Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Boşanma Davası İçin Vekaletname

Boşanma Davası İçin Vekaletname,boşanma davası için vekaletname nasıl çıkartılır, boşanma davası için vekaletname nasıl olur, boşanma davası için resimli vekaletname neden verilir,

Boşanma Davası İçin Vekaletname

Boşanma Davası İçin Vekaletname

NOTERDEN RESİMLİ VEKALETNAME

Noterlik Kanunu’nun “Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler” başlıklı 89. maddesinde; “Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir.” denilmektedir. Bu hükmün getirilmesindeki ölçüt kamusal önemidir. Aynı Kanunun “Fotoğraf yapıştırılması” başlıklı 80. maddesinde ise; ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunlu olan işlemler yönetmelikte gösterilir. Noter, birinci fıkranın kapsamı dışında kalan bir işlemin niteliği, ilgilinin durumu ve kimliği bakımından gerekli görür veya ilgili isterse, o isleme ait kağıtlara da ilgilinin fotoğrafını yapıştırabilir” hükmü yer almaktadır. Bu hükmün getirilmesindeki ölçüt kamusal önemidir.
Noterlik Kanunu’nun açıklanan 80. maddesinde yapılan atfa konu Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin “Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli hususlar” üst başlıklı On beşinci Kısmında düzenlenen “işlemlere fotoğraf yapıştırılması” başlıklı 93. maddesinde aynen;

RESİMLİ VEKALETNAME HANGİ İŞLEMLERDE ÇIKARILMASI ZORUNLUDUR

 1. Niteliği bakımından tapuda ilsem yaptırılmasını gerektiren sözleşmelere,
 2. Niteliği bakımından tapuda ilsem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelere,
 3. Vasiyetname,
 4. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
 5. Gayrimenkul satış vaadi,
 6. Vakıf senedi,
 7. Evlenme sözleşmesi
 8. Evlat edinme,
 9. Tanıma Davası
 10. Mirasın taksimi sözleşmesi,
 11. Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnameler,

Yukarıda sayılan işlemler dışında kalmakla beraber, diğer kanunların öngördüğü, noterin işlemin ve ilgilinin durumuna göre gerekli bulduğu veya bizzat ilgilinin istemde bulunduğu işlem kağıtlarına da fotoğraf yapıştırılabilir… Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması zorunludur.” denilmektedir.

Boşanma Davası İçin Vekaletname Avukata Vekaletname çıkarılması sırasında, noterde yapılan işlemler esnasında notere veakaletnamenin boşanma davası için olduğunu ve resimli vekaletname çıkarmak istediğinizi özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Boşanma davasında avukat vekaletnamelerinde resimli olması zorunludur.

YARGITAY KARARI : BOŞANMA DAVASI İÇİN VEKALETNAME

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2003/2-36 KARAR NO: 2003/10 KARAR TARİHİ: 22.01.2003

ÖZET: Öncelikle belirtmekte yarar vardır ki, boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, bir yönüyle de kamu düzenine ilişkindir. Boşanma Davası İçin Vekaletname açılmak ya da hakkında açılmış boşanma davasında savunmada bulunulmak üzere taraflarca düzenlettirilen vekaletnamelerin resimli düzenlenmesi boşanma davasının bu niteliğinden kaynaklanmaktadır.

Boşanma Davası İçin Vekaletname

NOTERDEN RESİMLİ VEKALETNAME

Noterlik Kanunu’nun “Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler” başlıklı 89. maddesinde; “Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir.” denilmektedir. Bu hükmün getirilmesindeki ölçüt kamusal önemidir. Aynı Kanunun “Fotoğraf yapıştırılması” başlıklı 80. maddesinde ise; ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunlu olan işlemler yönetmelikte gösterilir. Noter, birinci fıkranın kapsamı dışında kalan bir işlemin niteliği, ilgilinin durumu ve kimliği bakımından gerekli görür veya ilgili isterse, o isleme ait kağıtlara da ilgilinin fotoğrafını yapıştırabilir” hükmü yer almaktadır. Bu hükmün getirilmesindeki ölçüt kamusal önemidir.
Noterlik Kanunu’nun açıklanan 80. maddesinde yapılan atfa konu Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin “Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli hususlar” üst başlıklı On beşinci Kısmında düzenlenen “işlemlere fotoğraf yapıştırılması” başlıklı 93. maddesinde aynen;

RESİMLİ VEKALETNAME HANGİ İŞLEMLERDE ÇIKARILMASI ZORUNLUDUR

 1. Niteliği bakımından tapuda ilsem yaptırılmasını gerektiren sözleşmelere,
 2. Niteliği bakımından tapuda ilsem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelere,
 3. Vasiyetname,
 4. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
 5. Gayrimenkul satış vaadi,
 6. Vakıf senedi,
 7. Evlenme sözleşmesi
 8. Evlat edinme,
 9. Tanıma Davası
 10. Mirasın taksimi sözleşmesi,
 11. Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnameler,

Yukarıda sayılan işlemler dışında kalmakla beraber, diğer kanunların öngördüğü, noterin işlemin ve ilgilinin durumuna göre gerekli bulduğu veya bizzat ilgilinin istemde bulunduğu işlem kağıtlarına da fotoğraf yapıştırılabilir… Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması zorunludur.” denilmektedir.

Boşanma Davası İçin Vekaletname Avukata Vekaletname çıkarılması sırasında, noterde yapılan işlemler esnasında notere veakaletnamenin boşanma davası için olduğunu ve resimli vekaletname çıkarmak istediğinizi özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Boşanma davasında avukat vekaletnamelerinde resimli olması zorunludur.

YARGITAY KARARI : BOŞANMA DAVASI İÇİN VEKALETNAME

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2003/2-36 KARAR NO: 2003/10 KARAR TARİHİ: 22.01.2003

ÖZET: Öncelikle belirtmekte yarar vardır ki, boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, bir yönüyle de kamu düzenine ilişkindir. Boşanma Davası İçin Vekaletname açılmak ya da hakkında açılmış boşanma davasında savunmada bulunulmak üzere taraflarca düzenlettirilen vekaletnamelerin resimli düzenlenmesi boşanma davasının bu niteliğinden kaynaklanmaktadır.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin