Aile Boşanma Hukuku | İlkay Hukuk Bürosu

Aile Boşanma Hukuku

/Aile Boşanma Hukuku
­

Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dava Dilekçesi
Boşanma hukuki olarak evlilik gibi eşlere tanınmış hukuki bir hak olarak düşünülse de, eşler ve varsa çocuklarının yaşamlarını doğrudan etkileyen bir süreç olduğu ve yanı sıra aile birliğinin ve dağılmasının toplumsal etkileri gibi kriteler de mahkeme tarafından objektif bir şekilde değerlendirilerek alınan bir karardır.

Daha açık ifade edildiğinde, boşanma hakkı her ne kadar […]

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?
Evlilik birliğinin eşler tarafından sonlandırılmasına karar verilmesi ve bu amaç doğrultusunda her konuda anlaşmaları sonucu mahkemeye başvurmaları şeklinde açılan boşanma davası anlaşmalı boşanma davasıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma yapabilmeleri için öncelikle her detayda tam olarak anlaşmış olmaları gereklidir, anlaşılamayan detaylar varsa, bu aşamada usul yönünden farklı olan çekişmeli boşanma davası açılması gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma […]

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası
Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten evvel evlilik birliğini oluşturmuş olan eşlerin arasında bu tarihe dek olan tabi oldukları mal rejimi de sürdürülebilmektedir. Eşler tarafından Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe alınmış olduğu tarih itibari ile başlayacak biçimde 1 yıllık süreç içerisinde diğer bir mal rejimi belirlemedikleri durumda, bu tarihten geçerli olacak şekilde yasal […]

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır
Türk modern hukuk sistem yapısı dahilinde evlilik birliğini korumakta zorlanan çiftlerin yasal olarak boşanma hakları bulunuyor. Tarafların birinin ya da her ikisinin isteği doğrultusunda boşanma davası açılabiliniyor olsa da boşanma davasının mahkeme tarafından nasıl bir karara bağlanacağı söz konusu evlilikteki ayrılığı gerektirdiği iddia edilen durumlara odaklıdır. Bu noktada profesyonel avukatlık desteğinin […]

Boşanma Davasında Sadakatsizlik

Boşanma Davasında Sadakatsizlik
Modern yüzyıl dünyasında insanoğlunun yaşamının en önemli yapıtaşlarından birisi de evlilik kurumudur. Ancak yeni dünya yapısı gereğince evliliklerde birliğin korunabilmesi yönünden bazı problemler ile karşı karşıya kalınabilmesi söz konusu olabiliyor. Günümüzde de evlilik birliğinin sarsılması yönünden etkilerde bulunan en önemli ana hususlardan birisi olarak da sadakatsizlik konusunun gündeme geldiği görülüyor. Evliliklerde, taraflardan birisi […]

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları
Günümüzde boşanma davalarında eşler tarafından en önemli delil olarak sunulan hiç şüphesiz telefon kayıtları ve mesaj kayıtlarıdır. Çünkü eşler günlük hayatında birbirlerini takip etme ve kayıt tutma olasalığı zayıf veya güven duygusundan yarın boşanırım diyerek delil toplamaz. Ancak boşanma davalarında kusur ve boşanmaya karar verilmesi için ispat önemlidir. Bu nedenle en […]

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma
Modern çağda eşler, kurmuş oldukları evlilik birliğinde zaman içerisinde sorunlar yaşaması ve buna bağlı olarak evlilik birliğini sürdürebilme hususunda artık dirayetli şekilde hareket edemez hale gelmesi durumunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası açabilme şansına sahip olabiliyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davaları açılması, birlikte yaşam devam […]

Düğünde Takılan Altınların İspatı

Düğünde Takılan Altınların İspatı
Günümüzde evliliklerde, düğünde takılan altınlar ile ilgili olarak eşler arasında çeşitli husumetlerin yaşandığı görülüyor. Evliliklerde ziynetler ile ilgili olarak yaşanan husumetlere yönelik olarak düğünde takılan altınların ispatı davası açılabilmektedir. Bu dava türünde ilgili konu gerçekleştirilen hakkın gerçekten mevcut olup, olmadığının belirlenmesi, maddi hukukun o hakkın getirmiş olduğu ya da sonlandırmasına yol açtığı […]

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma
Evliliklerde, her iki tarafında tüm yönlerden haklarının korunabilmesi hedefi ile uygulanmakta olan Türk Medeni Kanunu bulunduğu gibi ilgili konulara ilişkin olarak açabilme hakkı bulunan davalar Aile Mahkemeleri tarafından görülür. Özellikle de boşanma davaları bu noktada her iki taraf açısından da evlilik birliği açısından sorun teşkil eden hallerde yasal olarak destek sağlanabilmesini mümkün […]

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti
Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Ülkemizdeki yasalarda boşanma süreci aile mahkemesine iki şekilde müracaatı halinde  sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davaları Boşanma hukukunun çeşitlerindendir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanununda boşanmanın sebepleri aşağıdaki gibidir.

Hayata kast
Zina
Yüz kızartıcı suç işlemek
Eşe kötü davranmak
Akıl hastalığı
Terk
Evlilik birliğinin temelden sarsılması
Fiili olarak ayrı yaşamak
[…]