Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

İş Kazası Ceza Davası

iş kazası ceza davası, iş kazası ölüm, iş kazası dava sonuçları, iş kazasi dava, iş kazası cezai sorumluluk, ölümlü iş kazası ceza davası

İş Kazası Ceza Davası

İş Kazası Ceza Davası

İş kazası ceza davası sigortalı veya sigortasız olarak çalışan bir işçinin ölmesi ve yaralanması durumunda Cumhuriyet Savcılık tarafından işvereni veya işletmeyi kusurlu görmesi durumunda ceza davası açabilir. İş kazası ceza davasında şirkete karşı açılan davalarda,  şirketin imzaya yetkilileri hakkında TCK madde 85’e göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan ölümüne sebebiyet verme suçu ceza davası, işçi yaralanmışsa bu defa tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan yaralamaya sebebiyet verme suçundan  TCK  89. madde göre ceza davası açmaktadır.

İş kazası ceza davasında sonucu ÖLÜM ile sonuçlanmış ise ceza davası kamu davası niteliğinde görüldüğünden işçinin ailesi şikâyetçi olmasa dahi yargılama devam etmektedir. Ölüm halinde, şikâyetçi olmama veya şikâyetten vazgeçme davayı düşürmemektedir.

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

YARGITAY KARARI : İŞ KAZASI CEZA DAVASI

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2013/22891 Karar: 2014/15405 Karar Tarihi: 23.06.2014

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU - TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİNDE FAİLİN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK GEREKÇESİNE DAYANILAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde TCK'nın 61/1. maddesinin (g) bendinde yer alan "failin güttüğü amaç ve saik" gerekçesine dayanılamayacağının gözetilmemesi kanuna aykırıdır.

İş Kazası Ceza Davası

İş kazası ceza davası sigortalı veya sigortasız olarak çalışan bir işçinin ölmesi ve yaralanması durumunda Cumhuriyet Savcılık tarafından işvereni veya işletmeyi kusurlu görmesi durumunda ceza davası açabilir. İş kazası ceza davasında şirkete karşı açılan davalarda,  şirketin imzaya yetkilileri hakkında TCK madde 85’e göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan ölümüne sebebiyet verme suçu ceza davası, işçi yaralanmışsa bu defa tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan yaralamaya sebebiyet verme suçundan  TCK  89. madde göre ceza davası açmaktadır.

İş kazası ceza davasında sonucu ÖLÜM ile sonuçlanmış ise ceza davası kamu davası niteliğinde görüldüğünden işçinin ailesi şikâyetçi olmasa dahi yargılama devam etmektedir. Ölüm halinde, şikâyetçi olmama veya şikâyetten vazgeçme davayı düşürmemektedir.

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

YARGITAY KARARI : İŞ KAZASI CEZA DAVASI

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2013/22891 Karar: 2014/15405 Karar Tarihi: 23.06.2014

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU - TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİNDE FAİLİN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK GEREKÇESİNE DAYANILAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde TCK'nın 61/1. maddesinin (g) bendinde yer alan "failin güttüğü amaç ve saik" gerekçesine dayanılamayacağının gözetilmemesi kanuna aykırıdır.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin