Avukat Edanaz Yayla

Avukat Edanaz Yayla


İlkay Hukuk Bürosunda Ceza hukuku, Aile Boşanma Hukuku ve Ticaret Hukuku kapsamına giren bütün konularda; açılmış ve açılacak davaların takibi ile ilgili Mahkemelerde dava açılması Ayrıca hukuk sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve yorumlanması safhalarına yönelik olarak hizmet vermektedir. Kira ve ipotek sözleşmeleri; finansal kiralama, franchise, factoring ve acentelik sözleşmeleri ile alım-satım ve tek satıcılık sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında akdedilen lisans sözleşmeleri, kredi ve teminat sözleşmeleri, Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Tapu İptali ve tescili, Tapu sicili, kadastro, Gayrimenkul satışı, Satış vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz üzerindeki hak ve kısıtlamalar, muvazaa, Taşınmaz mülkiyeti, Sükna, İntifa hakkı, izale-i şuyu, ecri misil davaları gibi çok geniş bir alanı olan gayrimenkul hukuku davaları gibi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Eğitim : Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009

Baro : Ankara Barosu

2010 yılındaAnkara Barosu’na kaydolan Avukat Oğuzhan ÖZGÜR İngilizce bilmektedir.

Yabancı Dil : İngilizce

Sertifikalar :

Ankara Barosu Cmk Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,

Ankara Barosu Adli Yardım Semineri Katılım Sertifikası,

Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri Katılım Sertifikası

İlkay Hukuk Bürosunda Ceza hukuku, Aile Boşanma Hukuku ve Ticaret Hukuku kapsamına giren bütün konularda; açılmış ve açılacak davaların takibi ile ilgili Mahkemelerde dava açılması Ayrıca hukuk sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve yorumlanması safhalarına yönelik olarak hizmet vermektedir. Kira ve ipotek sözleşmeleri; finansal kiralama, franchise, factoring ve acentelik sözleşmeleri ile alım-satım ve tek satıcılık sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında akdedilen lisans sözleşmeleri, kredi ve teminat sözleşmeleri, Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Tapu İptali ve tescili, Tapu sicili, kadastro, Gayrimenkul satışı, Satış vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz üzerindeki hak ve kısıtlamalar, muvazaa, Taşınmaz mülkiyeti, Sükna, İntifa hakkı, izale-i şuyu, ecri misil davaları gibi çok geniş bir alanı olan gayrimenkul hukuku davaları gibi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Eğitim : Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009

Baro : Ankara Barosu

2010 yılındaAnkara Barosu’na kaydolan Avukat Oğuzhan ÖZGÜR İngilizce bilmektedir.

Yabancı Dil : İngilizce

Sertifikalar :

Ankara Barosu Cmk Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,

Ankara Barosu Adli Yardım Semineri Katılım Sertifikası,

Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri Katılım Sertifikası