Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Olur, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır

 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır sorusunun cevabı ile başlamak daha doğru olur, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip alacağı ipotekle teminat altına alınmış alacaklının elinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip için gerekli belgeler yoksa, başvurabileceği yol ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiptir. Alacaklı ilamlı takip için gerekli belgelere sahip olsa bile isterse ilamsız takip yoluna başvurabilir.
 • Alacak üst sınır ipoteği ile temin edilmişse, alacaklı ilamsız ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP NASIL YAPILIR?

 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip iki şekilde yapılır, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takibin birinci yolu, genel olarak yapılan ilamlı icra takibi ile aynıdır. Diğer ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip şekli ise sadece ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna özgüdür. Bunların dışında kanunda belirtilen kredi kurumları için 150 maddesinde özel bir düzenlem ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip nasıl yapılır.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ŞARTLARI

 1. Alacak veya ipotek hakkı yada her ikisinin bir ilam veya ilam niteliğinde belgede tespit edilmiş olması.
 2. İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi
 3. Kredi kurumları ile ilgili özel düzenleme içinde olması

İPOTEK NASIL KONUR?

 • İpotek halen mevcut veya henüz doğmamakla birlikte ilerde doğması kesin yada muhtemel bir alacak içinde ipotek konur. İpotek konulması açısından ve yapılacak takip için ipotek akit tablosu büyük önem taşımaktadır.
 • Doğmuş bir alacak bakımından ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcunu ikarar ediyorsa alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapabilir.
 • İpotek yapılırken kanunda ipotek sözleşmesinin tarafları ve taşınmazı satın alanlar ve bunların halefleri için yurt içinde bir adres gösterme zorunluluğuda getirilmiştir.
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İSTEMLİ İHTARNAME NASIL YAZILIR?
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi istemi ile muhataplara ihtarname çekilebilir. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir İhtarname şu şekilde yazılır,
 1.  İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
 2.  İhtar ve ihbar konusunu,
 3. İstemde bulunanın imzasını,
 4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile) Kapsar (1512 S. K. m. 106).
İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ NASIL OLUR?
 • İpoteğin kaldırılmasını talep edilebilir, Örnek olarak "Vadesi gelmiş olan alacağın, ipotek alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunması/ipotek borcunu almaktan imtina etmesi sebebiyle ipotek çözülememekte olup ipotek borcunun tamamını da depo etmeye hazır olduğumuzu belirterek ipoteğin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını " şeklinde talep ve istemden bulunulur.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır

 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nasıl Yapılır sorusunun cevabı ile başlamak daha doğru olur, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip alacağı ipotekle teminat altına alınmış alacaklının elinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip için gerekli belgeler yoksa, başvurabileceği yol ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiptir. Alacaklı ilamlı takip için gerekli belgelere sahip olsa bile isterse ilamsız takip yoluna başvurabilir.
 • Alacak üst sınır ipoteği ile temin edilmişse, alacaklı ilamsız ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP NASIL YAPILIR?

 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip iki şekilde yapılır, İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takibin birinci yolu, genel olarak yapılan ilamlı icra takibi ile aynıdır. Diğer ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip şekli ise sadece ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna özgüdür. Bunların dışında kanunda belirtilen kredi kurumları için 150 maddesinde özel bir düzenlem ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip nasıl yapılır.

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ŞARTLARI

 1. Alacak veya ipotek hakkı yada her ikisinin bir ilam veya ilam niteliğinde belgede tespit edilmiş olması.
 2. İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi
 3. Kredi kurumları ile ilgili özel düzenleme içinde olması

İPOTEK NASIL KONUR?

 • İpotek halen mevcut veya henüz doğmamakla birlikte ilerde doğması kesin yada muhtemel bir alacak içinde ipotek konur. İpotek konulması açısından ve yapılacak takip için ipotek akit tablosu büyük önem taşımaktadır.
 • Doğmuş bir alacak bakımından ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcunu ikarar ediyorsa alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapabilir.
 • İpotek yapılırken kanunda ipotek sözleşmesinin tarafları ve taşınmazı satın alanlar ve bunların halefleri için yurt içinde bir adres gösterme zorunluluğuda getirilmiştir.
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İSTEMLİ İHTARNAME NASIL YAZILIR?
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi istemi ile muhataplara ihtarname çekilebilir. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir İhtarname şu şekilde yazılır,
 1.  İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
 2.  İhtar ve ihbar konusunu,
 3. İstemde bulunanın imzasını,
 4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile) Kapsar (1512 S. K. m. 106).
İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ NASIL OLUR?
 • İpoteğin kaldırılmasını talep edilebilir, Örnek olarak "Vadesi gelmiş olan alacağın, ipotek alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunması/ipotek borcunu almaktan imtina etmesi sebebiyle ipotek çözülememekte olup ipotek borcunun tamamını da depo etmeye hazır olduğumuzu belirterek ipoteğin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını " şeklinde talep ve istemden bulunulur.İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin