BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Borçlu borcunu ifa etmez ise Alacaklıya devlet zoruyla alacağını dava açma hakkını kullanarak alacaklarını alabilir. Borçlu herhangi bir borcunu ifa etmez ise bundan tüm malvarlığı ile sorumludur.

Borçlar hukuku ile ilgili açılabilecek davalar

 • Alacak Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler
 • Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler
 • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler
 • Muvazaalı akitlerden doğan dava ve işlemler
 • Sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve işlemler
 • Hile, yanılma, korkutma ve gabin nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan dava ve işlemler
 • Sözleşmelerin ifası, geçerliliği ve itfasına ilişkin dava ve işlemler
 • Alacağın temliki, borcun nakli ve özel sözleşme ilişkilerine ilişkin dava ve işlemler
 • Satım, bağışlama, kiralama, istisna, kat karşılığı inşaat, adi şirket, acentelik, komisyonculuk, hizmet ve diğer tip sözleşmelerinin hazırlanması, sonlandırılması ve uygulamasına ilişkin dava ve işlemler
 • Tahliye Davaları
 • Kira Tespiti Davaları
 • Kira Bedelinin Artırılması Davaları
 • Ödeme Yerinin Tayini Davaları
 • Gayrımenkul Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kiralama ile buna ilişkin tüm Davaları
 • Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları
 • Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması
 • İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
 • Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar
 • İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları
 • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT ZEYNEL ŞAHİN

4. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

5. AVUKAT METİN DEMİRCİ

6. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

 

İLKAY HUKUK BÜROSU İLETİŞİM Ve RANDEVU BİLGİLERİ

ADRESİMİZ Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

BÜRO TELEFON +90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo Borçlar Hukuku