Tazminat Hukuku | İlkay Hukuk Bürosu

Tazminat Hukuku

/Tazminat Hukuku
­

Estetik Ameliyat Ayıplı Eser Tazminat Davası

Estetik Ameliyat Ayıplı Eser Tazminat Davası
Ameliyat Sonrası ‘Ayıplı Eser’ Tazminat Davası

Özellikle estetik ameliyatların sonuçlarının yaptıran kişi tarafından istenilen sonuçlara ulaşamaması veya olumsuz sağlık sorunlarıyla beraber, kötü estetik sonuçlar ortaya çıkması konusunda sıklıkla başvurulan bir dava türü olan ameliyat sonrası ‘ayıplı eser’ tazminat davalarını etkileyecek son derece önemli bir gelişme yaşandı.

Bu konuyla ilgili olarak yerel mahkemeye […]

Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır
Nitelikleri bakımından karmaşık bir yapısı olan dava türleridir. Türk Ticaret Kanunu’ nun 4. Maddesi çerçevesinde düzenlenmiş olan temel ticari davalar, bu maddenin kapsamını çok daha fazla aşan bir alanda değerlendirilmelidir. Bir davanın konusu ticari bir iş olduğu zaman, bu dava ticari dava olarak düşünülmemelidir. Bir davanın ticari dava olabilmesi için, işten çok […]

Hakaret Ve Tazminat Davası

Hakaret Ve Tazminat Davası
Kişi haklarına hakaret, tehdit ve saldırı olması durumunda, kanun koyucu aşağıda yer alan kanun maddesi çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.
“Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik […]

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır
Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

Günümüzde,  çoğu zaman ölümlere ya da yaralanmalara sebebiyet veren trafik kazaları hem Borçlar Hukuku hem de Ceza Hukuku açısından ele alınan bir konudur. Borçlar hukuku açısından incelediğimizde trafik kazalarında yaralanmalara sebebiyet veren kazalar ile ölümle sonuçlanan trafik kazaları arasında var olan en büyük fark tazminat davasının […]

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Teknoloji yüzyılında otomotiv sektöründeki hızlı gelişim, otoyollarda yer alan araç sayısında çok ciddi seviyelerde artışın yaşanmasına ve son derece zengin çeşitliliğin oluşmasına yol açıyor. Bu durumda karayollarında üzerinde çok ciddi seviyelerde artışların olduğu görülüyor ki bir yıl içerisinde trafik kazalarında yaşamını yitiren binlerce can oluyor.

Manevi yönden yaratmış olduğu üzüntülerin yanı […]

Tazminat Ve Alacak Davaları

Tazminat Ve Alacak Davaları
Kavramsal yönden tazminat, bilinçli ya da bilinçli olmadan, ihmal kaynaklı veya önlem alınmaması neticesinde haksız şekilde gerçekleştirilen uygulamaların maddi ya da manevi zararının karşılanabilmesi hedefi ile uygulanan bir işlemdir. Haksız haller halinde zarar görmüş olan kişilerin zararlarının karşılanması hedefi ile Türk modern hukuk sistemi çerçevesinde tazminat davası açabilme hakkı bulunur. Tazminat davalarının […]

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat
Yanlış Tedavi Sonucunda Yapılan Tazminat Talebi

Yanlış tedavi tazminatı belli birkaç açıdan incelenebilir. Genelde doktorun gerçekleştirdiği yanlış tedavi, konulan yanlış teşhis, tedavi sürecinin hatalı olması ve türevi durumları kapsamaktadır. Tıbbi müdahalenin hastanın durumunda beklenmedik zarara yol açması halinde mevzu tazminata varabilmektedir. Beklenmedik zarar, müdahale ile bağlantılı bir biçimde hastalığın artması ya da başka […]

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır
Ülkemizde sigortalılar ve poliçe üzerinden hak sahibi olan üçüncü kişiler ile sigorta şirketleri arasında birçok zaman anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durumlar poliçelerin yeterli özende okunmaması ve hakların tam olarak bilinmemesi gibi durumlar oluşabilmektedir. Bunun yanında hasarın ödenmesine yanaşmayan sigorta şirketleri veya araç değerinin düşürülmesi gibi bazı durumlarda da sorunlar […]

3 Kat Kartel Tazminat Davası

3 Kat Kartel Tazminat Davası
2007 İle 2011 Yılları Arasında Kredi Çeken Banka Mağdurlarına 3 Kat Kartel Tazminat 

Rekabet Kurulu 12 ayrı bankanın beraber hareket ederek faiz oranlarını yükselttikleri ve kredi kullanan vatandaşlara daha fazla faiz ile kredi kullandırmak zorunda bıraktıklarını ve haksız bir şekilde kazanç sağladıklarını tespit etti. Bu konuda 21.08.2007 tarihi ile 22.09.2011 tarihleri arasında […]

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır
Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararları yazımızda yer almıştır. Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır sorusuna cevap ararken, kıdem tazminatı ile ilgil bilgi verecek olursak, Kıdem tazminatı, bir işçinin her yıl artan bir oranda çalışmasının sonucunda kazandığı maddi bir haktır. Çalışanlar açısından uzun yıllardır verdikleri emeğin sonucu biriken […]