Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye

kira süresinin bitmesi nedeniyle tahliye, kira süresinin bitmesi sebebiyle tahliye, kira sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle tahliye

Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye

Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye

Mal sahibi kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle kiracının artık fuzuli işgal olduğundan tahliyesini isteyabilir. Bu yasal hak sebebiyle Mal sahibi kiracının kira süresinin bitmesi  sözleşme süresi sona ermesi nedeniyle dava açarak 2886 Sayılı Yasanın 75.maddesi gereğince kira süresinin bitmesi nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar vermesi istenir.

YARGITAY KARARI: KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE TAHLİYE 

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2011/19 Karar: 2011/5623 Karar Tarihi: 02.05.2011

KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ - KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE KİRACININ ARTIK FUZULİ İŞGAL OLDUĞUNDAN TAHLİYE TALEBİ - TAHLİYEYE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - İSTEMİN REDDEDİLDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup, öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Nitekim davacı dava dilekçesinde kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle kiracının artık fuzuli işgal olduğundan tahliyesini istemektedir. Bu durumda yasal düzenlemeler karşısında mahkemece sözleşme süresi sona eren davalının kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekirken, istemin reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

YARGITAY KARARI: KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE TAHLİYE 

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2010/2264 Karar: 2010/8572 Karar Tarihi: 06.07.2010

SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE İSTEMİ - MADDİ OLGULARIN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİNİN MAHKEMEYE AİT OLUŞU - SÖZLEŞME SÜRESİ SONA EREN DAVALININ KİRALANANDAN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Dava, süre bitimi nedeniyle akdin feshi ve tahliye istemine ilişkindir. Bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup, öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Nitekim davacı dava dilekçesinde kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle tahliyesini istemektedir. Bu durumda açıklanan nedenlerle mahkemece sözleşme süresi sona eren davalının kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekir.

Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye

Mal sahibi kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle kiracının artık fuzuli işgal olduğundan tahliyesini isteyabilir. Bu yasal hak sebebiyle Mal sahibi kiracının kira süresinin bitmesi  sözleşme süresi sona ermesi nedeniyle dava açarak 2886 Sayılı Yasanın 75.maddesi gereğince kira süresinin bitmesi nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar vermesi istenir.

YARGITAY KARARI: KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE TAHLİYE 

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2011/19 Karar: 2011/5623 Karar Tarihi: 02.05.2011

KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ - KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE KİRACININ ARTIK FUZULİ İŞGAL OLDUĞUNDAN TAHLİYE TALEBİ - TAHLİYEYE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - İSTEMİN REDDEDİLDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup, öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Nitekim davacı dava dilekçesinde kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle kiracının artık fuzuli işgal olduğundan tahliyesini istemektedir. Bu durumda yasal düzenlemeler karşısında mahkemece sözleşme süresi sona eren davalının kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekirken, istemin reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

YARGITAY KARARI: KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE TAHLİYE 

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2010/2264 Karar: 2010/8572 Karar Tarihi: 06.07.2010

SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE İSTEMİ - MADDİ OLGULARIN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİNİN MAHKEMEYE AİT OLUŞU - SÖZLEŞME SÜRESİ SONA EREN DAVALININ KİRALANANDAN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Dava, süre bitimi nedeniyle akdin feshi ve tahliye istemine ilişkindir. Bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup, öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Nitekim davacı dava dilekçesinde kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle tahliyesini istemektedir. Bu durumda açıklanan nedenlerle mahkemece sözleşme süresi sona eren davalının kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin