Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası,sebepsiz zenginleşme davası hangi mahkemede açılır, sebepsiz zenginleşme davası hangi hallerde açılabilir,

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur. Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir.

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davasında, zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. Borç olmadığı halde ödenmiş olanı geri istenmesine ilişkin diğer kanun hükümleri saklıdır.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE ALACAK DAVASI ŞARTLARI

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davasında, sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür.

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davasında, zenginleşen iyiniyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir. Zenginleşen iyiniyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. Zenginleşen, iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın, diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez. Ancak, kendisine karşılık önerilmezse, o şey ile birleştirdiği ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri geri vermeden önce ayırıp alabilir.

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davasında, hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hakim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir. Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE ALACAK DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası, Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

YARGITAY: SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE ALACAK DAVASI

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/3293 Karar: 2014/5252 Karar Tarihi: 17.04.2014

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN DAVA - DAVALI TARAFIN KİRA BEDELLERİNİ FAZLASIYLA TAHSİL ETTİĞİ -DAVACI TARAFIN BU TAHSİLAT İTİBARİ İLE İCRA BASKISINDAN KURTULMAK AMACI İLE ÖDEME YAPTIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Somut olayda, bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere ve mahkememizce de kabul edildiği üzere, davalı taraf kira bedellerini fazlasıyla tahsil ettiği, davacı tarafın da bu tahsilat itibari ile icra baskısından kurtulmak amacı ile ödeme yaptığı tespit edilmiş olup, fazla ödemeler itibari ile bilirkişi tarafından belirlenen ve mahkememizce de kabul edilen .. TL.nin fazla ödeme tarihleri itibari ile yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesi gerektiği kanaati gelmiş olmakla hüküm kurulmuştur.

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur. Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir.

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davasında, zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. Borç olmadığı halde ödenmiş olanı geri istenmesine ilişkin diğer kanun hükümleri saklıdır.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE ALACAK DAVASI ŞARTLARI

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davasında, sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür.

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davasında, zenginleşen iyiniyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir. Zenginleşen iyiniyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. Zenginleşen, iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın, diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez. Ancak, kendisine karşılık önerilmezse, o şey ile birleştirdiği ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri geri vermeden önce ayırıp alabilir.

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davasında, hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hakim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir. Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE ALACAK DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası, Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

YARGITAY: SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE ALACAK DAVASI

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/3293 Karar: 2014/5252 Karar Tarihi: 17.04.2014

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN DAVA - DAVALI TARAFIN KİRA BEDELLERİNİ FAZLASIYLA TAHSİL ETTİĞİ -DAVACI TARAFIN BU TAHSİLAT İTİBARİ İLE İCRA BASKISINDAN KURTULMAK AMACI İLE ÖDEME YAPTIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Somut olayda, bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere ve mahkememizce de kabul edildiği üzere, davalı taraf kira bedellerini fazlasıyla tahsil ettiği, davacı tarafın da bu tahsilat itibari ile icra baskısından kurtulmak amacı ile ödeme yaptığı tespit edilmiş olup, fazla ödemeler itibari ile bilirkişi tarafından belirlenen ve mahkememizce de kabul edilen .. TL.nin fazla ödeme tarihleri itibari ile yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesi gerektiği kanaati gelmiş olmakla hüküm kurulmuştur.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin