İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra takibi nasıl yapılır sorusundan önce İcra takibi nedir sorusuna cevap vermekte yarar var. İcra Takibi genel anlamda icra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere icra takibi işlemleri denir. İcra takip işlemleri de Taraf takip işlemleri ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılır.

İcra takibi işlemleri kural olarak, icra organları tarafından borçluya yapılan cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte işlemlerdir. Örneğin ödeme emri veya icra emrinin tebliği, haciz ve satış işlemleri, icra takibi işlemleridir.

İcra takibi nasıl yapılır sorusuna cevap olarak  İcra Müdürlüğün de alacağın miktarını içeren dosya ile birlikte icra takibini açmakla başlar. Burada alacağın geçerli bir evrak veya faturaya dayandırılabilmesi olası ve kuvvetlendirici bir ihtimaldir. Kimi zaman senede dayandırılır, kimi zaman mahkeme ilamına, kimi zaman faturaya ya da hiç birşeye dayanmadan alacağın miktarını belirterek de dosya ile icra takibi açılır. Senette, mahkeme ilanına , faturaya vs. dayandırmak alacağın ispatı açısından önemlidir. Açılan icra takibi ilamlı icra veya ilamsız icra olarak açılmış olur. Dosyayı açtıktan sonraki işlem ise dosyadaki borç miktarını içeren ödeme emrini tebligat ile borçlu tarafa İcra Müdürlüğü’nce gönderilme işlemidir. Sonrasında borçlu ya borcu kabul eder ve öder ya da  kendisi için kanunda yazılı olan itiraz etmek, menfi tespit davası açmak vs. gibi yasal yollara başvurur.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ticari dünyada sıklıkla tercih edilen bono, senet metni dahilinde bono veya emre yazılı senet ibarelerinin bulunduğu, kayıtsız koşulsuz belirli bir ödeme vaadinin gerçekleştirildiği, belirli bir vadenin bulunduğu, ödeme yerine yer verilen, düzenlemesinin yapıldığı tarafların alacaklı-borçlu şeklinde belirtildiği, düzenlendiği tarih ve yerin belirtildiği ve düzenleyen kişiye ait imzanın bulunduğu kambiyo senededir.

Bono Nedir ve Koşulları Nelerdir?

Üst kısımda belirtildiği gibi bir düzenleme yapısı bulunan bono ile ilgili detaylı maddeler ise;

*Bono ya da emre yazılı olması gerekir

*Belirli bir vadesinin olması gerekir

*Ödeme yerinin belirtilmesi gerekir

*Kime ödeneceğinin belirtilmesi gerekir

*Düzenleme tarihi ve yerinin belirtilmesi gerekir. Vade, ödeme yeri ve düzenleme yeri bononun zaruri olan maddeleri arasında yer almadığı gibi senet üzerinde bulunmaması halinde senedin bono niteliğini tamamlayamaması gibi bir durum söz konusu olamaz.

Bono İcra Takibi Başvurusu Nereye Yapılır?

Bonoya bağlı icra takibi için genel yetkili birim İcra Dairesi olurken, başvurular borçlunun ikamet bölgesinde hizmet veren İcra Dairesi’ne yapılmaktadır. Bu noktada bono içerisinde belirtilmiş olan ödeme yerinde, ödeme yerinin belirtilmemesi üzerine ise ödeme yerinin düzenleme yeri olduğunun kabul edilmesi durumunda ise bononun düzenlendiği yerde hizmet veren İcra Dairesi’ne başvuru yapılır. Eğer icra takibi için yapılacak başvuru talebinde bono üzerindeki borçlu sayısı birden fazla ise icra takibi başvurusu borçlular arasından birisinin ikamet bölgesindeki İcra Dairesi aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Tacirler ve kamu tüzel kişileri arasındaki bono kaynaklı problemlerde ise bir ya da birden fazla mahkemenin sözleşme çerçevesinde yetkili kılınabilmesi mümkün olmaktadır. Taraflar arasında tersi doğrultuda bir karar alınmadığı müddetçe dava yalnızca sözleşme dahilinde belirtilen bu mahkemelerde görülebilmektedir. Takibe konu olan bono içerisinde yetki sözleşmesi bulunuyorsa ve bu icra takibi HMK’nın yürürlüğe girmesi ardından başlamakta ise yetkili İcra Dairesi bu yetki sözleşmesine göre belirlenebilmektedir. Bono kapsamında icra takibi başlatılabilecek borçlular arasında tanzim eden, cirantalar, bunlara ihval veren kişiler ve bunların yetkisiz olan temsilcileri bulunmaktadır.

Bono İcra Takibi Başlatılması İçin Ödeme Nasıl Çıkartılır?

Bonodan kaynaklı yapılacak icra takibi başvurusu çerçevesinde İcra müdürü tarafından ödeme emrinin gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan şartlar ise;

*Bono icra takibi başvurusunun yasal şartlara uyup, uymadığına bakılır

*Senedin kambiyo senedi türünde bulunup, bulunmadığı incelenir

*İcra takibi alacaklısı olan kişinin takip hakkının mevcut olup, olmadığı araştırılır

*Senedin vadesinin dolup, dolmadığı araştırılarak, uygun şartlarda İcra Müdürü tarafından borçlu/borçlulara ödeme emri gönderimi gerçekleştirilmektedir.

Ödeme Emri İtirazı Ne Zamana Kadar Yapılır?

Bono icra takibi taleplerinin, İcra Müdürü tarafından detaylı bir şekilde uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında gönderimini yaptığı ödeme emrini almasından sonraki 5 gün içerisinde borçlu/borçlular tarafından başvuru ile İcra Mahkemesi’nden icra takibinin iptal edilmesi istenebilir. Eğer bono vadesi gelmeden önce yapılmış bir icra takibi mevcut ise borçlu/borçluların itiraz süreleri 7 güne çıkmaktadır. Ayrıca ödeme ve mal beyanında bulunma süresi olarak da 10 gün belirlenmiştir.