Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

İşçinin Çalışma Bakanlığına Şikayeti

İşçinin Çalışma Bakanlığına Şikayeti,işçinin çalışma bakanlığına şikayeti, işçinin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına şikayet nasıl yapılır,

İşçinin Çalışma Bakanlığına Şikayeti

İşçinin Çalışma Bakanlığına Şikayeti

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ İŞ HUKUKU KONUSUNDA GÖREVLERİ

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
 1. Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
 2. Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,
 3. Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
 4. İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,
 5. Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
 6. Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
 7. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,
 8. Çalışma hayatını denetlemek,
 9. Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
 10. Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,
 11. Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 12. Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
 13. Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,
 14. Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,
 15. İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
 16. Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak,
 17. İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,
 18. Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak

İŞÇİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA NASIL DİLEKÇE YAZILIR?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
................ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ÇALIŞANIN

Adı Soyadı        :
T.C Kimlik No    :
İkametgah Adresi:
Telefon No            :
İşe Giriş Tarihi       :
İşten Çıkış Tarihi    :

İŞYERİNİN
Ünvanı               :
Adresi                :
Telefon No         :
İşverenin Adı Soyadı  :

İŞÇİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA NASIL ŞİKAYETTE BULUNUR?

 • Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.
 • İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler.
 • İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır.
 • İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştırılmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve iş müfettişlerince kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan cevaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır.

İŞÇİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNİN SONUCUNA GÖRE NE YAPMALIDIR?

 • İş müfettişi raporunda belirtmiş olduğu husulara karşı iş mahkemesine  işçi alacaklarına ilişkin kısmına karşı taraflarca dava açılabilecektir.
 • İş müfettişi raporunun işçi alacaklarına ilişkin kısmı ise bireysel başvurulara karşı iş müfettişinin yaptığı tespitlere ilişkindir.

İşçinin Çalışma Bakanlığına Şikayeti

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ İŞ HUKUKU KONUSUNDA GÖREVLERİ

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
 1. Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
 2. Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,
 3. Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
 4. İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,
 5. Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
 6. Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
 7. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,
 8. Çalışma hayatını denetlemek,
 9. Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
 10. Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,
 11. Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 12. Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
 13. Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,
 14. Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,
 15. İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
 16. Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak,
 17. İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,
 18. Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak

İŞÇİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA NASIL DİLEKÇE YAZILIR?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
................ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ÇALIŞANIN

Adı Soyadı        :
T.C Kimlik No    :
İkametgah Adresi:
Telefon No            :
İşe Giriş Tarihi       :
İşten Çıkış Tarihi    :

İŞYERİNİN
Ünvanı               :
Adresi                :
Telefon No         :
İşverenin Adı Soyadı  :

İŞÇİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA NASIL ŞİKAYETTE BULUNUR?

 • Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.
 • İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler.
 • İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır.
 • İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştırılmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve iş müfettişlerince kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan cevaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır.

İŞÇİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNİN SONUCUNA GÖRE NE YAPMALIDIR?

 • İş müfettişi raporunda belirtmiş olduğu husulara karşı iş mahkemesine  işçi alacaklarına ilişkin kısmına karşı taraflarca dava açılabilecektir.
 • İş müfettişi raporunun işçi alacaklarına ilişkin kısmı ise bireysel başvurulara karşı iş müfettişinin yaptığı tespitlere ilişkindir.İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin