Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Facebook Kayıtları Boşanma Davası

Facebook Kayıtları Boşanma Davası, Facebook Kayıtları Boşanma Davası Delil, Facebook Kayıtları Boşanma Davası İspat

Facebook Kayıtları Boşanma Davası

Facebook Kayıtları Boşanma Davası

Facebook Kayıtları Boşanma Davası ile ilgili yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir.

YARGITAY: FACEBOOK KAYITLARININ BOŞANMA DAVASINA ETKİSİ

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 19577 Karar: 2014 / 1926 Karar Tarihi: 05.02.2014

BOŞANMA DAVASI – SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN GÖRÜŞME KAYITLARININ VAKIALARIN İSPATINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI – ÇEKİLMEZLİK VE TEMELDEN SARSILMA OLGUSUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ – DAVANIN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilememiş, çekilmezlik ve temelden sarsılma olgusu davada gerçekleşmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen görüntülerdeki şahısların kocanın yakınları olduğu anlaşılmaktadır. isimli sosyal paylaşım sitesi kullanılarak kocanın, dayısıyla görüşmelerine ilişkin iletişim kayıtlarının da; davacının, sosyal paylaşım sitesinde kendisini yerine koymak suretiyle yazışıyormuş görüntüsü verilerek davacı tarafından oluşturulduğu, davacının da bunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtları da vakıaların ispatında dikkate alınamaz (HMK md. 189/2).

Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilememiş, Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde yer alan çekilmezlik ve temelden sarsılma olgusu davada gerçekleşmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Facebook Kayıtları Boşanma Davası

Facebook Kayıtları Boşanma Davası ile ilgili yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir.

YARGITAY: FACEBOOK KAYITLARININ BOŞANMA DAVASINA ETKİSİ

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 19577 Karar: 2014 / 1926 Karar Tarihi: 05.02.2014

BOŞANMA DAVASI – SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN GÖRÜŞME KAYITLARININ VAKIALARIN İSPATINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI – ÇEKİLMEZLİK VE TEMELDEN SARSILMA OLGUSUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ – DAVANIN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilememiş, çekilmezlik ve temelden sarsılma olgusu davada gerçekleşmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen görüntülerdeki şahısların kocanın yakınları olduğu anlaşılmaktadır. isimli sosyal paylaşım sitesi kullanılarak kocanın, dayısıyla görüşmelerine ilişkin iletişim kayıtlarının da; davacının, sosyal paylaşım sitesinde kendisini yerine koymak suretiyle yazışıyormuş görüntüsü verilerek davacı tarafından oluşturulduğu, davacının da bunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtları da vakıaların ispatında dikkate alınamaz (HMK md. 189/2).

Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilememiş, Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde yer alan çekilmezlik ve temelden sarsılma olgusu davada gerçekleşmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin