İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara – Ücretleri

İş Kazası Neleri Kapsar?

Sigortalı olarak bir işyerinde, işveren ya da işveren tarafından yetkilendirilmiş olan bir başka alt işveren emri altında çalışan kişiler çalışma alanları ya da süresi içinde karşılaştıkları kazalara iş kazası denmektedir. Bir kazanın iş kazası olarak değerlendirilmesi için işyerindeki faaliyetler sırasında, işyeri dışında ancak işveren tarafından görev verilen bir yerde, işyeri ile ilgili bir iş için taşıtla yolculuk yaparken kazanın meydana gelmesi gerekir. Kadınlar için emzirme sürelerinde meydana gelen ve tüm beden bütünlüğüne ya da ruh sağlığına etki eden kazalar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Hem işverenlerin hem de çalışanların haklarının yasalar altında korunması adına iş kazasından mağdur olan işçinin tazminat davası ile hak talep etmesi mümkün oluyor. İş kazasının ardından kişiler ceza davası, rücu davaları ile maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş mahkemeleri tarafından işçiler aracılığı ile dilekçe verilerek söz konusu olan tazminat davaları iş kazaları kapsamında görülebilmektedir. Davaların görüldüğü yerin belirlenmesinde ise kazaların gerçekleştiği ya da işverenin adresinin bulunduğu yere göre iş mahkemeleri belirlenmelidir. Davada iş kazasında mağdur olan işçinin zararlarının olayda kusuru bulunan işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. Eğer iş kazası sonrasında işçi hayatını kaybetmişse bu durumda işçinin yakınları tazminat talebinde bulunarak hakların iade edilmesini sağlayabiliyor. Bu durumda davalar destekten yoksun kalma gerekçesi ile devam ettirilmektedir. Bunun dışındaki her durumda işçinin davayı kendisinin açması gerekiyor. Eğer dava açıldıktan sonra işçi hayatını kaybetmişse bu durumda davanın yakınları tarafından sürdürülmesi de sağlanabiliyor.

İş Kazası Davası Kime Karşı Açılır?

İş kazasının meydana gelmesinde asıl sorumlu olan ve kendi alması gereken önlemleri almayan ve ihmali bulunan işverene karşı davaların açılması gerekmektedir. Ancak bunlara ek olarak işveren tarafından görevlendirilmiş olan bir başka kişiye ya da kazaya sebep olan kişilere de davanın açılması söz konusu olabiliyor. Kazada sorumluluğu bulunan her bir kişinin tazminat yükümlülüğüne dahil edilmesi dava sürecinde söz konusu olmaktadır.

İş Kazası Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davası

İş kazaları sonrasında işçiler sadece bedensel veya ruhsal olarak sağlıklarının bozulması ile mücadele etmek zorunda kalmazlar. Buna ek olarak ekonomik açıdan da zarara uğrarlar. Bu durumda Borçlar Kanunu kapsamında işçinin haklarının teslim edilmesi sağlanabiliyor. Hayatını kaybeden kişiler için ise yakınlarının tazminat alması mümkün olmaktadır.

İş kazası sonrasında maddi tazminat davalarında tazminat miktarını işçinin kazadan sonra geçirdiği tedavi dönemlerinin giderleri, çalışma performansı düşüklüğü sebebiyle ortaya çıkabilecek olan kazancındaki eksilmeler ya da bir daha hiçbir zaman çalışamayacak durum olduğunun tespit edilmesi halinde ortaya çıkacak olan kayıpların karşılanması sağlanır. Kişiler hayatını kaybetmişlerse iş kazalarının ardından tüm bu masraflara ek olarak cenaze ve defin işlemleri için yapılan giderler ve hayatını kaybeden kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu ölüm sonucunda yaşadığı ve yaşayacağı kayıpların karşılanması sağlanır. İşçinin tazminat alabileceği bir diğer yer de SSK olmaktadır. İş kazasının ardından çalışamadığı her bir gün için SGK tarafından kişilere geçici iş göremezlik ödemesi yapılmalıdır. SSK ödemelerin işveren aktarılması gibi işlemlerde gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu işçinin iş göremezlik ödemelerini aksatmaya uğratmaz. İş kazalarının söz konusu olduğu davalarda kişilerin hak kayıplarına uğramaması adına mutlaka bu alanda deneyimli olan bir avukat yardımıyla davalara hazırlanmaları ve girmeleri gerekmektedir.

İş Kazası Avukat Ücretleri ?

İş kazası meydana gelmesi sonucu, uğranılan maddi ve manevi zararın tanzim edilmesi amacıyla İş Kazası Tazminat Davası açılması gerekmektedir. Açılacak tazminat davasında, talep edilecek maddi ve manevi tazminatın miktarı, İş kazasında kusurun tespiti, davada sürelerin takibi, iş göremezlik oranlarının tespiti açısında davanın İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara ile takip edilmesini konunun önemi gereği tavsiye ediyoruz. Davanın Avukat ile takip edilmesi hem tazminat miktarının artması, hemde davanın kısa sürede sonuçlanmasına etkisi olacaktır. Bu sebeple bulunduğunuz ilde baroya bağlı avukatları tercih ederek çalışmanızda fayda vardır.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Herhangi bir iş kazası geçirmiş olan kişi işveren kişi aleyhinde dava açma hakkına sahiptir. İş kazasından başka meslek hastalığı geçirenler de bu haklara sahip. Ruhen ya da bedenen görülen zararın karşılığı olarak iş kazası tazminatı talebinde bulunulabilmektedir. İş kazası geçirmiş olan işçi sadece zararının karşılanması, tedavi masraflarının karşılanması ile de yetinebilir. Ancak bu kadarla kalmayarak bundan sonraki yaşamı için de iş kazası neticesinde yaşayacağı mağduriyetten doğan maddi ve manevi zararını işverenden temin edebilir. Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi gereğince iş kazasına ya da hastalığına maruz kalan çalışanlar böyle bir hakka sahipler.

Bir çalışanın iş kazasına uğraması ya da bir meslek hastalığına maruz kalması durumunda Sigorta Müfettişleri soruşturma süreci başlatırlar. Kazanın gerçekleşmiş olduğu olay yeri öncelikli olarak incelenir. Bu süreçte çalışan, işveren taraf ve olayı gören tanıklar ve diğer işçilerin de ifadesi alınır. Aynı zamanda işyerine ait tüm belgeler ve olaya ilişkin düzenlenmiş olan belgeler de müfettişler tarafından incelemeye tabi tutulur. Yapmış oldukları tüm incelemeler ve sorgular neticesinde bir tutanak oluştururlar. Belge ve evraklar ile raporlar da hazırlanır. İş Kazası tazminat davası ve iş kazası ceza davası açılması ve takip edilmesi esnasında yola bia avukat ile devam edilmesi veya avukat aracılığı ile hukuki destek alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu durum iş kazası ceza davasında kusur oranın tespiti ile bu oran ile alakalı olarak açılacak tazminat miktarları açısında önemlidir.

Hazırlanan raporlarda kazaya maruz kalmış işçinin tüm bilgileri yer almalıdır. Özellikle çalışanın sigorta durumu, çalışma periyotları ve günleri de müfettişler tarafından raporlara yansıtılır. Burada iş kazası tazminatına etki edecek önemli veriler ise kaza ile ilgili ayrıntılardır. İşveren tarafının gerekli olan tüm önlemleri alıp almadığı, olayın nasıl gerçekleşmiş olduğu, kazanın içeriğinde herhangi bir kasıt ya da kusur bulunup bulunmadığı, iş güvenliği noktasında ne derece hassasiyet gösterilmiş olduğu gibi veriler, bulgular davanın gidişatında son derece önemlidir.

İş kazalarında maddi ve manevi olarak tazminat talebinde bulunulabilir. Manevi tazminat işçinin gördüğü cismani zarar ya da ölüm gibi bir durumda ailesinin çekmiş olduğu sıkıntılı süre karşılığı olarak istene tutardır. Manevi tazminat tutarı hakim kararı ile belirlenir. Manevi tazminat söz konusu olduğunda belirli bir ödeme parametresi ve hesap yöntemi bulunmamaktadır. Zarar görme durumunda kişinin kendisinin durumu, ölüm durumunda ailesinin durumu göz önünde bulundurularak tamamen hakimin kişisel fikri neticesinde bir fiyat belirlenir ve işveren bu tutarı ödemek durumunda kalır.

Maddi tazminat ise iş kazası sonucu fiziksel zarar görmüş olan kimsenin bu tarihten sonra çalışma hayatı aksayacağından uğrayacağı maddi kayıp karşılığınca belirlenecek olan tutardır. İş kazasının gerçekleşme sebebi tam anlamı ile işçinin kendisinden kaynaklanıyorsa böyle bir talepte bulunamaz. Bunun dışında her durumda tazminat isteme gibi bir özgürlüğe sahiptir. Kayıp oranı ne olursa olsun işverene dava açma hakkı bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafınca kaza geçirmiş olan çalışanın tüm kaybı zaten karşılanmaktadır. İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara.

İş kazasında destekten yoksunluk tazminatında bahsedecek olursak,  ölüm durumlarında aile tarafından işveren tarafına açılan davadır. Bu davayı açabilmek için kişilerin ölen çalışan tarafından devamlı olarak yardım aldığına dair bir kanıt istenmektedir. Bunun kanıtlanamadığı durumlarda destek sayılması söz konusu olamaz. Bir diğer maddi tazminat ise iş göremezlik tazminatıdır. Eğer meslek hastalığı ya da iş kazası geçirmiş olan kişinin kaybı %10 ya da daha fazla bir oranda ise kişinin bu davayı açma hakkı vardır. Bunun hesabı için ise çeşitli kıstaslar ve hesap yöntemleri bulunmaktadır. Her durumda bir iş kazasının ve kaza sonucu ödenen tazminatın başta işveren, daha sonra belirli kurumlara ciddi maliyetleri vardır.

Yargıtay Kararları – İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2012/25228 Karar: 2013/4512 Karar Tarihi: 12.03.2013 – İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASININ OLDUĞU İŞ KOLUNDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİDEN YÖNTEMİNCE DÜZENLENMİŞ KUSUR RAPORUNUN ALINMASI GEREĞİ – EKSİK İNCELEME SONUCU HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Somut olayda, iş kazasının olduğu iş kolunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda uzman bilirkişiden yöntemince düzenlenmiş kusur raporu alındıktan sonra, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davacı avukatı yararına takdir edilen 990,00 TL duruşma avukatlık parasının temyiz eden davalılara yükletilmesine, davalı İ. İ. G. avukatı yararına takdir edilen 990,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davalılardan ……………. İnş. San. Tic. A.Ş., İ. İ. G. ve M. K.’a iadesine, 12.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara.