Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası, Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır, Kiracı Tahliye Davası Nasıl Görülür, Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer, Kiracı Tahliyesi

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davasını aşağıda sebepleri ile açıklama yapılmıştır. Bu çerçevede  Kiracı; Borçlar Kanunu’nun 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’a aykırı olmayan hükümlerine ve Kira Sözleşmesine uygun hareket etse bile, kiralayan 6570 sayılı Kanun’un 7. Maddesine gösterilen hallerde Tahliye Davası açabilir. 6570 sayılı GKK’un 7. Maddesinde gösterilen tahliye sebepleri sırasıyla şunlardır.

YAZILI TAAHHÜT SEBEBİYLE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Yazılı Tahhüt nedeniyle Kiracı Tahliye Davası, Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse; kiralayan, İcra Dairesi’ne müracaatla tahliye isteyebilir. Bu taahhüdün yazılı olması şarttır.

MESKEN İHTİYACI SEBEBİYLE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Mesken ihtiyacı nedeniyle Kiracı Tahliye Davası, Kiralayan, gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa, kira sözleşmesinin sonunda Tahliye Davası açabilir. Bu konudaki davanın, kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içinde açılması gerekir. Bu süre geçirilirse, sözleşme yenilenmiş sayılır.

İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE KİRACI TAHLİYE DAVASI

İşyeri İhtiyacı sebebiyle Kiracı Tahliye Davası, Kiralayanın, kirada bulunan gayrimenkule kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icrası için kullanma ihtiyacı varsa, kira sözleşmesinin bitiminden sonra Tahliye Davası açabilir. Kiralayan; işyeri sebebiyle adı geçen mecura ihtiyacı olduğunu ve sözleşmeyi kira süresinin bitiminde feshedeceğini ihtarname ile kiracıya bildirilmiş olmalıdır. Dava, kira süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmış olmalıdır.

YENİDEN İNŞA VEYA İMAR MAKSADIYLA ESASLI TAMİR, TEVSİ VEYA TADİL HALLERİNDE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiracı Tahliye Davası, Kiralanan gayrimenkulün yeniden inşa veya imar maksadıyla esaslı bir surette tamir, tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya çalışmanın mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde; kiralayan, kira sözleşmesinin bitiminde Tahliye Davası açabilir. Bu sebebe dayanılarak tahliye talebinde bulunabilmek için; mecurun 6570 sayılı kanun kapsamı içine giren bir kira sözleşmesine dayanılarak kiralanmış olması şarttır.

GAYRİMENKULÜ İKTİSAB EDEN ŞAHSIN MESKEN VEYA İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiracı Tahliye Davası, Gayrimenkulü, Medeni Kanun göre iktisabeden kimse; kendisi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için meslek veya sanatın bizzat icrası maksadıyla işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartıyla, iktisabından 6 ay sonra Tahliye Davası açabilir.

KİRACININ, KİRA BEDELİNİ ÖDENMEMEMSİ SEBEBİYLE HAKLI İKİ İHTARA DAYANAN KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle Kiracı Tahliye Davası, Kira bedeli vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak 1 yıl içinde kendilerine 2 defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddetinin bitiminde Tahliye Davası açılabilir. Haklı 2 ihtar, 1 kira yılı içinde yapılmış olmalıdır. İhtarın yazılı olması şarttır. Ancak özel bir şekli yoktur. Bundan dolayı Noter aracılığıyla yapılabildiği gibi, mektup veya telgrafla da yapılabilir. İhtarnamenin haklı olabilmesi için, ödenmeyen kiranın hangi aylara ait olduğunun açıkça belirtilmesi ve bu kira bedelinin ihtarnamenin tebliğinden önce kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekir.

KİRACININ VEYA EŞİNİN AYNI ŞEHİR VEYA BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE OTURABİLECEĞİ MESKENİN BLUNMASI HALİNDE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiracı veya birlikte yaşadığı eşinin aynı şehir veya belediye sınırları içinde oturabileceği bir meskeni varsa; mecurun maliki Tahliye Davası açabilir.

KİRALANANIN, KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA DEVRİ HALİNDE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiracı, sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz yahut istifade hakkını veya sözleşmesini başkasına devredemez veyahut kendisi gayrimenkulü bırakmış olduğu halde hiçbir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez.

KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK SEBEBİYLE AÇILAN KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiralayan, Borçlar Kanunu’nun 256, 257 ve 261. Maddelerinde gösterilen sebeplerle de Tahliye Davası açabilir. BK. m: 256’ya göre; kiracı, kiralananı kullanırken tam bir özen göstermekle ve apartman kirasında, bina dâhilinde oturanlara karşı gereken ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davasını aşağıda sebepleri ile açıklama yapılmıştır. Bu çerçevede  Kiracı; Borçlar Kanunu’nun 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’a aykırı olmayan hükümlerine ve Kira Sözleşmesine uygun hareket etse bile, kiralayan 6570 sayılı Kanun’un 7. Maddesine gösterilen hallerde Tahliye Davası açabilir. 6570 sayılı GKK’un 7. Maddesinde gösterilen tahliye sebepleri sırasıyla şunlardır.

YAZILI TAAHHÜT SEBEBİYLE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Yazılı Tahhüt nedeniyle Kiracı Tahliye Davası, Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse; kiralayan, İcra Dairesi’ne müracaatla tahliye isteyebilir. Bu taahhüdün yazılı olması şarttır.

MESKEN İHTİYACI SEBEBİYLE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Mesken ihtiyacı nedeniyle Kiracı Tahliye Davası, Kiralayan, gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa, kira sözleşmesinin sonunda Tahliye Davası açabilir. Bu konudaki davanın, kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içinde açılması gerekir. Bu süre geçirilirse, sözleşme yenilenmiş sayılır.

İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE KİRACI TAHLİYE DAVASI

İşyeri İhtiyacı sebebiyle Kiracı Tahliye Davası, Kiralayanın, kirada bulunan gayrimenkule kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icrası için kullanma ihtiyacı varsa, kira sözleşmesinin bitiminden sonra Tahliye Davası açabilir. Kiralayan; işyeri sebebiyle adı geçen mecura ihtiyacı olduğunu ve sözleşmeyi kira süresinin bitiminde feshedeceğini ihtarname ile kiracıya bildirilmiş olmalıdır. Dava, kira süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmış olmalıdır.

YENİDEN İNŞA VEYA İMAR MAKSADIYLA ESASLI TAMİR, TEVSİ VEYA TADİL HALLERİNDE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiracı Tahliye Davası, Kiralanan gayrimenkulün yeniden inşa veya imar maksadıyla esaslı bir surette tamir, tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya çalışmanın mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde; kiralayan, kira sözleşmesinin bitiminde Tahliye Davası açabilir. Bu sebebe dayanılarak tahliye talebinde bulunabilmek için; mecurun 6570 sayılı kanun kapsamı içine giren bir kira sözleşmesine dayanılarak kiralanmış olması şarttır.

GAYRİMENKULÜ İKTİSAB EDEN ŞAHSIN MESKEN VEYA İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiracı Tahliye Davası, Gayrimenkulü, Medeni Kanun göre iktisabeden kimse; kendisi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için meslek veya sanatın bizzat icrası maksadıyla işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartıyla, iktisabından 6 ay sonra Tahliye Davası açabilir.

KİRACININ, KİRA BEDELİNİ ÖDENMEMEMSİ SEBEBİYLE HAKLI İKİ İHTARA DAYANAN KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle Kiracı Tahliye Davası, Kira bedeli vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak 1 yıl içinde kendilerine 2 defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddetinin bitiminde Tahliye Davası açılabilir. Haklı 2 ihtar, 1 kira yılı içinde yapılmış olmalıdır. İhtarın yazılı olması şarttır. Ancak özel bir şekli yoktur. Bundan dolayı Noter aracılığıyla yapılabildiği gibi, mektup veya telgrafla da yapılabilir. İhtarnamenin haklı olabilmesi için, ödenmeyen kiranın hangi aylara ait olduğunun açıkça belirtilmesi ve bu kira bedelinin ihtarnamenin tebliğinden önce kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekir.

KİRACININ VEYA EŞİNİN AYNI ŞEHİR VEYA BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE OTURABİLECEĞİ MESKENİN BLUNMASI HALİNDE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiracı veya birlikte yaşadığı eşinin aynı şehir veya belediye sınırları içinde oturabileceği bir meskeni varsa; mecurun maliki Tahliye Davası açabilir.

KİRALANANIN, KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA DEVRİ HALİNDE KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiracı, sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz yahut istifade hakkını veya sözleşmesini başkasına devredemez veyahut kendisi gayrimenkulü bırakmış olduğu halde hiçbir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez.

KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK SEBEBİYLE AÇILAN KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kiralayan, Borçlar Kanunu’nun 256, 257 ve 261. Maddelerinde gösterilen sebeplerle de Tahliye Davası açabilir. BK. m: 256’ya göre; kiracı, kiralananı kullanırken tam bir özen göstermekle ve apartman kirasında, bina dâhilinde oturanlara karşı gereken ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin