Aile Boşanma Hukuku | İlkay Hukuk Ankara

Aile Boşanma Hukuku

/Aile Boşanma Hukuku
­

Tüp Bebek Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi 

Tüp Bebek Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi 
Modern yüzyıl teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte artık dünyanın her yerinde bebek sahibi olamayan çiftlerin, tıp teknolojisinin desteğinden yararlanarak, bebek sahibi olabilmeleri mümkün hale geldi. Günümüzde gerçekleştirilen çok sayıdaki uygulama ile normal yollar ile bebek sahibi olamayan çiftlerin, bebek sahibi olabilme şansına sahip olabilmeleri sağlanıyor.

Bebek sahibi olmak isteyen ancak kadın veya […]

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti
Ülkemizdeki yasalarda boşanma süreci aile mahkemesine iki şekilde müracaatı halinde  sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davaları Boşanma hukukunun çeşitlerindendir. Boşanma davaları süreç olarak sıkıntılı ve sancılıdır. Bu nedenle boşanma konusunda mutlaka Boşanma Avukatı desteği alınız.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanununda boşanmanın sebepleri aşağıdaki gibidir.

Hayata kast
Zina
Yüz kızartıcı suç işlemek
Eşe kötü […]

Evlenme Yaşı ve İzin Davası

Evlenme Yaşı ve İzin Davası

Türk Medeni Kanunu kapsamında yaşamlarını birlikte sürdürmek isteyen çiftlerin Türkiye’ deki gelenekler çerçevesinde ‘nişanlılık’ süreci ardından yasal olarak evlilik birliğini kurmaları durumu olan evlilik, Aile Hukuku itibari ile bir sözleşme türüdür. Türk Medeni Kanunu’ nun 142. Maddesi kapsamında ‘Evlenme, tarafların pozitif sözlü yanıtlarını verdikleri anda oluşur’ olgusu üzerine kanunun yetkilendirmiş olduğu […]

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi

Ziynet Eşyasından Kaynaklı Alacak Talebi
Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; tarafların boşanmalarına ilişkin kararın temyiz aşamasında olduğunu, evliliğin devamı sırasında davalı tarafından ziynet eşyalarının alınıp, geri verilmediğini ileri sürmek suretiyle ziynet eşyalarının aynen iadesine, aynen iadesinin mümkün olmaması halinde ise 34.500 TL’nin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Bilahare 27.02.2017 tarihli dilekçesi […]

Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi

Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi
Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. (TMK.md.182) Bu nedenle velayeti anneye verilen müşterek çocuk için tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru olduğu gibi tarafların sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, çocuğun ihtiyaçları ve MK.4.maddesindeki hakkaniyet ilkesi nazara alındığında miktarı da […]

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma davalarında boşanmanın nedeni olan olayların mahkemeye ispat edilmesi gerekmektedir. Bu ispat boşanmak konusunda oldukça önemli bir konu olmaktadır. Bu ispatın yapılması konusunda en çok merak edilen konulardan biriside telefon konuşmalarının mahkemede kullanılması ve delil olarak sunulması konusudur.

Bu konuda GSM operatörlerinden konuşmaların içeriğinin istenilebilmesinin mümkün olup olmayacağı da çok merak edilen bir […]

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma davalarının şekil ve usul yönünden farklılıklar göstermesi ve tüm bu farklılıkların Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmesinden kaynaklı olarak, boşanma nedeninin doğru bir şekilde seçilmesi büyük önem taşır. Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmiş olan boşanma nedenleri, işleyiş ve sonuçlar bakımından da farklıdır.

Bu sebeple doğru bir şekilde seçilmemiş dava nedeni, usul yönünden hata […]

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer
Anlaşmalı boşanma eşlerin evlilik birliğini bitirmeye birlikte kara vermesi sonrasında ve her konuda uzlaştıktan sonra açılabilen ve hızlı bir şekilde evlilik birliğinin mahkeme tarafından sonlandırılmasını sağlayan Medeni Kanun’ da bulunan bir haktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları hızlı bir şekilde boşanmanın gerçekleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir kanunu […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar
Anlaşmalı boşanmalar, oluşan emsal kararlar sonrasında, son yıllarda giderek artan bir taleple karşılaşılan boşanma türleridir. Bu boşanma türünde eşlerin her konuda önceden anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı bir protokolde çok detaylı bir şekilde hazırlayarak imzaladıktan sonra, ilk duruşmadan önce mahkemeye sunmaları gereklidir.
Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Öncelikle tüm davanın iskeletini […]

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma

Boşanmada Koruma Kararı ve Evden Uzaklaştırma
Modern hukuk sistemi evlilik birliği içerisinde eşinden şiddet görmekte olan kadınların başvuruları durumunda hukuki koruma altına alınabilmesini mümkün kılmaktadır. Evlilik birliğinin eş tarafından uygulanan veya uygulanması yüksek olasılık olması nedeniyle açılan boşanma davalarında mahkeme kararı ile şiddet uygulayan eşin konuttan uzaklaştırılması yaygın olarak uygulanan hukuki koruma yöntemlerinden birisidir.

Türkiye’ de 6284 […]