Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Manevi Tazminat Ceza Zamanaşımı

Manevi Tazminat Ceza Zamanaşımı, manevi tazminat zamanaşımı ceza davası,manevi tazminat uzamış ceza zamanaşımı

Manevi Tazminat Ceza Zamanaşımı

Manevi Tazminat Ceza Zamanaşımı

YARGITAY KARARI: MANEVİ TAZMİNAT CEZA ZAMANAŞIMI

T.C YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO:2013/15251  KARAR NO:2014/9993 KARAR TARİHİ.16/06/2014

Mahkemece, ispat külfetinin davacıda olduğu, tek delilin atıf yapılan ceza dosyası olduğu, dava konusu olaylarla ilgili ceza davasının da zamanaşımı sebebi ile düşmesine karar verildiği, ceza mahkemelerinde verilen kararların hukuk mahkemelerini bağlayıcı nitelikte olmadığı, sanığın beraati veya mahkumiyetinin tazminat ile yükümlendirilmesi için kesin kanaat oluşturamayacağı, davacı vekilinin ise ispat külfetini yerine getirmek amacı ile tanık dinletmek dahil başkaca bir delile dayanmadığı, davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinde bulunan E... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/..... Esas, 2007/..... Karar içeriğinden; davalının davacıyı 3 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralaması, ölümle tehdit ve hakaret etmesi nedeniyle mahkumiyetine karar verildiği ve iş bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 4 Ceza Dairesi'nin 2010/8027 Esas 2012/9279 Karar sayılı ilamı ile; yaralama suçundan verilen karar “temyiz edilemez” nitelikte olduğundan bu suça yönelik kararın temyizi isteminin reddine karar verilerek, tehdit suçu yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunun değerlendirilmesi gerektiğinden, hakaret suçu yönünden ise eski ve yeni Türk Ceza Kanunlarının lehe-aleyhe durumlarının değerlendirilmesi için kararın bozulduğu anlaşılmaktadır.

SONUÇ: Şu halde, etkili eylem yönünden ceza mahkemesince verilen mahkumiyet kararı kesinleşmiştir. Mahkemece bu eylem yönünden bir miktar manevi tazminat verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Manevi Tazminat Ceza Zamanaşımı

YARGITAY KARARI: MANEVİ TAZMİNAT CEZA ZAMANAŞIMI

T.C YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO:2013/15251  KARAR NO:2014/9993 KARAR TARİHİ.16/06/2014

Mahkemece, ispat külfetinin davacıda olduğu, tek delilin atıf yapılan ceza dosyası olduğu, dava konusu olaylarla ilgili ceza davasının da zamanaşımı sebebi ile düşmesine karar verildiği, ceza mahkemelerinde verilen kararların hukuk mahkemelerini bağlayıcı nitelikte olmadığı, sanığın beraati veya mahkumiyetinin tazminat ile yükümlendirilmesi için kesin kanaat oluşturamayacağı, davacı vekilinin ise ispat külfetini yerine getirmek amacı ile tanık dinletmek dahil başkaca bir delile dayanmadığı, davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinde bulunan E... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/..... Esas, 2007/..... Karar içeriğinden; davalının davacıyı 3 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralaması, ölümle tehdit ve hakaret etmesi nedeniyle mahkumiyetine karar verildiği ve iş bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 4 Ceza Dairesi'nin 2010/8027 Esas 2012/9279 Karar sayılı ilamı ile; yaralama suçundan verilen karar “temyiz edilemez” nitelikte olduğundan bu suça yönelik kararın temyizi isteminin reddine karar verilerek, tehdit suçu yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunun değerlendirilmesi gerektiğinden, hakaret suçu yönünden ise eski ve yeni Türk Ceza Kanunlarının lehe-aleyhe durumlarının değerlendirilmesi için kararın bozulduğu anlaşılmaktadır.

SONUÇ: Şu halde, etkili eylem yönünden ceza mahkemesince verilen mahkumiyet kararı kesinleşmiştir. Mahkemece bu eylem yönünden bir miktar manevi tazminat verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin