Tanıma Ve Tenfiz

Tanıma Tenfiz

TANIMA TENFİZ

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerde mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye'de geçerli hale gelmesi ve nüfus kayıtlarının yeniden düzeltilmesi için Tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz ile ilgili yazılmış makaleleri diğer yazılarımızda bulabilirsiniz. Tanıma ve Tenfiz Davası Türkiye'de açılmaz ise Yurtdışında alınan boşanma kararının bir hükmü yoktur. Yani Türkiye'de hala evli görünmektesiniz..

TANIMA VE TENFİZ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR

Tanıma Tenfiz davasında, dava açan tarafın Türkiye'deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden tanıma ve tenfiz davası açılır.

TANIMA DAVASI

Tanıma davası, yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanıma davasında Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’ un 54. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir. Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye'de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.