Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

İşçi Yıllık İznini Nasıl Kullanır

işçi yıllık iznini nasıl kullanır, işçi yıllık izin ücreti, işçi alacakları davasında işçi yıllık izin ücreti alacağı, İşçi Yıllık İznini Nasıl Alır, İşçi Yıllık İzin

İşçi Yıllık İznini Nasıl Kullanır

İşçi Yıllık İznini Nasıl Kullanır

İş mahkemelerinde açılan işçi alacakları davasında yıllık izin alacağı ücretlerininde, çıkan tazminat miktarları içinde yekün teşkil etmektedir. İşçinin yıllık iznini nasıl kullanacağı ve kullanılması nasıl olmalıdır sorularına sık sık rastlanılmaktadır.

Yargıtay Kararı - İşçi Yıllık İznini Nasıl Kullanır

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/17206 KARAR: 2014/692

Davacı  25.08.2009-15.10.2010 tarihleri arasında çalıştığını, davacının iş sözleşmesinin kanuna aykırı olarak dereden kum çıkarmaya zorlanması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı ile fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

4857 sayılı Yasanın 56/3.maddesine göre yıllık izin sürelerinin 10 günden aşağı bölünemeyeceği belirtilmiştir. Ancak, 10 günden az sürelerle yıllık izin kullanma taleplerinin davacı işçiden geldiği anlaşılmakla TMK'nun 2.maddesine göre herkes haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğundan ve bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağından süreler 10 günden az olsa da yıllık izinden mahsup edilmelidir.

Yıllık izin hesabında çalışma sürelerinin hatalı esas alınması ve kullanılan izin sürelerinin düşülmemesi hatalı olup bozma nedenidir.

İşçi Yıllık İznini Nasıl Kullanır

İş mahkemelerinde açılan işçi alacakları davasında yıllık izin alacağı ücretlerininde, çıkan tazminat miktarları içinde yekün teşkil etmektedir. İşçinin yıllık iznini nasıl kullanacağı ve kullanılması nasıl olmalıdır sorularına sık sık rastlanılmaktadır.

Yargıtay Kararı - İşçi Yıllık İznini Nasıl Kullanır

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/17206 KARAR: 2014/692

Davacı  25.08.2009-15.10.2010 tarihleri arasında çalıştığını, davacının iş sözleşmesinin kanuna aykırı olarak dereden kum çıkarmaya zorlanması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı ile fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

4857 sayılı Yasanın 56/3.maddesine göre yıllık izin sürelerinin 10 günden aşağı bölünemeyeceği belirtilmiştir. Ancak, 10 günden az sürelerle yıllık izin kullanma taleplerinin davacı işçiden geldiği anlaşılmakla TMK'nun 2.maddesine göre herkes haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğundan ve bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağından süreler 10 günden az olsa da yıllık izinden mahsup edilmelidir.

Yıllık izin hesabında çalışma sürelerinin hatalı esas alınması ve kullanılan izin sürelerinin düşülmemesi hatalı olup bozma nedenidir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin