Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Boşanma Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma Avukatı Çayyolu Ümitköy Ankara, Ankara Çayyolu Boşanma Avukatı, Ankara Ümitköy Boşanma Avukatı, Çankaya Boşanma Avukatı,

Boşanma Avukatı Çayyolu Ümitköy Ankara

Boşanma Avukat Ve Danışmanlık - Boşanma Avukatı Çayyolu Ümitköy Ankara

Evlilik evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik, eşlere  karşılıklı sadakat sorumluğunu yükler.  Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Boşanma davasında aldatma nedeniyle ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yani bu durumda Boşanma davasında tazminat talep edilir. Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı ruhani zarara mukabil ruhani tazminat adı altında bir oran para ödenmesini isteyebilir.

Anlaşmalı Boşanma – Boşanma Avukatı Çayyolu Ümitköy Ankara

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için, anlaşmalı boşanma dava dilekçesine  ek olarak dilekçe tarafları, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin protokol düzenleyebilirler. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, anlaşmalı boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanmak için eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Yukarda anlatılan husular doğrultusunda, Aile Mahkemesine anlaşmalı boşanma davası açılır.

DİĞER BOŞANMA DAVALARI

 1. Zina aldatma nedeniyle boşanma davası
 2. Hayata kast nedeniyle boşanma davası
 3. Terk nedeniyle boşanma davası
 4. Pek kötü muamele nedniyle boşanma davası
 5. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası
 6. Suç işleme nedeniyle boşanma davası
 7. Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası
 8. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası

BOŞANMA DAVASINDA NELER TALEP EDİLİR

 1. Boşanma Talep edilir
 2. Maddi Tazminat Talep edilir
 3. Manevi Tazminat Talep edilir
 4. Nafaka Talep edilir
 5. Çocuğun velayetinin kendisine verilmesi Talep edilir

TALEP EDİLECEK NAFAKA TÜRLERİ

 1. Tedbir Nafakası

 2. Yoksulluk Nafakası

 3. İştirak Nafakası

 4. Yardım Nafakası

BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI

Boşanma davasında, eşler boşanırken mal paylaşımını aralarında anlaşarak yapabilirler. Ancak bu konuda anlaşmazlık söz konusuysa bu durum, ayrı bir davanın konusudur.  Mahkemeler genellikle dosyayı bilirkişilere vererek hesaplama yaptırmaktadır.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.01 Ocak 3003 Tarihine kadar mal ayrılığı rejimi, 01 Ocak 2002 Tarihinden sonra Mallara katılım rejimi uygulanmaktadır.

BOŞANMA KATKI PAYI DAVASI

Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.

Boşanma Avukat Ve Danışmanlık - Boşanma Avukatı Çayyolu Ümitköy Ankara

Evlilik evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik, eşlere  karşılıklı sadakat sorumluğunu yükler.  Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Boşanma davasında aldatma nedeniyle ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yani bu durumda Boşanma davasında tazminat talep edilir. Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı ruhani zarara mukabil ruhani tazminat adı altında bir oran para ödenmesini isteyebilir.

Anlaşmalı Boşanma – Boşanma Avukatı Çayyolu Ümitköy Ankara

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için, anlaşmalı boşanma dava dilekçesine  ek olarak dilekçe tarafları, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin protokol düzenleyebilirler. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, anlaşmalı boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanmak için eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Yukarda anlatılan husular doğrultusunda, Aile Mahkemesine anlaşmalı boşanma davası açılır.

DİĞER BOŞANMA DAVALARI

 1. Zina aldatma nedeniyle boşanma davası
 2. Hayata kast nedeniyle boşanma davası
 3. Terk nedeniyle boşanma davası
 4. Pek kötü muamele nedniyle boşanma davası
 5. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası
 6. Suç işleme nedeniyle boşanma davası
 7. Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası
 8. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası

BOŞANMA DAVASINDA NELER TALEP EDİLİR

 1. Boşanma Talep edilir
 2. Maddi Tazminat Talep edilir
 3. Manevi Tazminat Talep edilir
 4. Nafaka Talep edilir
 5. Çocuğun velayetinin kendisine verilmesi Talep edilir

TALEP EDİLECEK NAFAKA TÜRLERİ

 1. Tedbir Nafakası

 2. Yoksulluk Nafakası

 3. İştirak Nafakası

 4. Yardım Nafakası

BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI

Boşanma davasında, eşler boşanırken mal paylaşımını aralarında anlaşarak yapabilirler. Ancak bu konuda anlaşmazlık söz konusuysa bu durum, ayrı bir davanın konusudur.  Mahkemeler genellikle dosyayı bilirkişilere vererek hesaplama yaptırmaktadır.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.01 Ocak 3003 Tarihine kadar mal ayrılığı rejimi, 01 Ocak 2002 Tarihinden sonra Mallara katılım rejimi uygulanmaktadır.

BOŞANMA KATKI PAYI DAVASI

Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin