çeşitli sözleşmelerin düzenlenmesi, Türk Hukuku’nun çeşitli alanlarına ilişkin hukuki mütalaaların hazırlanması raporlanması ve şirket müvekkillerine tam zamanlı hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle şirket birleşme ve devralmaları ve ilgili mevzuata uyumluluğun sağlanması konularında proje bazında hizmet sunmaktadır. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri yanı sıra,  müvekkillerini önemli davalarda Ticaret Mahkemelerinde, icra daireleri ve icra mahkemelerinde, başarıyla temsil etmiş ve etmektedir.

İş Hukuku Danışmanlık - Şirket Avukatı Ankara

Türkiye'nin sektöründe önde gelen şirketlerine iş hukuku ve sosyal güvenlik konularında hukuksal danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Sosyal Güvenlik ve İş  mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü, İşveren ve İşçi Arasında sözleşmeye aykırılıktan meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Çözümü, Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması, İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri ile İşveren ve işçi arasında meydana gelen uyuşmazlıklar, kıdem ihbar, iş kazası, işe iade davası, hizmet tespit davaları ile ilgili iş mahkemelerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İCRA HUKUKU AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

İcra hukuku Avukatlığı ve Hukuk danışmanlığı ve Şirket Avukatı Ankara da yapmış olduğumuz şirketlerin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri ile iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takip etmektedir. Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu suretle riskli alacakların, tahsilatını yaparak  şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır.İcra hukuku ile ilgili takiplerde meydana gelecek tahsilat imkansızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa riskli alacağın aciz belgesine bağlamak sureti ile şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

İFLASIN ERTELENMESİ HUKUKİ DANIŞMANLIK

Şirket Hukuku ile şirketin borçlarına karşı İflasın ertelenmesi kararının alınması ve proje çalışması, projelendirmesi ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İflasın ertelenmesi, ticaret mahkemesine, borca batık olma durumunda olan bir sermaye şirketi hakkında iflas kararı vermekten, belli koşullarla geçici olarak sarfınazar etme imkanını veren ve iflasın önlenmesine hizmet veren bir kurumdur. İflasın ertelenmesi talebinde yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. İdare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.

ŞİRKET HUKUKU AVUKATI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 1. Vergi Hukuku Danışmanlığı,
 2. Şirketler Hukuku Danışmanlığı,
 3. İcra Hukuku Danışmanlığı,
 4. Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 5. İş Hukuku Danışmanlığı,
 6. Ticaret Hukuku Danışmanlığı,
 7. Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi,
 8. Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık,
 9. Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık,
 10. Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı,
 11. Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı,
 12. İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı,
 13. Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı,
 14. Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı,
 15. Şirket ana sözleşme tadili,
 16. Uzlaşma ve uyuşmazlık,
 17. Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı,
 18. Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik,
 19. Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı,
 20. Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması,
 21. Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi,
 22. Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,
 23. Şirketin banka borçların yapılandırılması, banka genel müdürlüklerine müracaat.

İLKAY HUKUK BÜROSU AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

İlkay Hukuk Bürosu, şirket çalışma alanları olarak  ilaç, sağlık ürünleri, biyo-teknoloji, elektrik ürünleri, perakende ve gıda, otomotiv ve motor, maden, yayın, reklamcılık ve inşaat sektörlerinde lider konumdaki yerli ve yabancı şirketlerine hukuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İlkay Hukuk bürosu olarak, şirketlerin çeşitli sözleşmelerin düzenlenmesi, Türk Hukuku’nun çeşitli alanlarına ilişkin hukuki mütalaaların hazırlanması raporlanması ve şirket müvekkillerine tam zamanlı hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle şirket birleşme ve devralmaları ve ilgili mevzuata uyumluluğun sağlanması konularında proje bazında hizmet sunmaktadır. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri yanı sıra,  müvekkillerini önemli davalarda Ticaret Mahkemelerinde, icra daireleri ve icra mahkemelerinde, başarıyla temsil etmiş ve etmektedir.

İş Hukuku Danışmanlık - Şirket Avukatı Ankara

Türkiye'nin sektöründe önde gelen şirketlerine iş hukuku ve sosyal güvenlik konularında hukuksal danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Sosyal Güvenlik ve İş  mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü, İşveren ve İşçi Arasında sözleşmeye aykırılıktan meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Çözümü, Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması, İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri ile İşveren ve işçi arasında meydana gelen uyuşmazlıklar, kıdem ihbar, iş kazası, işe iade davası, hizmet tespit davaları ile ilgili iş mahkemelerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İCRA HUKUKU AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

İcra hukuku Avukatlığı ve Hukuk danışmanlığı ve Şirket Avukatı Ankara da yapmış olduğumuz şirketlerin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri ile iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takip etmektedir. Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu suretle riskli alacakların, tahsilatını yaparak  şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır.İcra hukuku ile ilgili takiplerde meydana gelecek tahsilat imkansızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa riskli alacağın aciz belgesine bağlamak sureti ile şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

İFLASIN ERTELENMESİ HUKUKİ DANIŞMANLIK

Şirket Hukuku ile şirketin borçlarına karşı İflasın ertelenmesi kararının alınması ve proje çalışması, projelendirmesi ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İflasın ertelenmesi, ticaret mahkemesine, borca batık olma durumunda olan bir sermaye şirketi hakkında iflas kararı vermekten, belli koşullarla geçici olarak sarfınazar etme imkanını veren ve iflasın önlenmesine hizmet veren bir kurumdur. İflasın ertelenmesi talebinde yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. İdare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.

ŞİRKET HUKUKU AVUKATI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 1. Vergi Hukuku Danışmanlığı,
 2. Şirketler Hukuku Danışmanlığı,
 3. İcra Hukuku Danışmanlığı,
 4. Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 5. İş Hukuku Danışmanlığı,
 6. Ticaret Hukuku Danışmanlığı,
 7. Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi,
 8. Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık,
 9. Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık,
 10. Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı,
 11. Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı,
 12. İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı,
 13. Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı,
 14. Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı,
 15. Şirket ana sözleşme tadili,
 16. Uzlaşma ve uyuşmazlık,
 17. Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı,
 18. Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik,
 19. Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı,
 20. Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması,
 21. Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi,
 22. Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,
 23. Şirketin banka borçların yapılandırılması, banka genel müdürlüklerine müracaat.İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin