Genel | İlkay Hukuk Ankara

Genel

/Genel
­

Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir

Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir
Modern hukuk sistemi çerçevesinde mevcut olan evlilik birliği kurmuş kişilerin boşanma hakkı çerçevesinde pek çok konu gündeme gelir. Günümüzde boşanma davaları süreci ile ilgili olarak en sık şekilde gündeme gelen konulardan birisi de düğünde takılan takılar boşanmada kime verilir konusu oluyor.

Evlilik birliğinin kurulduğu sırada düğünde takılan takılar ile ilgili olarak […]

Babalık Davası Nasıl Açılır

Babalık Davası Nasıl Açılır
Türk Medeni Kanunu kapsamında doğum ardından ana ve çocuk arasında kurulmakta olunan soy bağı, çocuk ile baba arasında da uygulanıyor. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde ana ile evlilik, tanıma ya da hakim hükme ya da evlat edinme şeklinde uygulanıyor. Günümüz Türk Medeni Kanunu çerçevesinde baba ağı uygulamalarında mevcut olan hakim hükmü, babalık davası […]

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı

Paylı Mülkiyette Ön Alım Hakkı
Ön alım hakkı olarak bilinen hak bir şeye önceden sahip olmak anlamına geliyor. Türk Medeni Kanununda yer alan 735. Madde gereğince, ön alım hakkı, eğer ortada bir pay davası varsa, bu payların üçüncü kişilere verilmesi ya da satılması için, diğer ortakların izninin alınması gerekiyor. Bu konudaki yasalar, diğer kişilere verilecek olan […]

Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir

Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir
Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?

Suçtan zarar gören taraf ya da kişilerin haklarının korunması adına bazı suçların kapsamında ceza muhakemesinin yapılabilmesi için kanunlarla gerekli şartlar ortaya konmuştur. Kişiler hakkında ceza kovuşturmasını başlatacak olan bu ilk hareket noktasına da şikayet adı verilir ve bu yeterli şartın oluşmasını sağlar. Müşteki sıfatına sahip olan kişinin şikayeti sonrasında […]

Boşanma Davasında Avukat Şart Mı

Boşanma Davasında Avukat Şart Mı
Avukat Kimdir, Boşanma Davalarında Avukat Ne İş Yapar?

Yaşamımızda birçoğumuz bir şekilde hukuki müesseselerin yürüttüğü hukuki işlemlere maruz kalırız ve bu işlemleri elbette ki hepimiz bilemeyeceğimizden bir bilene danışmak ve onun yardımı ile bu süreci atlatmak isteriz. Hukuki süreci bize ifade eden ve gidilecek yolları anlatan bunu meslek edinmiş, 4 yıllık hukuk […]

Taraflardan Biri Boşanmak İstemezse

Taraflardan Biri Boşanmak İstemezse
Taraflardan Biri Boşanmak İstemezse Süreç Nasıl İlerler?

Boşanma sürecinin sonlanabilmesi için tarafların birinin ya da her ikisinin bu istekle ve geçerli bir boşanma sebebi ile birlikte mahkemelere başvuru yaparak dava açması gerekmektedir. Sürecin en hızlı şekilde sonlandırılması adına pek çok zaman taraflar daha önceden anlaşarak mahkemeye geldiği için boşanmalar gerçekleşse bile bazı durumlarda […]

Kısıtlama Davası Nasıl Açılır

Kısıtlama Davası Nasıl Açılır
Kısıtlama Davasında, görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme, kısıtlının konutu oturduğu yer mahkemesidir .

Kısıtlama Davası, Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini […]

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi
Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi, çekişmesiz yargı işidir.   Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.

Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil […]

İş İşçi Tazminat Davası Nasıl Açılır

İş İşçi Tazminat Davası Nasıl Açılır
İş İşçi Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İş davası, İş tazminatı terimi günlük yaşamda iş ve işçi davalarında yerleşmiş durumdadır.Günümüzde yaşam standartlarının altında kalmamak adına, milyonlarca işçi çeşitli meslek ve iş kollarında çalışmaktadırlar. İşçi  verilen emk karşılığından sonra kazanılan kazanç ile insanlar yaşamlarını […]

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu
Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu, Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu […]