Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır, babalık davası nerede açılır, babalık davası tazminat, babalık davası nafaka, babalık davaları

Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır

Türk Medeni Kanunu kapsamında doğum ardından ana ve çocuk arasında kurulmakta olunan soy bağı, çocuk ile baba arasında da uygulanıyor. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde ana ile evlilik, tanıma ya da hakim hükme ya da evlat edinme şeklinde uygulanıyor. Günümüz Türk Medeni Kanunu çerçevesinde baba ağı uygulamalarında mevcut olan hakim hükmü, babalık davası şeklinde geçerli olmamaktadır. Özellikle evlilik dışı doğmuş olan çocuğun ya da annesinin başvurusu ile çocuğun babası tarafından mahkemeye yapılacak başvuruların ardından mahkeme tarafından alınan karar ile hükmen tespit edilebilmesi hedefi ile uygulanmak hedefi ile açılan dava türlerinden birisidir.

Babalık davası kapsamında doğmuş olan çocuğun annesi tarafından açılabilmesi mümkündür. Çocuğa yönelik olarak kayyum ataması gerçekleştirilmiş ise kayyım tarafından da dava açılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu noktada babalık davaları, babaya yönelik olarak açılmakta ve Türk Medeni Kanunu’nun 301/2 uyarınca eğer babanın vefatı söz konusu ise mirasçılarına yönelik olarak açılmaktadır.

Babalık Davasında Zamanaşımı Olur Mu?

Türk Medeni Kanunu’nun kapsamında 303/2 babalık davasına zaman aşımı uygulanabilmesi yönündeki hükme yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’ne 2012 senesinde bir başvuru gerçekleştirerek, söz konusu hükmün iptal edilmesi talebi gerçekleştirilmişti. Ayrıca bu hüküm kapsamında çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağının yok edilmesinin ardından babalık davası açılması için 1 yıllık süreç uygulanmaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından da 2012 yılnda gerçekleştirilen iptal talebi haklı görülmüş ve TMK’de yer alan bu hükmün iptal edilmesi yönünde bir karar alınmıştı.

Meclis tarafından bu iptal edilen hükme yönelik olarak yeni bir düzenlemenin gerçekleştirilmemesi üzerinde Anayasa Mahkemesi tarafından 2013 senesinden itibaren artık babalık davasında zaman aşımının söz konusu olduğu hükümler uygulanmıyor.

Babalık Karinesi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 302.maddesi içeriğinde babalık karinesi düzenlemesi gerçekleştirilmiş, babalığın karinesine yönelik olarak söz konusu davaların çocuğun doğumu öncesindeki 300 gün ila 180. Gün arasında anne ile cinsel ilişki de bulunmuş olması babalığa karine olarak görülür. Ancak söz konusu karine aksinin ispatı mümkün olabilen karine türlerinden birisidir.

Özellikle de baba tarafından mevcut olan belgeler eşliğinde çocuğun babası olmasının olanaksız olduğunu ya da başka bir erkeğin çocuğun babası olması olasılığının daha yüksek olduğunu kanıtlaması durumunda karinenin çürütülmesini sağlamış olmaktadır. Bu noktada deneyimli ve profesyonel avukatlık desteğinin alınması özellikle ispat gibi son derece zorlayıcı durumların söz konusu olduğu davalarda daha hızlı ve daha kesin sonuçların alınabilmesi mümkün olabiliyor.

Babalık Davasında Mali Yönden Anne Hakları

Türk Medeni Kanunu’nun 304.maddesi dahilinde annenin babalık davası ardından söz konusu babadan ne doğrultuda gider karşılamalarını talep edebileceği yönündeki listeyi belirlemiştir. Buna göre anne tarafından babalık davası sonrasında babadan;

*Doğum giderleri

*Doğumdan önce olan ve doğumdan sonra olan altı haftalık sürecin geçim giderleri

*Hamilelik ve doğumun oluşturmuş olduğu her tür diğer giderler talep edilebiliyor.

Babalık Davası Nasıl Açılır

Türk Medeni Kanunu kapsamında doğum ardından ana ve çocuk arasında kurulmakta olunan soy bağı, çocuk ile baba arasında da uygulanıyor. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde ana ile evlilik, tanıma ya da hakim hükme ya da evlat edinme şeklinde uygulanıyor. Günümüz Türk Medeni Kanunu çerçevesinde baba ağı uygulamalarında mevcut olan hakim hükmü, babalık davası şeklinde geçerli olmamaktadır. Özellikle evlilik dışı doğmuş olan çocuğun ya da annesinin başvurusu ile çocuğun babası tarafından mahkemeye yapılacak başvuruların ardından mahkeme tarafından alınan karar ile hükmen tespit edilebilmesi hedefi ile uygulanmak hedefi ile açılan dava türlerinden birisidir.

Babalık davası kapsamında doğmuş olan çocuğun annesi tarafından açılabilmesi mümkündür. Çocuğa yönelik olarak kayyum ataması gerçekleştirilmiş ise kayyım tarafından da dava açılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu noktada babalık davaları, babaya yönelik olarak açılmakta ve Türk Medeni Kanunu’nun 301/2 uyarınca eğer babanın vefatı söz konusu ise mirasçılarına yönelik olarak açılmaktadır.

Babalık Davasında Zamanaşımı Olur Mu?

Türk Medeni Kanunu’nun kapsamında 303/2 babalık davasına zaman aşımı uygulanabilmesi yönündeki hükme yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’ne 2012 senesinde bir başvuru gerçekleştirerek, söz konusu hükmün iptal edilmesi talebi gerçekleştirilmişti. Ayrıca bu hüküm kapsamında çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağının yok edilmesinin ardından babalık davası açılması için 1 yıllık süreç uygulanmaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından da 2012 yılnda gerçekleştirilen iptal talebi haklı görülmüş ve TMK’de yer alan bu hükmün iptal edilmesi yönünde bir karar alınmıştı.

Meclis tarafından bu iptal edilen hükme yönelik olarak yeni bir düzenlemenin gerçekleştirilmemesi üzerinde Anayasa Mahkemesi tarafından 2013 senesinden itibaren artık babalık davasında zaman aşımının söz konusu olduğu hükümler uygulanmıyor.

Babalık Karinesi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 302.maddesi içeriğinde babalık karinesi düzenlemesi gerçekleştirilmiş, babalığın karinesine yönelik olarak söz konusu davaların çocuğun doğumu öncesindeki 300 gün ila 180. Gün arasında anne ile cinsel ilişki de bulunmuş olması babalığa karine olarak görülür. Ancak söz konusu karine aksinin ispatı mümkün olabilen karine türlerinden birisidir.

Özellikle de baba tarafından mevcut olan belgeler eşliğinde çocuğun babası olmasının olanaksız olduğunu ya da başka bir erkeğin çocuğun babası olması olasılığının daha yüksek olduğunu kanıtlaması durumunda karinenin çürütülmesini sağlamış olmaktadır. Bu noktada deneyimli ve profesyonel avukatlık desteğinin alınması özellikle ispat gibi son derece zorlayıcı durumların söz konusu olduğu davalarda daha hızlı ve daha kesin sonuçların alınabilmesi mümkün olabiliyor.

Babalık Davasında Mali Yönden Anne Hakları

Türk Medeni Kanunu’nun 304.maddesi dahilinde annenin babalık davası ardından söz konusu babadan ne doğrultuda gider karşılamalarını talep edebileceği yönündeki listeyi belirlemiştir. Buna göre anne tarafından babalık davası sonrasında babadan;

*Doğum giderleri

*Doğumdan önce olan ve doğumdan sonra olan altı haftalık sürecin geçim giderleri

*Hamilelik ve doğumun oluşturmuş olduğu her tür diğer giderler talep edilebiliyor.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin