Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

Ülkemizdeki yasalarda boşanma süreci aile mahkemesine iki şekilde müracaatı halinde  sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davaları Boşanma hukukunun çeşitlerindendir. Boşanma davaları süreç olarak sıkıntılı ve sancılıdır. Bu nedenle boşanma konusunda mutlaka Boşanma Avukatı desteği alınız.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanununda boşanmanın sebepleri aşağıdaki gibidir.

 • Hayata kast
 • Zina
 • Yüz kızartıcı suç işlemek
 • Eşe kötü davranmak
 • Akıl hastalığı
 • Terk
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
 • Fiili olarak ayrı yaşamak
 • Anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı şekilde boşanmak isteyen eşlerin aralarında boşanma, tazminat, nafaka ve velayet ile mal paylaşımı konusunda bir anlaşma ve uzlaşma olmuş olması gerekmektedir. Bunun yanında evlilik birliği en 1 yıl sürmesi durumunda anlaşmalı boşanma açıla bilinmektedir. Evliliği bir yıldan az olan eşler anlaşmalı boşanma davası açamamaktadır. Bir yılın dolmasını beklemek istemeyenler çekişmeli boşanma davası açabilmektedir.

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

Boşanma Süreci Nasıl Olur?

Boşanma davalarında ilk önce dava dilekçesinin mahkemeye sunulması gereklidir. Süreç bu prosedür ile başlamaktadır. Bu prosedürün sonrasında dilekçesi incelenerek dava kabulü yapılacaktır. Bundan sonra yanıt dilekçesi hazırlanacak ve yanıta verilen yanıt dilekçesi ile süreç devam edecektir.

Bu prosedürlerden sonra duruşma görülecek ve tanıkların dinlenmesi ve delillerin incelenmesi ile esasa dair beyanların sunulması ile süreç devam edecektir.

Duruşmalar sonrasında gerekçeli kararın açıklanması ve temyiz gibi süreçler görülecektir. Tüm bunların sonunda kararın netleşmesi ile nüfus müdürlüğüne gidilerek kayıtlar düzenlenecek ve boşanma davası süreci bitirilmiş olacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçesinin verilmesi, kabulü, duruşma gününün verilmesi, duruşmanın görülerek kararın netleşmesi 2 ile 3 ay gibi bir zaman alabilmektedir. Duruşma günün verilmesi dava görülecek kentin ve beldenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise bu süre uzamaktadır. Duruşma sayısına dava süresi de uzamaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında 10 ile 12 ay arasında bir süre tahmin edilebilmektedir. Davanın sonrasında temyiz edilmesi söz konusu olur ise süre süre 18 ile 20 ayı bulabilmektedir.

En Hızlı Nasıl Boşanılır?

Boşanma konusunda taraflardan birisi veya ikisi de hızlı bir şekilde boşanmayı isteye bilmektedir. Bu konuda hızlı olunması ve çok kısa sürede boşanılması yerine işlemlerin sağlıklı ve doğru yapılması önemlidir.

Boşanma geri kalan hayat için bazı hukuki durumlar ortaya çıkartabilmektedir. Bu sebeple hak kaybının yaşanmaması için işlemlerin doğru ve sağlıklı yapılması oldukça önemlidir.

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açması Avantajlıdır?

Boşanma davalarında davayı açan tarafın iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Bu sebeple hangi tarafın dava açacağı değil açılan davada iddianın ispatlanabilmesi önemlidir.

Bu sebeple boşanma konusunda karşı tarafın kusurunu net olarak ispatlayacak tarafın davayı açması avantaj sağlamaktadır. Dava açılmasında kadının veya erkeğin dava açmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bu ayırım hukuki olarak yoktur.

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası dava açacak tarafında ikametinin olduğu veya karşı tarafında ikamet adresinde bulunan Aile Mahkemesine verilecek dava dilekçesi ile açılmaktadır.

Bölgede Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde de dava açılabilmektedir. Davanın açılmasında dilekçenin verilmesi ile gider avansı, başvuru harcı ve buna benzer harçların ödenmesi gerekmektedir.

Boşanma Davasının Açılmasında Hangi Evraklar Gerekmektedir?

Boşanma davalarının açılması için dava dilekçesinin yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılı olduğu bir nüfuz cüzdanı yeterli olmaktadır. Bunun yanında aile cüzdanı, ikametgah, pasaport ve buna benzer evraklara ve belgelere gerek yoktur.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Boşanma davalarında dilekçenin hazırlanması oldukça önemlidir. Yasalarımızda dava dilekçelerinin hazırlanması konusunda şekil yönünden kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda mahkeme dava dilekçesini reddedilmektedir.

Dilekçenin içerisinde yazması bulunması gereken unsurların olmaması durumunda davanın açılmaması olmasına da karar verebilmektedir. Ayrıca dava dilekçesinin içeriğinin yanlış hazırlanması bazı hak kayıplarına da neden olabilmektedir. Bu nedenle doğru ve yasalara uygun şekilde düzenlenmelidir.

Boşanma Davalarında Eşler Duruşmaya Gitmek Zorunda Mı?

Evliliklerin bitirilmesi konusunda açılacak boşanma davaları genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu davalardan birisi anlaşmalı boşanma davalarıdır. Diğeri ise çekişmeli boşanma davalardır.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların mahkemede hazır bulunması gerekmektedir. Davalı ve davacı taraflar bizzat mahkemede bulunarak boşanmak istediklerini belirtmelidir.

Bu kişileri avukatları temsil edemezler. Çekişmeli boşanma davalarında ise mahkemede bulunma zorunluluğu yoktur. Bu davalarda avukatı davalı veya davacı tarafı temsil edebilmektedir.

boşanma avukatı soru sor ankara

Boşanma Davalarında Bizzat Davaya Katılmak Gerekir Mi?

Yapılacak boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ise mahkemeye katılmak zorunludur. Ancak anlaşmalı boşanma davası değilse mahkemeye katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu davalarda avukatı tarafından temsil yeterli olacaktır.

Boşanma Davasına Gidilmezse Ne Olur?

Boşanma davalarında davaya gidilmediğinden ve avukatı ile dava takip edilmediğinde dava düşmektedir. Dava tarihinin yanlış hatırlanması, yanlış not edilmesi, hatırlana maması ve davaya yetişilememesi durumunda yeniden dava açma hakkı bulunmaktadır.

Boşanma davaları İçin Avukat Tutulması Gerekli Midir?

Yasalarımızda dava açan ve davası olan kişilerin avukatlar olmadan da bu davaları yürütmesini sağlamaktadır. Herhangi bir dava için avukatı bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum boşanma davalarında da geçerli olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları tarafların aralarında yaptıkları anlaşma olması sebebi ile tek celsede görülebilecek davalar olmaktadır.

Bu davalar taraflara kolay görülebilse bile belirli hukuk bilgisi olmadan yürütülmesi zor davalardır. Özellikle dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması konusunda Boşanma Avukatı ile yardım alınması oldukça önemlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise Boşanma Avukatı çok daha gerekli olmaktadır. Dava dilekçesinin hazırlanması, mahkemeye sunulması, cevap dilekçesinin hazırlanması ve bunun yanında replik dilekçesinin de hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu davalarda mahkemelere delil dilekçesi, delillerin toplanması, itiraz ve tanıklara soru sorulması gibi durumlar düşünüldüğünde boşanma avukatı çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca bu davalarda tazminat konuları da oldukça önemlidir. Boşanmada ki kusura göre belirlenecek olan maddi ve manevi tazminatlar oldukça ciddi rakamlar olabilmektedir. Boşanma davalarında mahkemenin hükmettiği tazminat rakamları 50.000 TL. hatta 100.000 TL. ile üzeri bile olabilmektedir. Bu derece yüksek rakamların ödenmesi zor olabilmektedir. Bu sebeple Boşanma Avukatı ile bu davalara dahil olmak oldukça önemli olmaktadır.

boşanma avukati ankara ankara

Eşinden Şiddet Gören Ne Yapmalı?

Eşinden şiddet gören kişi en yakın karakola giderek bu durumu yasal tutanak altına aldırmalıdır. Tutanağın hazırlanması ile kişi hastaneye gönderilerek darp raporu alması sağlanacaktır. Bu şekilde şiddet gören kişi bunu mahkemelerde yasal olarak kanıtlı şekilde sunabilmektedir.

Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Velayet konusunda mahkemelerin en çok dikkat ettiği çocukların menfaatidir. Çocukların yaşlarına ve cinsiyetlerine göz önünde tutularak, tarafların sosyal ve ekonomik durumları incelenmektedir.

Tarafların aile ve akraba ilişkileri de göz önünde bulundurularak çocuğun menfaati en fazla olacak şekilde velayet konusunda karar verilmektedir.

Boşandıktan Sonra Hemen Evlenilebilir Mi?

Boşanmanın kesinleşmesi ile nüfus müdürlüğünden gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunun da yapılması ile erkekler hemen evlene bilmektedir. Kadınlar ise bekleme süresi (iddet süresi) bulunmaktadır.

İddet (Bekleme) Süresi Ne Demektir? Boşanma Avukatı Gerekli Mi

Boşanan kadının yeniden evlenmesi için 300 gün beklemesi gerekmektedir. Bu süreye iddet (bekleme) süresi denmektedir. Bu süre kadının hamile olması durumunda çocuğun soy bağının belirlenmesi için bırakılmaktadır. Günümüzde hamile olmadığını raporla kanıtlayan kişi mahkemeye başvurarak bu süreyi kaldırabilmektedir.

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

İştirak ve Yoksulluk Nafakalar Nelerdir, Nasıl Bağlanır?

Boşanma durumunda eşler birbirlerinden bazı nafakalar talep edebilmektedir. Bu nafakalar içerisinde bulunan yoksulluk nafakası boşanma nedeni ile yoksulluk çekecek kişiye bağlanmaktadır. İştirak nafakası ile velayeti alan kişinin diğer taraftan çocuğun bakımı ve eğitimi için aldığı nafakadır.

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Belirlenir? Ankara Boşanma

Boşanma davaların mahkemenin verdiği karara göre boşanmanın gerçekleşmesinde daha az kusuru olan tarafın daha fazla kusuru olan taraftan tazminat isteye bilmektedir.

Bu tazminat maddi kayıplar yaşanması durumunda maddi tazminat, kişilik haklarının ihlali durumunda ise manevi tazminat olmaktadır. Kusurları eşit olan eşler birbirlerinden tazminat talep edemezler.

en iyi boşanma avukatı ankara

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Bağlanan Nafakanın Sonradan Değiştirilmesi Mümkün Mü?

Nafaka anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları ile bağlanabilmektedir. Nafaka bağlanan kişi yoksul kalmamak ve geçinmek için, ayrıca çocuğun bakımı için bu tutarı almaktadır.

Zaman içerisinde bu tutarın yetmemesi veya kişinin çalışmaya başlaması ile nafaka verenin bu tutarı vermek istemesi durumunda nafaka düzenlemesi için dava açılabilmektedir.

Boşanma Davalarında Ses ve Video Kayıtları Delil Olabilir Mi?

Mahkemeye sunulacak her delil hukuka uygun olmalıdır. Hukuka uygun olmayan ve yasalara aykırı şekilde elde edilen deliller geçerli olmayacaktır.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı konusunda evlenen çiftler mal rejimi tercih hakkını kullanabilmektedir. Farklı bir tercih yapmayan kişiler Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi ile mal paylaşımı yapılmasını kabul etmiş sayılır. Bu maş rejimlerinin özelliğine göre malların paylaştırılması mahkemede yapılmaktadır.

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Davalarda Boşanma avukatı  bulundurmak ve onlardan yardım almak davanın daha kısa zamanda tamamlanmasını ve istenilen yönde sonuç alınmasını sağlamaktadır.

Bu sebeple boşanma avukatı  bulundurulması tercih edilmektedir. Avukatlar anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında farklı ücretler talep edebilmektedir. İki tür davanın da iş yükü birbirinden farklı olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası mı, Çekişmeli Boşama Davası Mı Daha Açmalıyım?

Boşanma davalarının türü evliliğin durumu, eşlerin durumu, edinilen ve evlilik öncesinde edinilen malların durumu ile çocukların velayetleri gibi durumlara bakarak karar verilebilmektedir. Tarafların boşanma konusundaki istekleri ve tutumları da bu konuda belirleyici olmaktadır.

Karşı Taraf Boşanmak İstemezse Boşanabilir Miyim?

Boşanma davalarında tarafların ikisinin de bunu istemesi halinde anlaşmalı boşanma davaları yapılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında davayı açan, boşanmak isteyen tarafında boşanma sebebini mahkemeye kanıtlaması gerekmektedir.

Boşanmak için geçerli bir nedeni olup ve bu mahkemeye kanıtlandığında boşanma gerçekleşmektedir. Karşı tarafın isteğinin önemi kalmamaktadır.

Boşanma Davalarında Hakim Davayı Reddedebilir Mi?

Mahkemelerde çekişmeli boşanma davasının açıldığında, boşanma için yasalarda belirtilen geçerli nedenlerin mahkemeye ispat edilmesi gerekmektedir.

Taraflardan birisinin bu sebebi mahkemeye kanıtlayamadığı durumda boşanma gerçekleşmez. Eşler arasında boşanmanın anlaşmamak ve geçinememek olması ve bu sebeple boşanmak anlaşmalı boşanma davalarında olmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında yasalarda belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

3 Yıl Ayrı Yaşanınca Mahkeme Hemen Boşar Mı?

Bu halk arasında bilinen ancak yanlış olan bir bilgidir. Boşanma konusunda ayrı yaşamak bir boşanma sebebi olabilmektedir. Ancak hemen veya otomatik olarak boşanmak söz konusu değildir. Evlilik birliği kendiliğinden bitmez. Mahkemeye başvurup dava açmak gerekmektedir.

Boşanma Davaları Nerede Açılır?

Boşanma davaları alan tarafın son altı ayda oturulan ikamet adresindeki Aile Mahkemesinde veya karşı tarafın ikamet adresindeki Aile Mahkemesinde açılabilmektedir.

Aile mahkemesi bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemesinde de bu davalar görülmektedir. Dava dilekçesinin bu mahkemeleri verilmesi ile dava açılmış olmaktadır.

boşanma avukatı ankara çayyolu

Aile Hukuku – Boşanma Davalarında Avukat Ücreti Ne Kadardır

Aile Mahkemesinde görülen davaları hakkında aşağıda belirtilen davala ve ücretler tavsiye niteliğinde olup dava avukatlık ücretleri davanın özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle avukat ücreti boşan avukatı ile yapılan görüşmelerde belirlenmektedir. Örneğin Boşanma davası için boşanma avukatı ile başvuru edilmesi yalnızca boşanma davası hakkında ücretin belirmesidir.

Boşanma davasının yanı sıra katkı payı davası, ziynet eşyası alacak davası, tazminat ve nafaka miktarlar için açılan icra takipleri ayrı ücrete tabidir. Bu nedenle ücretlerin belirlenmesi yüz yüze yapılan görüşmelerde belirlenmesi daha sağlıklı olacaktır. Boşanma davası ya da diğer davaların belirlenen ücretler için sözleşme yapılması İdeal harekettir.

Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler yönünde baktığımızda aile mahkemelerinde görülen  davaları sıralayacak olursak

 1. Tanıma ve tenfiz davası boşanma avukatı ücreti,
 2. Kayyım ve veraset davaları avukatı ücreti,
 3. Evlat edinme izin davaları avukatı ücreti,
 4. Evlenme izin, kadın için bekleme süresinin kaldırılması avukatı ücreti,
 5. Nişan bozulmasından doğan davalar avukatı ücreti,
 6. Nesebin reddi, nesebin Tahsisi avukatı ücreti,
 7. Babalık davaları avukatı ücreti,
 8. Boşanma Davaları – Anlaşmalı boşanma-Çekişmeli Boşanma avukatı ücreti
 9. Boşanma maddi ve manevi tazminat ve boşanma davası avukatı ücreti,
 10. Nafaka davaları avukatı ücreti,
 11. Ailenin korunmasına dair 4320 Sayılı Kanundan doğan davalar avukatı ücreti,
 12. Velayet Davaları boşanma avukatı ücreti ankara.

AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER İLE İLGİLİ TBB ÜCRET TARİFESİ

Ankara Barosu Yönetim Kurulunun 03.12.2014 gün ve 11/21 sayılı kararı ile kabul edilen Aile Mahkemelerinde Görülen Dava ve işler için 2015 yılı Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Tarifesi aşağıdaki şekilde yayınlanmıştır.

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti Ne Kadardır

 1. Tenfiz 6.270,00 TL.
 2. Kayyım ve Veraset Davaları 3.520,00 TL.
 3. Evlat Edinme İzin Davası   4.620,00 TL.
 4. Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 5.170,00 TL.
 5. Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 3.960,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 6. Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları Avukatı 5.500,00 TL.
 7. Boşanma Davaları: Anlaşmalı Boşanma Davaları 5.170,00 TL. Çekişmeli Boşanma Ankara Davaları 8.580,00 TL. Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. 8.580,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 8. Nafaka Davaları 3.520,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 9.  Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 2.750,00 TL Ankara.

ANKARA BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZ ANKARA BAROSU ADLİ YARDIM MERKEZİNE MÜRACAATI VE İŞLEYİŞİ

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

Ankara Barosu Adli Yardım Hizmetleri

Ankara Barosu Adli Yardım Merkezinin amacı ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın açılmış veya açılacak hukuki davalarda boşanma avukatı desteği ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu tanımdan da anlayabileceğiniz gibi Adli Yardım Merkezinin hizmeti ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımıza yöneliktir.

Adli yardım kapsamına sulh hukuk, asliye hukuk, iş, tüketici ve aile mahkemelerinde görülen davalar girmektedir. Hukuki durumun gerektirdiği durumlarda savcılıklara suç duyurusunda da bulunulmakta yalnız savcılık tahkikat ve ceza davası aşamaları CMK avukatlarınca takip edilmektedir.

Ayrıca netleşmiş yargı kararlarının icrası içinde avukat ataması yapılmaktadır. Bu mahkemelerde görülen davalar; vasi ataması, kayyım ataması, boşanma, nafaka, maddi manevi tazminat, evlilik mallarının paylaşımı, çocuk teslimi, nafakanın icrası, icra ceza hakimliğine tazyik hapsi müracaat, kıdem ve ihbar tazminatı, maaş alacağı, hizmet belirlenmesi, idari yargı kararlarının iptali olarak sıralanabilir.

Boşanma Davasında Ankara Adli Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

Adli yardım müracaatı Ankara Adliyesinin ikinci katındaki adli yardım bürosuna veya Yenimahalle Belediyesinin birinci katındaki adli yardım bürosuna istenilen belgelerle talepçinin bizzat başvurması ile avukatı talebi yapılabilir. Kadın sığınma evlerinden gelenlerden hiçbir belge istenmemektedir.  Talepçilerden istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Başvurudan önceki son on beş gün içinde muhtarlıktan alınacak ikametgâh ilmühaberi,

-Başvurudan önceki son on beş gün içinde muhtarlıktan alınacak aza imzalı yoksulluk ilmühaberi,

-Başvurudan önceki son on beş gün içinde oturduğu yer tapu müdürlüğünden veya Ankara Birinci Bölge Tapu Müdürlüğünden alınacak adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığına dair belge,

– SGK’dan alınacak 4A, 4B, 4C belgesi,

-Kirada oturuyorsa kira sözleşmesi örneği veya kira ödediğine dair ev sahibinden alınacak yazı,

-Aile bireylerine ait bir taşınmazda kira ödemeden kalıyorsa taşınmazın tapusunun fotokopisi,

-Açılmış bir dava varsa bu davaya dair tüm belgeler, Bu belgelerin avukatı eksik veya yanlış olması halinde müracaat alınmamaktadır.

Boşanma Avukatı Ankara Ücreti

Diğer makalelerimiz  Boşanma Avukatı  Ankara sayfamızda ulaşarak inceleyebilirsiniz.