Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara

Gayrimenkul Avukatı Nedir?

Avukatlar gördüğü hukuki eğitimler ve aldığı yetkiler ile bir davada ve yargı süresinde savunma ve tüm yargı süreci konusunda yetkili olabilmektedir. Genel olarak alınan hukuki eğitim ile birlikte sorunsuz bir şekilde tüm branşlarda ve konularda avukatlık yapılabilmektedir. Yasal olarak bir avukatın belirli bir branş seçmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukatlar belirli hukuk alanlarında daha fazla dava alarak daha fazla etkili olabilmektedirler. Bu şekilde Gayrimenkul konularında daha fazla deneyimli olan avukatlara gayrimenkul avukatı denebilmektedir.

Oldukça kapsamlı bir alan olan gayrimenkul konusunda birçok hukuki alanın bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda uzmanlaşmak için Medeni Kanun, mülkiyet konuları, rehin, ipotek ve kadastro gibi hukuki konularda ciddi bir şekilde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Başarılı şekilde davaların yürütülmesi konusunda bu konularda bilgi sahibi olunması yanında deneyimli olunması da oldukça önemlidir. Başarılı bir şekilde bu konuda hizmet sunulması için bu konular avukatlar için önemlidir.

Gayrimenkul konusunda medeni kanunda bulunan eşya hukuku, borçlar kanunu, icra hukuku ve daha birçok farklı kanun ve hukuk dalları hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu durum oldukça kapsamlı bir bilgiye ve teknik bir çalışma yeteneğine sahip olunmasını gerekli hale getirmektedir. Bu sebeple de bu konuda uzman olan ve birçok davayı yürütmüş deneyimli avukatların tercih edilmesini sağlamaktadır. Taşınmazlar konusunda birçok insanın hukuki yetkisi ve hakkı olabilmektedir. Devlet elinde ve yetkisinde bulunan alanlar ve tüm bunların alımı ile satımı konusunda bilgi alınması oldukça önemlidir.

Gayrimenkul Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Ülkemizdeki yasalar ve kanunlarda ceza avukatı ve sanığın temsil edilmesi gereken bazı durumlar haricinde avukat bulundurulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Gayrimenkul ve farklı alanlardaki davaların yürütülmesi konusunda avukatların bulundurulması oldukça büyük bir avantaj yaratmaktadır. Davaları ve hukuki işlemlerin yürütülmesi konusunda birçok farklı kural bulunmaktadır. Bunlar usul ve şekil yönünden dikkat edilmesi gereken kurallar olmaktadır. Ayrıca mahkemede savunma ve hak talebinde bulunulması durumlarında yasaların ve kanunların çok iyi şekilde bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple en iyi şekilde davalarda savunma hak taleplerinin yapılması için avukatların bulundurulması gerekmektedir. Bu şekilde emek ve zaman ile para harcamak konusunda bir geri dönüşün olması sağlanabilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Taşınmaz Davaları – Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara

Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası

Bir taşınmazın sahibi olmak ve ondan yararlanmak konusunda sahibinden yasal şekilde izin alınması veya taşınmazın satın alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak olan işlemler haricinde taşınmazın izinsiz bir şekilde işgal edilmesi veya tahliye zamanına uyulmaması gibi durumlarda Men-i Müdahale davaları açılabilmektedir. Bu davaların açılması işe haksız şekilde taşınmazda bulunan kişilerin tahliye edilmesi konusunda veya hatta taşınmazda bulunma süreleri ve kullanımı ile elde edilen menfaat konusunda tazminat istenmesi de mümkün olabilmektedir. Bu davaların açılması konusunda gayrimenkul avukatı tarafından davanın açılması ile sonuca ulaştırılması mümkün olabilmektedir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Bir taşınmazda birden fazla pay sahibinin bulunması durumunda bu dava geçerli olmaktadır. Taşınmazdaki payları ve hakları konusunda bir anlaşmaya varamayan paydaşlar arasındaki bu anlaşmazlık konusunda İzale-i Şuyu davası açılabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme taşınmaz üzerindeki tüm pay sahiplerinin katılı ile bu davayı görmektedir. Tüm hak sahiplerinin katılımı olmadan bu dava görülememektedir. Görülecek davada pay sahiplerinin payları konusunda bir taksimin tapuda belirtilen şekilde yapılması mümkün olmadığı ve anlaşmazlık sürdüğü sürece taşınmaz icra yolu ile satılarak bedelinin satılması söz konusu olmaktadır. Bu davalarda da tüm pay sahiplerine ulaşılması ve gerekli pay dağılımı konusunda bir uzlaşma ve mahkemenin bu konuda karar vermesi konusunda gayrimenkul avukatı ile çalışılmaktadır.

Tapu İptali ve Tescili Davaları Konusunda Gayrimenkul Avukatı

Tapuların iptali konusunda davaların açılması konusunda birçok farklı sebep mümkün olabilmektedir. Tapu iptali konusunda görülecek farklı davalar bulunabilmektedir. Oluşacak durumlara göre farklı şekillerde ve farklı türlerde dava açılabilmektedir.

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

Kamulaştırma işlemleri, kamu yararı ön planda tutularak yapılacak işlemler için herhangi bir kişiye ait olan taşınmazın mülkiyetinin idari işlem ile kamuya devredilmesi işlemi olmaktadır. Kamulaştırma konusunda idare adli yargı kararı almak zorundadır. Adli yargıdan alınacak kararlar ile kişiye ait taşınmazlar kamulaştırılabilmektedir. Bu işlem için kişiye tapu iptal davası açılmaktadır. Bu davanın görülmesi ve kamulaştırma konularında gayrimenkul avukatının dahil edilmesi ile taşınmazı kamulaştırılacak olan kişinin menfaatlerinin ve haklarının en iyi şekilde savunulması sağlanabilmektedir. Sorunsuz bir şekilde yapılacak bu davaların görülmesi konusunda gayrimenkul avukatı ile başarı sağlanabilmektedir.

Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası

Yapılacak kadastro işlemleri devlet tarafından belirli bir arazi üzerindeki hakların belirlenmesi ve kayıt altına alınarak tapulaştırılması işlemidir. Bu işlemin yapılmasından ölçümlerin, arazi özelliklerinin ve hak sahibi konusundaki bilgilerin belirlenmesi kayda alınması konusunda bazı yanlışlar yapılabilmektedir. Bu tür durumlarda hak kayıplarının olması ve sorunların yaşanması mümkün olabilmektedir. Kadastro işlemlerinden kaynaklanan olumsuz durumlar neticesinde tapuların iptal edilmesi ve yeniden düzenlenmesi gibi durumlar için davalar açılabilmektedir. Bu durumda da gayrimenkul avukatları ile bu işlemlerin yürütülmesi kolay bir şekilde sonuca ulaşılması konusunda oldukça önemlidir.

Taşınmaz Satış Vaadi Davası

Genel olarak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde ortaya çıkacak olan bu işlemlerde taşınmazların satışı konusunda bir sözleşme yapılmaktadır. Bu sözleşmede belirli bir arsa üzerinde bir konutun yapılması ve belirli bir katının ve dairenin satışı konu alınmaktadır. Bu sözleşme ili iki tarafta belirli konularda yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır. Bu konuda sözleşmeye aykırı durumlarda dava hakkı bulunabilmektedir. Bu davaların görülmesi sırasında bir avukatın bulunması ise hakların tam olarak savunulması konusunda avantaj sağlamaktadır.

Şufa (Önalım Hakkı) Davası

Bir taşınmazın hissedarları arasında bir hissedarın hisselerinin satılı konusunda üçüncü kişiye direkt bir satış yapılmadan diğer hissedarlara bir öncelik tanıması şufa hakkı olmaktadır. Bu durum hissedarların arasından birinin hisse satışında ilk olarak diğer hissedarları bilgilendirmek ve alım konusunda onlara öncelik tanıması gerekliliğidir. Bu konuda bir hissedarın haber ve alım konusunda öncelik tanımadan üçüncü bir kişiye hissesini satması durumunda bu satışa itiraz davası açılabilmektedir. Bu konuda satışın öğrenilmesinden üç ay ve satışın gerçekleşmesinden iki yıl içerisinde bu davanın açılması gerekmektedir. Şufa hakkının yerine getirilmemesi durumunda hisse satışı ile yapılan işlem sonucu alınacak tapunun iptali için dava açılabilmektedir. Bir avukat ile yapılacak bu davalardan sonuç alınması daha kolay olacaktır.

Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Bir taşınmazın sahibinin ölümü ile miras kalması durumunda miras hukukuna göre tapu iptali davaları hakkı doğabilmektedir. Özellikle mirasın paylaştırılması konusunda saklı payına tecavüz edildiği iddiasında bulunan kişiler böyle bir dava açabilmektedirler. Mirasın paylaştırılması konusunda yasalarımızda belirli kanunlar ve yasalar bulunmaktadır. Bunlara uygun olacak şekilde bir paylaştırma yapılması önemlidir. Bu konuda bir gayrimenkul avukatı ile miras konusundaki haksız paylaşımların giderilmesi ve tapu iptali davasının açılması ve sonuçlandırılması mümkün olabilmektedir.