Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Gayrimenkul Tescil Davası

Gayrimenkul Tescil Davası,taşınmazın tescili davası, gayrimenkul tescil davası nasıl açılır, gayrimenkul tescil davası nasıl görülür,

Gayrimenkul Tescil Davası

Gayrimenkul Tescil Davası

 • Gayrimenkul Tescil Davası Tescili istenen taşınmazın Tapu’da kayıtlı olup olmadığı araştırılır. Varsa, Vergi kayıtları getirtilip incelenir. Taşınmazın üzerinde keşif yapılır. Mevkii, hudutları ve kıymeti tespit ettirilir. Şahitler dinlenir.  Davanın konusu, mahkemece gazeteyle 1 defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az 3 defa ilan olunur. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilir. Kararda tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
 • Hazine’ye yöneltilir. Ayrıca; Taşınmaz Belediye hudutları içindeyse, Köy Muhtarlığına yöneltilir.

 GAYRİMENKUL TESCİL DAVASI NEREDE AÇILIR?

 • Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

OLAĞAN ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI

 • Olağan zamanaşımı ile taşınmaz kazanma, Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

 OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI

 • Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanma, Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

GAYRİMENKUL TESCİL DAVASINDA SÜRELER

 • Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

GAYRİMENKUL TESCİL DAVASI ŞARTLARI

 • Taşınmaz tapuda kayıtlı olmamalıdır. Taşınmazın üzerinde Hazine, Belediye veya Köy tüzelkişiliğin yahut üçüncü kişilerin bir hakkı bulunmamalıdır.

   GAYRİMENKUL TESCİLE İTİRAZ  DAVASI

 • Tescili istenen taşınmaz üzerinde bir hakkı olduğunu iddia eden “Tescile İtiraz Davası” açabilir. Ancak, bu davanın, taşınmaz hakkındaki son ilandan itibaren 3 ay içinde açılması şarttır. Tesciline itiraz edilen taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Husumet Taşınmazın adına tescilini isteyen kimseye, Hazine’ye izafetle Mal Müdürlüğüne, yöneltilir.
 • Dava  nasıl görülür, İki dosya arasındaki ilişki tespit edilir. İlişki varsa, dava dosyaları birleştirilir.  Şahitler dinlenir. Keşif yapılır. Bilirkişi beyanları alınır. Sonuçta, hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

Yargıtay Kararı – Gayrimenkul Tescil Davası

T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 4647 Karar: 2015 / 3762 Karar Tarihi: 06.04.2015

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVALI ÖNCEKİ EŞİN BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ İMZALAYIP BOŞANDIKTAN SONRA PROTOKOLDE BELİRTİLEN TAŞINMAZIN DEVRİNE YANAŞMAMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULANILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU – HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEREK ONANDIĞI.

ÖZET: Davalı önceki eşi N. ile aralarındaki boşanma davasının istediği doğrultuda sonuçlanması için …. tarihli boşanma protokolünü imzalayıp boşanmayı sağladıktan sonra sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen taşınmazın devrine yanaşmaması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde görüldüğünden, dolayısıyla hüküm sonucu esas bakımından usul ve kanuna uygun olduğundan hüküm gerekçesinin değiştirilerek onanması gerekmiştir.

Gayrimenkul Tescil Davası

 • Gayrimenkul Tescil Davası Tescili istenen taşınmazın Tapu’da kayıtlı olup olmadığı araştırılır. Varsa, Vergi kayıtları getirtilip incelenir. Taşınmazın üzerinde keşif yapılır. Mevkii, hudutları ve kıymeti tespit ettirilir. Şahitler dinlenir.  Davanın konusu, mahkemece gazeteyle 1 defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az 3 defa ilan olunur. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilir. Kararda tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
 • Hazine’ye yöneltilir. Ayrıca; Taşınmaz Belediye hudutları içindeyse, Köy Muhtarlığına yöneltilir.

 GAYRİMENKUL TESCİL DAVASI NEREDE AÇILIR?

 • Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

OLAĞAN ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI

 • Olağan zamanaşımı ile taşınmaz kazanma, Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

 OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI

 • Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanma, Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

GAYRİMENKUL TESCİL DAVASINDA SÜRELER

 • Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

GAYRİMENKUL TESCİL DAVASI ŞARTLARI

 • Taşınmaz tapuda kayıtlı olmamalıdır. Taşınmazın üzerinde Hazine, Belediye veya Köy tüzelkişiliğin yahut üçüncü kişilerin bir hakkı bulunmamalıdır.

   GAYRİMENKUL TESCİLE İTİRAZ  DAVASI

 • Tescili istenen taşınmaz üzerinde bir hakkı olduğunu iddia eden “Tescile İtiraz Davası” açabilir. Ancak, bu davanın, taşınmaz hakkındaki son ilandan itibaren 3 ay içinde açılması şarttır. Tesciline itiraz edilen taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Husumet Taşınmazın adına tescilini isteyen kimseye, Hazine’ye izafetle Mal Müdürlüğüne, yöneltilir.
 • Dava  nasıl görülür, İki dosya arasındaki ilişki tespit edilir. İlişki varsa, dava dosyaları birleştirilir.  Şahitler dinlenir. Keşif yapılır. Bilirkişi beyanları alınır. Sonuçta, hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

Yargıtay Kararı – Gayrimenkul Tescil Davası

T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 4647 Karar: 2015 / 3762 Karar Tarihi: 06.04.2015

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVALI ÖNCEKİ EŞİN BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ İMZALAYIP BOŞANDIKTAN SONRA PROTOKOLDE BELİRTİLEN TAŞINMAZIN DEVRİNE YANAŞMAMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULANILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU – HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEREK ONANDIĞI.

ÖZET: Davalı önceki eşi N. ile aralarındaki boşanma davasının istediği doğrultuda sonuçlanması için …. tarihli boşanma protokolünü imzalayıp boşanmayı sağladıktan sonra sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen taşınmazın devrine yanaşmaması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde görüldüğünden, dolayısıyla hüküm sonucu esas bakımından usul ve kanuna uygun olduğundan hüküm gerekçesinin değiştirilerek onanması gerekmiştir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin