Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Özel Belgede Sahtecilik

özel belgede sahtecilik,özel belgede sahtecilik davası,özel belgede sahtecilik suçu, özel belgede sahtecilik cezası,özel belgede sahtecilik yargıtay kararları,

Özel Belgede Sahtecilik

Özel Belgede Sahtecilik

Özel Belgede Sahtecilik suçunun cezası  TCK Mad.211 Daha az cezayı gerektiren hal. Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Özel Belgede Sahtecilik suçunun cezası  TCK Mad.211 Daha az cezayı gerektiren hal. Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

YARGITAY KARARI: ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK 

T.C. YARGITAY 11.CEZA DAİRESİ ESAS: 2012/27271 KARAR: 2014/11081 KARAR TARİHİ: 05.06.2014 ÖZET: Sanığın, bankadan kredi almak için sunduğu sahte maaş bordrosunun geçerliliği hakkında banka tarafından mutat olarak sorgulama yapılması durumunda, belgenin sahte olduğunun anlaşılacağının muhakkak olması nedeniyle, aldatma kabiliyetinin bulunmayacağı, mutaden sorgulanmaması halinde ise, fiilen belgede belirtilen maaşı aldığının saptanması durumunda 5237 sayılı TCK’nın 211. maddesinin, belgenin bankaya sunulmamasına rağmen kredinin verilmesi durumundaysa “faydasız sahtecilik” hususlarının tartışılması gerektiği gözetilmelidir. Sahtecilik suçlarında mağdur suçun maddi unsurunun hedef aldığı kişi olup, suçun konusunu oluşturan ve bankadan kredi alabilmek amacıyla sahte olarak düzenlenen maaş bordrosunda ismi kullanılan şikâyetçi şirketin suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle kamu davasına katılma hakkı bulunmamaktadır..  

Özel Belgede Sahtecilik

Özel Belgede Sahtecilik suçunun cezası  TCK Mad.211 Daha az cezayı gerektiren hal. Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Özel Belgede Sahtecilik suçunun cezası  TCK Mad.211 Daha az cezayı gerektiren hal. Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

YARGITAY KARARI: ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK 

T.C. YARGITAY 11.CEZA DAİRESİ ESAS: 2012/27271 KARAR: 2014/11081 KARAR TARİHİ: 05.06.2014 ÖZET: Sanığın, bankadan kredi almak için sunduğu sahte maaş bordrosunun geçerliliği hakkında banka tarafından mutat olarak sorgulama yapılması durumunda, belgenin sahte olduğunun anlaşılacağının muhakkak olması nedeniyle, aldatma kabiliyetinin bulunmayacağı, mutaden sorgulanmaması halinde ise, fiilen belgede belirtilen maaşı aldığının saptanması durumunda 5237 sayılı TCK’nın 211. maddesinin, belgenin bankaya sunulmamasına rağmen kredinin verilmesi durumundaysa “faydasız sahtecilik” hususlarının tartışılması gerektiği gözetilmelidir. Sahtecilik suçlarında mağdur suçun maddi unsurunun hedef aldığı kişi olup, suçun konusunu oluşturan ve bankadan kredi alabilmek amacıyla sahte olarak düzenlenen maaş bordrosunda ismi kullanılan şikâyetçi şirketin suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle kamu davasına katılma hakkı bulunmamaktadır..  
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin