Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu yargıtay kararları, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları

TCK MADDE 139
Şikayet (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçnun;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları - Yargıtay

T.C YARGITAY  12.CEZA DAİRESİ  ESAS NO: 2014/11530 KARAR NO: 2015/584 KARAR TARİHİ:19.1.2015

KONU:Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları,Mahrem Görüntüler

ÖZET:Cinsel ve fiziksel mahremiyete ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değil, özel hayat kapsamında olup bu alana müdahale özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Sanıkların, mağdurla arkadaşlık kurdukları ve mağdurun, internet ortamından rızası ile gönderdiği çıplak fotoğraflarını flash diske kaydedip, babası Mehmet'e vermek suretiyle ifşa ettiklerinin iddia edildiği olayda; mağdurun, cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, eylemin, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil, TCK' nın 134/1. maddesinin 2. cümlesi ve 134/2. maddesine uyan özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturacağı, bu suçların, aynı Kanunun 139/1. maddesi uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup, mağdurun, soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadelerinde, sanıklardan şikayetçi olmadığı anlaşıldığından, sanıklar hakkında açılan davanın düşmesi yerine sanıkların mahkumiyetine hükmedilmesi,

KARAR: Kanuna aykırı olup; hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK' un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA...

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2011/5707 Karar: 2011/4121 Karar Tarihi: 01.11.2011

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMEK SUÇU - SANIĞIN MÜŞTEKİNİN MUTFAK İLE YATAK ODASINI GÖRECEK ŞEKİLDE ZEYTİN AĞACINA ÇIKARAK EVİNİ GÖZETLEMESİ - ATILI SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞININ GÖZETİLMEMESİ - MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ

ÖZET: Suç tarihinde sanığın, müştekinin evinin arka cephesinde eve iki metre mesafede bulunan ve müştekinin mutfak ile yatak odasını görecek şekilde zeytin ağacına çıkarak evini gözetlemek şeklinde gelişen olayda, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları

TCK MADDE 139
Şikayet (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçnun;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları - Yargıtay

T.C YARGITAY  12.CEZA DAİRESİ  ESAS NO: 2014/11530 KARAR NO: 2015/584 KARAR TARİHİ:19.1.2015

KONU:Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları,Mahrem Görüntüler

ÖZET:Cinsel ve fiziksel mahremiyete ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değil, özel hayat kapsamında olup bu alana müdahale özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Sanıkların, mağdurla arkadaşlık kurdukları ve mağdurun, internet ortamından rızası ile gönderdiği çıplak fotoğraflarını flash diske kaydedip, babası Mehmet'e vermek suretiyle ifşa ettiklerinin iddia edildiği olayda; mağdurun, cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, eylemin, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil, TCK' nın 134/1. maddesinin 2. cümlesi ve 134/2. maddesine uyan özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturacağı, bu suçların, aynı Kanunun 139/1. maddesi uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup, mağdurun, soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadelerinde, sanıklardan şikayetçi olmadığı anlaşıldığından, sanıklar hakkında açılan davanın düşmesi yerine sanıkların mahkumiyetine hükmedilmesi,

KARAR: Kanuna aykırı olup; hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK' un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA...

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2011/5707 Karar: 2011/4121 Karar Tarihi: 01.11.2011

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMEK SUÇU - SANIĞIN MÜŞTEKİNİN MUTFAK İLE YATAK ODASINI GÖRECEK ŞEKİLDE ZEYTİN AĞACINA ÇIKARAK EVİNİ GÖZETLEMESİ - ATILI SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞININ GÖZETİLMEMESİ - MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ

ÖZET: Suç tarihinde sanığın, müştekinin evinin arka cephesinde eve iki metre mesafede bulunan ve müştekinin mutfak ile yatak odasını görecek şekilde zeytin ağacına çıkarak evini gözetlemek şeklinde gelişen olayda, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin