Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

İhalenin Feshi Davası Reddedilirse

ihalenin feshi davası reddedilirse, ihalenin feshi davası reddedilirse yargıtay kararı, ihalenin feshi davasının reddi tazminat,

İhalenin Feshi Davası Reddedilirse

İhalenin Feshi Davası Reddedilirse

İhalenin Feshi Davası Reddedilirse konusu ile ilgili yargıtay kararı.

YARGITAY KARARI: İHALENİN FESHİ DAVASI REDDEDİLİRSE

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2014/32422 Karar: 2015/967 Karar Tarihi: 19.01.2015

İHALENİN FESHİ DAVASI - İHALENİN FESHİ İSTEMİ REDDEDİLEN DAVACI ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - BU KONUDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: İhalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen davacı aleyhine para cezasına hükmedilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi yasaya aykırı bulunmuştur.

İİK.nun 134/2 nci maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Hukuk Genel Kurulu'nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen davacı aleyhine para cezasına hükmedilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi yasaya aykırı bulunmuştur.

Sonuç: Mahkeme kararının yukarıda (2).maddede yazılı nedenlerle para cezasına hasren İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA,

İhalenin Feshi Davası Reddedilirse

İhalenin Feshi Davası Reddedilirse konusu ile ilgili yargıtay kararı.

YARGITAY KARARI: İHALENİN FESHİ DAVASI REDDEDİLİRSE

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2014/32422 Karar: 2015/967 Karar Tarihi: 19.01.2015

İHALENİN FESHİ DAVASI - İHALENİN FESHİ İSTEMİ REDDEDİLEN DAVACI ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - BU KONUDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: İhalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen davacı aleyhine para cezasına hükmedilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi yasaya aykırı bulunmuştur.

İİK.nun 134/2 nci maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Hukuk Genel Kurulu'nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen davacı aleyhine para cezasına hükmedilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi yasaya aykırı bulunmuştur.

Sonuç: Mahkeme kararının yukarıda (2).maddede yazılı nedenlerle para cezasına hasren İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA,
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin